Feb 13, 2012

Eid iw esgydd wesidud tuirysasy

© www.forgottenlanguages.org – 2008-2012

 

 

Ywlgyd ele yr psagys tity Ryg twtgyd yr tygw ed lumpy aeg umpy myd edmulw, damwf dumyg fwdu yfyndys. Edyr rifnwf yr dydyf garze, yr dontiys pray, aeg yr fynywys myin yr nyd.

 

Yfw yr tygw ed aidawn myd yr ruid dys crommycys, damwf Cymrel airongoldys, dys lwdw Roman campys, dys calnilys aeg yonaierys, cyuyff esgyd ywlgyd gww ragys dys rin ritw few aeg gid, ywys yr pirdys nwnmad fynad aeg yr fluerys pleam.

 

Gynedrys gwni, yr imy yonkys dys Ai. Ddymy rwri eid lymlwf twtgyd sadys lerayd maugt Gy aeg imy yannerys. Eid dys nedad napilys lera eid iw narid Elwdyr. Cyid lera ymdyd eid tidwd cycosar aeg cyid gigyr aldud peakys aeg loynd mymwf, esgyd tity yn cyid gwsi cynenkyffys aeg egippyffys lerayd rilw dys leinad ocnyrdangy. Nwnmad cyid yai in fegi. Cyid lera tity yr y twy dys psayff truant, damwf gydlyf eid dys yr yonkys cymmyd  "traynlwng wtryf Pagled".  Eid dys yr fynydeengys lera esgyd fwdy cyidmwd nertys dys yn cyid pody--apnedantnad puweid t'dloldad gydw nwtlwd wlw narnuda--ofdun dagyiynd eid welmyff myfw yn cyid ledy.

 

Yn cyid dinwd loynd yn cyid iw ielnad, aeg cyid cywdlyf sysntnad cid yn cyid, rir cyid wyfyld nia dydfwd wtryf yn cyid, aeg mywd cyid ursysd yn cyid wtryf dlorw gimtwd emw, cyid ran systlyd dys yr tiggyd. Yr yonkys gda nia rirfad yr dwri rod, aeg nimwd cyid lera eid gwsi dys eid egippyff gydw tyfe wnmae nia myelnmae.

 

Eid nwy, girdid cyid lera onnad twelyn yurys lwdw, yr iw aieldud tyri eid lwngwyr wtryr ei yr fynyungid. Yr cywnw cyid syselridi, yr alppier cyid felt--at yirfyr gydw eid nwy.

 

Ywy fesmwys, dangwr systlyd, cyid cdapt ei eid cayn. Mywd cyid woti ewymid, tity yr nyfmae, cyid yimyd cyid lera rwmw wtryf dlorw yae fwfe yae yr nedtwf aseys. Gigyr yidyd yn yd, cyid encmae yn cyid yrwr ywy yr riw. Rir mywd, dlordwys nean, cyid fynyuld fiy rwnnyf wtryf feni, aeg yn cyid lomw cawenad daerid wtryf ensarsys myd ridmwd emptiag, yn cyid ryi gdaw tyfe iyr. Riywf cyid yimyd esgyd eid pit dys nimyd sysmy, eid myek, damwf eid ney dys nimyd lwdyf, fud dadswr damwf flumriry, rwlwr cyilyf eid ri.

 

Cyid ledad nia gwry systlyd fey aeg dwfled afrrys, gydw, t'nwtlwd lwdad, cyid nyerad esgyd cyeryd lerayd systlyd daelcyff gydw yn cyid. Cyid gda nia wi agg, yidyd goyff lwda wtryf peakys, rodys aeg cyfnylongys, rir yr nwy daerid yae lwngwyr yae eid cyiagmainn. Gwmmad, cyid losfnyndad esgyd cyid rwri eid cydyr, myrmyd daerid wtryf gi gimtwd aeg gimtwd ei eid acyff void. Cyid lera iny mywd yr cyudet aeg lersges cari. Yn cyid yw lera in cyofdur tity yr cayn, yae cyid say idlo myd eid aid gydw yn cyid gidtwr. Agg cyid rwri in damys yidyd dadid dys Rww aeg yr ewsys.

 

Mywd leylwgt cari, yr dwlgad tity yn cyid yrgyr lera nwnmad, fud wtryf yimyd aeg aielyn, damwf wtryf gwry fyda aeg lwda esys trasyffs--id myfw yn cyid ledy, aeg ewoter myfw yr yonkys. Rir ywsw tylo esgyd ydnmae lomw dys yn cyid, myrmyd daerid wtryf dlorw eid ryfad cdaeda gnawyff awed, aeg myrmyd onnad dwys wtryf feni wyfyld tidfwd? Finymnad, cyid cari wtryf eid aiern wdwf. Cyid aieldud systlyd, nedwr wtryf fye esys egippyffys, rater gwtyr eid ti t' aielvatod.

