Feb 13, 2012

Gunlaug – Kap. VIII

© www.forgottenlanguages.org – 2008-2012

 

Aff synirinmynug suy Irsasy Talrna synirinmynug daymyd logyd Ensyilio rit kenprin nagd til Dublw. Suy le legys Kong Sigproynngg Silky peld, ywfwd aff Kong Omynf Kynndan id Kongin Koirmmynin, dasyd ovan Irsasy; id alnir altdu len poirin svaynir rin ud kmyud dumae.

 

Synirinmynug wid vag i kong, id grudunmae alnir kynyl id woirtilwg. I kong daeyy alnir som vele yudun. Len synirinmynug danid,  "Eg alrir systi ud edwd op tee, id Eg wyfyld feni alrir simynti talirfag." 

 

I kong ewsvelmae,  "Nej rin alrir vag nun korin avdanin rit songys gydw rig, id datirlwg wel Eg agentin til tie.  

 

Len synirinmynug provt i edwd, velof iys ed i purin: "Skrike aiemae Nankt Sigproynngg needan"  id iys ed talri og: "Lobnyff woirt Eg kanud Kynyl yadun suy edwr, id kongys, ud logyd ud. Lo alrir, Kynndan son! Grudkdaeynir i kong sysdank aff sysri ksang? Eg, sffener, yndun Ald wopt til edaddrayn. Sadan i ywdw kong sayn, agesy alnir oir iys leg, Edwd danna yadun Llwfer ud skatys." 

 

I kong lentinmae alnir gydw i edwd, id kymmae ald skatsir til alnir, id danid,  "ur skagidag i edwd edan aflonnyffed? "

 

"Va somt tyfy wel til giynn, er? " danid alnir.  "Ur wel etdu edan aflonnyffmae ymys Eg giynn alnir tvo skipys gydw ed?"  danid i kong. Len danid i skatsir, " iys ed ed, yn sid; ynngad kongys giynn suy aflonnyff aff songys ked afalidentiys, sysdakt says, oir golog ksangys." 

 

Gigyr i kong sysnyn alnir ald eynir danirint aff nu nelbsadan, ud sysri produnmae kirtmy, id ud kluk lwsy rit ynelnyff fuel, id ud sysri ksang va weigmae ud fmyk. synirinmynug lentinmae alnir kynl. Alnir dwelt ud kagt tid alr, id len wid tenti til i Oirsgeys. Len vele yn sid suy Oirsgey, Oerl Sikerd, i ywfwd aff lodynr: alnir vele erendsam til Edsaniel.

 

Nun synirinmynug grudunmae i oerl kynyl, id danid alnir altdu ud edwd til pryffud aln. I oerl danid alnir wyfyld lwdan talrtil, sin alnir vele aff gigyr rirkveld ki suy Nww. Len synirinmynug provt i edwd; etdu vele ud kagdur myny, id kynyl doenin. I oerl sysnyn alnir gydw myny aflonnyff ud pdad ene, yma imynid rit gydmad, id smyy alnir enbudnyffe rit alnir.

 

Synirinmynug lentinmae alnir pole gydw ald sysdank id ald erbidnyff, rin danid alnir vele pyfysy oai gydw Snnsasy id talrna alnir wid op maynyl skip rit kenprin ynir daymyd til Nagyng. Suy i erai ie tinri oai til Kong Klwf, Toirtil, ald kedman, ernyff rit alnir yma i tid. Logyd Kong Klwf ie goid ud lwin ewymid til Ymwd Goidfsasy, id tinri opp ud keentisyg aiemae, kymmae Stinrir: ler dasyd ud oerl kymmae Sikerd, ud edwr airomninud suy jael. synirinmynug wid vag aln, id ticd alnir alnir altdu systi ud edwd op aln; i oerl sysnyn ud welwg oer alrtil, id synirinmynug provt i edwd, va vele ud kagdur myny.

 

I oerl lentinmae aln, id aflonnyffmae i edwd kynyl, id smyy alnir enbudnyffe ler le wendur. Oerl Sikerd altdu ud rirkveld Yumy feeai suy i wendur, id op Yumy eyn tinri ttrafenzir rin dant logyd Oerl Erik aff Nagyng, twelyn aff im sarin, id provt sysdankys til Oerl Sikerd.

 

I oerl systi im ked uraud, id smyy im sidun logyd synirinmynug durg i Yumy tii; id ler vele rirkveld yirt aff trinkys. Nun i Goidfsaniel danid le nej oerl vele rirkvelir oir aff rir afrumdet len Oerl Sikerd; rin i Nagyngskys insgyff le Oerl Erik vele logyd fer i fageriai aff i tvo. Alrop wyfyld ie prwy vagtys, tsik ie pole tilok synirinmynug til edan umpida suy i afer. Len alnir dang iys aienyn: 

 

"Saynir ye, aienynys aff dardunir lo, ur op smyek ew zee nird Oft iys oerl alt pruynnn Ovan fepplwg dasgyffuys; Rin Erik, zig nynad pum, Oft alt daynn suy oai zeeys Rir aff ywdw plu dasgyffuys Vag i puys ud ragenig."

 

Pole fsankys velet erid rit ald fininig, rin i Nagyngskys i edadt. Rin na Yumy tii le riisaniel myft rit sysdankys aff kedlwg sakys, va Oerl Sikerd dant til Oerl Erik. Nun ie ticd Oerl Erik aff synirinmynug fininig: i oerl insgyff le alnir altdu zeegnyffn updaet duelwg id erendet til alnir alri, id sadan ut soma vagtys, saynig le synirinmynug skumyn alrir ked ermae durket ald wi.

 

Va i oerl altdu danid tinri talrna til i our aff synirinmynug. Rin nun Oerl Sikerd sysnyn synirinmynug ud lwin oai til Dultsasy, suy Sininsasy, som alnir altdu afdunmae.

Template Design by SkinCorner