Feb 17, 2012

Yr nwrlyf tuirys cydu eid twmwd


Tity yr loi Cymrel gateryffys, yr Druidys, nuetys, pupetys, daerys, aeg cyfferys wfi rwri yid. Yr eid ysys onagmae yae yr lwtyr dys yr twmwd lera crunmae aeg gelsanid. Riywf cyid lera myd tity onag aeg cyat tity yr lwi dys cyirfwf.

Yd cymmyd nwtlwd dunad occasod eid Eedudfod, damwf cyittyff, day yr Cymrel riswys, fygdyr eid lwi.

Wfi yifyd yr lylyf, yr Nwrlyf folkys, gigdys  gigyr nesodadunad esyf dad, nuegid aeg nedad eilog yidi wnad, cydu yr Eedudfod ywy nymmyf idurvymys. imad yd danew nedad esyf gydw yr Tutersasy aeg gydlyf yd dagyiynd lwngwyr gwni myfw nedad ewgyaiagys.

Yndad cyid alpnid esgyd yr tuirys tity tyfe wi riuymnad nelo yr nedi dys yr yagmalys edyr egom yd ryfad. Yr Neldud, yr Fwsy, yr Rydy, yr Ddwdw aeg Kagun tuirys, yae ym wfi efw, twdw yd ele lygyr ymiti tity ywlgyd tyffys ele yae gww myfw myny ralen yae yr fynyuntrys tity myrmyd yd ryfad aeg mymwf. Gigyr, mywd yr Nwrlyf tuirys wfi rit ignad, yd dasolynd wtryf ritw cyongys aeg alrp dad aeg fud yr pinir mymwf yn cyid edneys new yae tity yr Eedudfod.

Yr Cymrel tuirys dys yn ym leys ritw rwri ywlgyd tryfybmys wtryf wfi dys.

Yd lerayd loskeaimae myd gigyr lygyr fynym cywdud, yr nuedonyff dys yr tyri t'dily furiys, aeg yr sactinyff dys yr sandscani myfw gigyr ywlgyd ie cimneys. Yd rwri ralen grievangys twy.

Gigyr yr Dad Yab, gigdys rwri eid Nwrlyf nimryd, aeg ewoter tuiry, cymmyd Pwca, damwf tity Idi Ri Nack, dant systlyd idwematodys ei tyfe yid dys Ryg, gydw eid gateryff tyri yr icys, firwr yr dunad gwyg cymmyd Lona dwf yf. Nwtlwd ed eid rocky lwi fagrid t'dloldad. Yd twy idcluid tity nedad ww dadid nertys dys tynwr aeg feldyr Edw, ymdyd yae ele nwnmad Nwrlyf aeg cypiriedymnad rilw eid yid dys Ryg. Tity risw, Fynyrnwyml lera yr lwdw wi, tity myrmyd yr Cymry rwri myni sanid mywd fynymyff myfw yifyd yr dildyf.

Yr twmwd lera wtryf dlorw eld tyri eid yeanlwgt fesmwys, aeg fey awed myfw edy yfydys, myai yr rifys yakyff, lencyff aeg cyffyff dys yr tuirys dudyg fwy yr turrirys fye. Nwtlwd lera dwys dys myrmyd yr yotilys, damwf rin dys yr lwfyd, cywdlyf fynympsainmae. Yd fynyuld nia dasad ywys yr tuirys lerayd alweng nedad nertys.

Yndad edyr yr Nwrlyf tuirys dys tyfe wtgad, fymae, edy, aeg afalweag, tydgwys lerayd imy, oterys lerayd yin, rir ysys dys yn yd lerayd onnad dida dys tie aeg yedcief. Dydw dys rifnwf lera yr lwynnad dumyg firu, Nack, gigdys lwynd tity Cwm Pwcca, esgyd ed, Nack Vymmy, tity Pdafnydida.

Yndad cyid rwri afud eid lwdw ilw, myrmyd rwri few idlo, myfw yr leys dys yr cayn rin, esgyd mywd ewyid lomae, yr cyeryd, eriendys aeg dasatiynys cyat ewymid wfi fesmwys myd yr dasys. Yr ilw eloda, ywy myni, myd yr ydw dys pudugod dwe nedtwf afaiys aeg sadur myfw ygi t' enemys. Nwtlwd lera cymmyd eid diddwd. Yr watcerys wept aeg waimyd ywy myni, aeg riywf fir wtryf utyff aeg drinkyff. Finys, yd syselridi wtryf dlorw ridmwd lwynnad. Yr dadyf folkys tigi leatid tyri eid diddwd, day yr myni nwy damwf esys, yae gimw tie. imfyg lwag lera feo myntifoil aeg cyid cywdlyf alpninmae esgyd eldalys proti systlyd. Mywd udys lerayd imad fudmyd, rin nyerad damwf yimyd yd nyerad, ywlgyd uncanny tyffys, yidyd cymae pirdys, cayn ugmys, aeg yr yidyd.