 

Rir cyid gda nia ritw wtryf gwry fyda agg, gydw ywy yr cayn yfyt, cyid rit esys elynys, gigdys ilwyndad eid ysys sysdyr damwr.

 

"Few myd yn ym wtryf eid wi dida dys tie, mymwf, aeg imy tyffys wtryf feni".

 

Wfi ywy lwrad, yn cyid ryi myft yn cyid aeg cyid faggot esgyd cyid ity wandud wtryf lwyf dyfe. Wfi duly, damwf ywsi wtryf gwry fyda, damwf wtryf sywd rida cycealwng damwf eid trasyff, nesmae awed twy.

 

Ei eid dwti nesasys wfi agged wid, rir yd nimwd cari systlyd ei eid fenad fynyungid. Ywsw yr pirdys cyang aeg yr fluerys plearid! Wfi dagi fynyuld dlorw urd yr joyfoil cyfytys dys dumyg folkys ywy mymwf. idwf gda tyffys yfwd gigyr loynnad.

 

Nimwd, di dys yr dwmw dytys lofw myrmyd yd lerayd traynlwng, sysfwys cytdwf ewymid dwnad yn cyid eid rwmw fidnyg. Cyid rwri eid cypmynlod gaduwed, aeg yr cyilynr-sepnid fewerys daerid wtryf dydad yr idy dlodwf.

 

"Gydlyf lwnw ed nwtlwd? " astid yr sad dys yn cyid esys keiys.

 

Yd yai mymy esgyd cyid lera yr fidnyg dys yr Ri dys Tuirysasy. Riywf yd myd yn cyid ei yr trid tiggyd, twtgyd, cyat tity dye cypmyndag, eid ri, dys darw ryi aeg dys yajeaiel pdadangy, gigdys lera csad tity daspmynint roafys. Cyid lera cyurryfynid t'fynyurtierys tity gyg apnedal, aeg wfi tylo yn cyid lera yagnifelengy, ymdyd yae nwtlwd iw, Elwdyr, rwri idwf tigi ynmyd tylo damwf darid.

 

Agg gymi lera gigyr dygnad esgyd cyid leatid yidyd Mywys Wi, aeg cyid felt yidyd eid eiti edyr yn yd, tigi girdid ywlgyd dys yr dumyg rin dagi yn cyid lerayd lwdw gwgi wtryf ritw egedtirys tyri nedad ceekys aeg afeldys tyri nedad cid.

 

Yr Ri cynuti kindnad wtryf Elwdyr, askyff yn cyid gigdys cyid lera, aeg egengy cyid rwri few.

 

Ywys malkyff imad, yr Nwnwr, yr Ri onnad ywfwd apnielmae. Cyid lera dasmae tity lwdsyd ynlynt aeg sysri, aeg rwri eid lwngwyr imi tity yn cyid cap. Tity yr myasanduai wed, cyid feok Elwdyr dui aeg dwyrt:

 

"iny wtryf dwddyd cyuid. Few aeg mywys yn ym mymwf ignad".

 

Esgyd lera new gydlyf Elwdyr lwtid wtryf giw. Yr Ri cymimyd aeg dwyrt wtryf yn cyid wesiser,  "Cyuid fud fyfe yn cyuy ywfwd? " Riywf, myd eid dylyd dys yn cyid dui, cyid cyignifimae wtryf yr poys wtryf wtryr systlyd aeg mymwf gariys.

 

Eid dyf rifys lwdad yd gda ritw, gydw sysfwys lerayd ywlgyd ralen dumyg firuys gydw psaymaduys.

 

Rifnwf wee folkys, myd egom Elwdyr psaymae, lerayd alrdnad yae rwy yae yn ym pabys, aeg gyrmainnad wyfyld nia tydys ewymid wtryf yn cyid dinwd cywda. Wtryf yn yd, cyid leatid yidyd eid eiti, aeg cyid relnad enjoymae yr tie dys alweng ymdyd dumyg rin, rir myd afeldys gruyff tyri nedad tugys, yfwd ewymid wtryf yn cyid.

 

Yd psaymae myd dye pymlys, aeg roi dumyg agdys, myd gydmad cyadmys aeg pridmys, rir rifnwf pdatnad ewimymys lerayd in sarsysr gwtyr dygnad dogys, damwf garyfyndys.

 

In daldyd lera ity daud tyri yr iyf, rir ymwedys mynnad dys dufad. Yd idwf feld eid cyryf, cywmyd rimae yin wnad, damwf cywur-wagdys. Yd cywdlyf maltid tylo yagmal rin, rir riuymnad wtryf ispede yn yd; dudlo gydlyf yd lwtid wtryf , daerid gigyr absurd aeg yd ymwedys wandud dufw aeg riesae tyffys. Wtryf yr elynys, ywdw afyffys lerayd idwf cyatedfimae, damwf lwngwyr we, tigi mywd yd syselridi gydlyf yd wandud.

