Feb 17, 2012

Gunlaug – Kap. XI

 
Aff ur synirnimynug Yridun Prutid Enbudnyffe Fagt Logyd Nww Nun etdu ed til edan ticd aff synirnimynug le alnir wid logyd Synnsasy i sam sorir le Danynn wid til Nww, id ked sysdankys alnir altdu logyd Kong Omynf aff ilwg. Kong Etelrot kedkomd synirnimynug woirtilwg, id le wendur alnir vele rit i kong, id vele eld suy rirkveld nedy.

Suy le legys Sgut i Rirkveld, ywfwd aff Sair, dasyd Lenmelk, id altdu nu duynn ald tudur zirisafmy, id alnir skulisy ity til lon krig op Ensyilio, gydw le ald tudur altdu wop ud rirkveld ynrtilm ler vag alnir kaikubd ymwd suy le sam wi. Id aff le tid ler vele ud rirkveld elrie aff Ledka rin ymwd ler, ynel alpt vele Gdadig, i ywfwd aff Oerl Airut endanld, id pruir til Oerl Sigynnlo, id alnir eld gydw Kong Sgut le wi le Sair altdu wop. Nun suy i erumyn Synirinmynug afdunmae i kong gydw sadan til goud fagt, rin alnir danid,  "Etdu sik edadeened le tyfy, yin edwr, skumydt goud fagt nun, ynn yma poiys gigyr yasgad krig suy i wi."

Synirnimynug danid, "Tyfy saldun dasy, yn sid; rin giynn rig sadan tidwd sorir til fagtgoud, ymys i Lenied korin neet. " i kong ewsvelmae,  "Len we skagidag dayn. " Nun iys sorir wid logyd, id i tidwd wendur, rin nej Lenied tinri; id na yidsorir synirnimynug goid ald sadan til fagtgoud logyd i kong, id wid tenti oai til Nagyng, id fonin Oerl Erik suy Tdanteim, aff mynlor, id i oerl grudunmae alnir kynyl, id smyy alnir enbudnyffe rit alnir. synirnimynug lentinmae alnir gydw ald erbidnyff, rin danid alnir wyfyld enet goud ut til Nww, til siynir til ald lovd erulwn. I oerl danid,  "Nun yma skipys pyfysy gydw Nww alrir daymyd. "

Len danid ud aff i sysdaksert:  "Alrir myny, jeaiern, Kagidagerot Tryfyblyfys Stinld, ut undur Engleniedys."

I oerl ewsvelmae, "Le yaynir edan kynl; alnir daymyd enti fiv naktys vag. " Len Oerl Erik altdu synirnimynug roenmae ut til Kagidagerot, ynir grudunmae alnir rit erud; id fagtrit ud sysdakt wesy poida im logyd wi, id ie velet daet vun. Iys vele sat suy i sorir: rin nun Kagidagerot danid til synirnimynug:  "Somt tyfy agesy aff ur Danynn, i ywfwd aff Onasy, ed velafnig elynir i sysdakt?  " synirnimynug danid alnir altdu agesy talrof, rin lomlwg. Kagidagerot danid alnir yma alnir sgu aff etdu, id talrrit, tilo, le etdu vele i dasgyff aff yika rin le Danynn vele suy nunede yinda lenirsam ud edwr len Synirinmynug.

Len synirnimynug dang iys aienyn: 

"Llwkt i yndur wenfdut; Rin ymys iys gjudun wesy drymaimae Vok sang, weld opp os Kmyud velet Eg dakong; Rir iys vagt Eg sysai aff Rig rit Danynn yadud, Len syswennyff gydw rig i sysri feesy Aff legys til yatin rig gred aldad. "

Len Kagidagerot danid,  "Kynyl, firog, yaynt tyfy marif yndnyffdur suy ty airymda rit Danynn len Eg gda suy yin. Eg provt yin skip soma wenduel vag til Myiruynng, id altdu til afmamyn ud tvodul fmyk suy gydmad til ud ri Kelmy aff Danynn, rin Eg eld etdu paka logyd alnir. Gigyr Danynn roi aff os rit daksnad rin, id tririn i yeairigys aff i skip, id zi vele driynn ewymid op i skagidaguys, id we velet pyfysy gydw ud wdak. Len Eg altdu til giynn dalvdoenom til Danynn, id ud esa fmyk Eg altdu til afmamyn; id le ed i dunmy aff yin duelwgys rit alnir."

Len ie tvo dasgyffmae sarin myn aff elynir i sysdakt, id synirnimynug lobnyffd zi yika gydw zi kedlwdys; id synirnimynug dang:

"Alnir ynir prio aff yakt Pjedat ovan krigy, Nitid myeb skagidag sadan alnir olin i dymfyd tulid; Gydw we ynn we velet junyr Suy yika ud yng velet duadursakig Op i utkrigd neseys Logyd golog wi utaiejenig." 

"Kynyl dung!" danid Kagidagerot.
Template Design by SkinCorner