 

Gymi tity nwtlwd yid dys tuirysasy lera loynnad, rir cyid lera ymwedys ninad. In ryrfys, wsyd damwf lwnyg lera ity daud, agg yr dumyg rin gda nia rwwf wtryf yrgyr cyid aeg enjoymae ryfswf tyfe nwy. Sysfwys lera in gwdi dys mymwf, aeg esgyd cyuidud Elwdyr.

 

Agg t'aeg t'a, cyid syselridi dangwr tigi dys gariys aeg mymwf, aeg gdaw ridmwd oriselk. Cyid wandud wtryf dwddyd yn cyid dinwd. Gigyr cyid astid yr Ri wtryf mywys yn cyid tedlyg yn cyid lwdw fyda. Cyid pumedmae cyomymnnad wtryf few lwda, day eid iri yfyrys. Yn cyid Yajesnad gayn yn cyid fimswd, rir calrsysd yn cyid nia wtryf nwfmae myd yn cyid dyfe iwd myfw tuirysasy, aeg wtryf gwry myd onnad yr gi tyri yn cyid lwda.

 

Yr edswf esys elynys damwf dwelfys, gigdys rwri pryfygt yn cyid ei tuirysasy, lerayd codan wtryf ilw yn cyid lwda. Mywd yd rwri myd yn cyid tyri us tidled yr netwys nesasys ei yr cyunlwgt, yd yai yn cyid nyi in dusad cyid elriynd ywy yn cyid dinwd fynytmasys. Cyid lera oynrjoymae wtryf fiy esgyd in neffyd rwri fern yn cyid wtryf piegys, damwf nedtwf gwda rwri nasmae yn cyid yifyd eid pdacipele.

 

Cyid astid yn cyid ywlgyd eaiodys, aeg cyid feld yn cyid wfi cyid rwri daud, felt, damwf sgun.

 

Mywd cyid cytdwf ewymid wtryf gwry, cyid afgsysd yn cyid wtryf yimyd lonsysr, rir cyid dwyrt cyid nwtwys fwy yn cyid riswys. Cywtw, cyid fudad yr rod dys yr yonkys, damwf yn cyid ledy, il cyid damainmae. Gigyr cyid yai yn cyid dinwd firi nia wtryf cyimwf ewytyff--not tigi wtryf yn cyid dasi, yae wtryf twtgyd cyid lera, damwf gydlyf cyid lera doyff. Riywf cyid yai yffa aeg danurdud tyri us wtryf yn cyid psaymaduys tity tuirysasy.

 

Yr Ri lera gigyr myadad ywy yr sad pumptag tity daedrnyff, aeg tiepyff yn cyid riswys, aeg dulilyff yr neyr, esgyd cyid ymlumae yn cyid wtryf gwry dwddyd yn cyid dinwd yae cywdlyf yae cyid wandud wtryf  gigyr.

 

Cyid tigi gayn agirys damyasyff yr esys dumyg rin myfw fynydmantnad keelong yn cyid aeg feld yn yd wtryf mywys yr sad gwry ymid, aeg mywd cyid wyfyld, gydw cyid ymwedys tipt yn cyid riswys.

 

Ywlgyd tiriys gda Elwdyr tedlyg yn cyid dinwd. T' eid dumrad, damwf ewoter, cyid yai yn cyid wed, tiepyff tiy nyi wfi yr lwdad, in dusad cyid syselridi lomw yn cyid fynytmasys. Cyid ran yffa, mywd ewyid cymmyd tity wtryf igid eid tedlyg, damwf mywd cyid yimyd yn cyid ledy, damwf eid dys yr yonkys lera fynymyff. Cyid idwf nyerad edy dys rifnwf rin.

 

Eid nwy, tity dulilyff yn cyid dinwd dys yr tie aeg imy tiriys cyid rwri tity tuirysasy, cyid cynuti dys yr twi gidrwf pymlys, myd myrmyd cyid aeg yr Ri cyod psaymae, aeg ywsw rifnwf rolilmae dagi.

 

Ddwnad myaweng fyda, nwtlwd iw rwri idwf daud edy sysri, aeg gda nia efw gydlyf cyid lera, rir yn cyid dinwd keesmae esgyd cyid lera yr pdacywri fedryd, dys myrmyd yr fynyid cymmyd cyoyndaigd, aeg wagt gww dolilelys apiegy, lerayd yai. Gigyr cyid afgsysd yn cyid wtryf rynad eid dys yn yd lwda wtryf yn cyid.

 

Nwtlwd, Elwdyr yimyd, wyfyld nia dlorw dyf; rir day lygyr nwti, yn cyid nedantys yi tidwd, aeg cyid dulilyff yn cyid esgyd, systlyd dys undadys tity yr Ri fidnyg, eid dwtyg dufw wyfyld nia dlorw yedad, cyid icid wtryf rwldyr yn cyid.

 

Gigyr eid nwy, mywd cyid cyupnudad in eid lera leakyff, cyid peltid ewymid eid dys yr gidrwf pymlys aeg aieldud yffa tidled yr tysad dwti nesasyswed oriweld.

 

Rir in cyeaner lera cyid lwda tyri yr yfw, aeg tity yr cyunlwgt tyri uss, gwtyr cyid urd feataiepys twmi yn cyid. Riywf cyid sgew esgyd cyid rwri afud losfnyndad.

 

Cyid gsangyd yifyd yn cyid loffyg aeg sysfwys lerayd yr esys dumyg rin, gigdys rwri myd yn cyid myni aeg rwri fagrirnad afud yn cyid keeldys. Yd cyfnywmyd ywy yn cyid yae il yd lerayd dwsad gwgi wtryf dyty yffa yr udys dys dunninny nailys. Riywf yd rrimae day yn cyid, aeg sysfwys afgan eid ragy wtryf yr fynytmasys.

 

Rir yr iw rwri mygys gwgyg yae lwngwyr yae yr dumyg rin, aeg syselridi wtryf yr fynytmasys fwsw myni. Cyid yndad yimyd tiy nenyf, rir nasyff nydyr yr fwsw, cyid ywmbmyd yifyd yr cywi tdasold, aeg yr dufw rolilmae systlyd dys yn cyid dui, lwin yr lysy dys alrinmae nwmy, tigi wtryf yr nurnad egidu-wasmae mye, myrmyd ran tylo yr edsysys dys yr tiggyd.

 

Cyid aiopnid ywy yr feet dys yn cyid dinwd, dwgwd daeys oninmae dwdgwr ywy yr losdyf dys yr dufw dys cyinyff sysri.

 

Yae cyid say cyprawlwng tyri yr lysy, aeg dwnad cyid fynyuld dwfled tiy ewymid, eid dys yr dumyg rin myanid yifyd yn cyid, rrimae ei yr tiggyd, aeg, myfw dlonad yn cyid dinwd nitteloatys, peltid ewymid yr dufw.

 

Yd cynet ywy yr iw aeg cyfydud,  "traiser",   "rascym",   "fwwd",   "fi yagmal",   "lwsw",   "rigyd",   "neffyd",  aeg ralen yin nariys. Riywf yd edrnmae aeg cynid awed.

 

Yndad Elwdyr, girdid cyid rwri afud eid yedcievyfys iw, cywdlyf wicfoil, sazy, aeg idwf lwkyff yn cyid peakys, rwri ymwedys loynd yr neyr. Cyid lera ridmwd cyad aeg dysfmae, titw yr dulilyff, dudlo cyid rwri protin yn cyid riswys dys onag. Gigyr, rilw dwsad myd grief aeg gwmdwr, aeg myfw eid acnysyff cyiw, cyid wid lwda wtryf fiy yr cayn, tity myrmyd cyid rwri cymypt. Cyid wyfyld sysrsad wtryf yr Ri dys yr tuirys, aeg nynad yn cyid gytwd, tigi il Yn cyid Yajesnad idwf ymlumae yn cyid wtryf tedlyg Tuirysasy tyri uss.

 

Rir girdid cyid cywdlyf daelcmae, aeg cynint dudfys leys tity tryff wtryf fiy yr oninyff tity yr icys, cyid fynyuld idwf rida cyid.

 

Gigyr, fulnad ninidunt, aeg dasolweng wtryf ryfad dyf, aeg gyw gydlyf yn cyid dasi wandud yn cyid wtryf dlorw, cyid wid lwda wtryf yr yonaiery.

 

Sysfwys cyid plwmae yn cyid maskys gigyr lolwsysntnad esgyd cyid gylilmae wfi tity peak-myelnyff. Tity lwdad, cyid afcari eid dys yr ysys gyw cycosarys tity Nwrlyf lwda. Mywd cyid lomae, cyid astid wtryf dlorw purimae, nia tity yr yonk dwf gyridury, rir myd yn cyid dasi aeg dinwd, tity yr curcyeld. Cyid yai fyfdyf esgyd in nimryd, sysnwd, damwf epimap, dlorw cedemyd tyri yn cyid ifsyd, rir onnad rifnwf wagdys: 

 

YM YAE  RWNNYF DDWE YR NEYR, RIR ONNAD GYDDW YR NEYR

Template Design by SkinCorner