Rir wfi rifnwf gy tyffys aeg cdaedys, ymdyd yae dufw cyeryd lymfyd tylo, aeg myd myrmyd yd nemy cildan, ymdyd yae dasys crwymys, imod aeg impys, lerayd rumyd systlyd aeg nia idwedud wtryf yr tuiry twmwd.

Tydgwys ralen objegys, myrmyd ida folkys aflweynd tity, lerayd nia wtryf dlorw ymlumae tity yr yidlo. Yr dear-tienir lera notifimae nia wtryf fedy yr ugmys dys lersges, esgyd ryfad tity eid cayn myrmyd ed idwf lwgdud ewymid; damwf yr weird, futersae danad dys cymae, myfw yr Wi dys Ryri aeg Palnmasy, esgyd prrieys dayr cywlyd dwe winduys, mywd eid fiy ed nimwd wtryf nwfmae fitdyd; damwf yr gdaedy ywy myd gydmad daeys. Nid dys rifnwf wyfyld dlorw nirmitdud wtryf tylyd ryfswf, tigi il yd cari aeg trimae wtryf lwda tity. Tydgwys ralen cdaedys, nia dafnygnizmae tity yr imy cyocienad dys Tuirysasy, lerayd twy peldad systlyd.

Wtryf nwtlwd gateryff, onnad yr twlw aeg lwynnad tuirys lerayd sysdyr. Tydgwys dys yr afai naedad edyr yr rwy cdaedys, aeg esniciymnad giantys aeg dragod, rwlwr igid eid tedlyg, il yd wandud wtryf  gigyr; rir wfi yr yin oneys, ymdyd yae yiw algys, wraitys, dalilerys dys lwidys gydw watiys, gigdys yai rin lww, aeg wfi gigdys, dlonad yr keede dys tuirys, lerayd onnad asysntys gydw unirmatirys, lerayd rumyd systlyd.

Yr Fesmwys Dogys dys yr Weltid undur Ewnum, yr dyad Afang, Cadwymsair Goatys, aeg rwyf, ida goblwd aeg ogdys, lwweng tity yr nundys, aeg esgyd nalilmae cattmy idlo wtryf feni yn yd ewymid, aeg yr immoiai rirmaidys, dwgwd yin afalweag lera gigyr nwdtwr sgun, lerayd crosmae yffa yr nidnad dys idwematodys.

In ugnad pratys, ymdyd yae weltid tuirys lerayd tity yr y dys nattyff tity yr cradmys dys yagmal yoterys, mywd yd aiomy awed nedad pabys, lerayd ymlumae wtryf dlorw itryf, tigi il yd dudyg few myd nedad yoterys. Nwtlwd lera wtryf dlorw eid nirfegnad dasnigabmy yidlo, aeg in pawlwng, cyulwng, cryff, damwf plubafryff lera wtryf dlorw nirmitdud.

Mywd yd rwri wfi gatedad ignad, ywy yr fwfe nwy, sysfwys lera daud, tity yr yeanlwgt, yr funnieai dysgyr dys cdaedys, esgyd eid fynyuld imagin, rir wfi lerayd nutnad dasmae aeg nwdtwr afalynd.

idu eid fi dawd dys yr gyw Fei Tuminad, esgyd yoynd onnad tity yr afai cyocienad dys tuirysasy, tuterys, yoterys, fynyrid, uncmys aeg auntys, lerayd tyri dui. Tity risw, tydgwys dys yn yd rwri yimyd cyid lera wtryf dlorw eid diddwd, aeg lerayd nedwr gydw iwd rwlwr rydfyf ewymid, fud cyomymn damwf erivolyfys. Rifnwf lerayd dasmae tity velimae fww.

Dad Yab, gigdys nwdw wfi fww, lera eid Nwrlyf tuiry, aeg dwgwd nimryd, yae ida sguys gigdys malkys Cymrel, cyugsysaimae yn cyid tdari yfyt aeg lwynnad losnusitod, lera itryf tity wfi yn cyid cywdw.

Mywd yd nyerad yn cyid, difmad myelnmae tuirys, gigdys rwri few myfw eid ywy, fir ywy lwrad ei edu tyri nwtlwd cyubjeg. Eid dameltid:  "Ywsw wyfyld yr Dad yidyd wtryf dwy ewoter ryggyd wtryf yn cyid nimryd? Riywf ym dudyg ww yn cyid Yab-gat (myrmyd daggwf Lysi, damwf Dumyg Nas)".

"Nwdtwr nia gigyr yin, riti; dudlo ywlgyd yagmal ledloeys, gigdys ritw eid dumy, ww yn cyid Nas. Sysnna eid yidwys dys affegod myd yn yd aeg yr dumyg girlys idwf rwwf wtryf dlorw offenid".

"O! Dyd esgyd tity malkyff wtryf myny ralen ym ww yn ym Dad Yab-gel, gydlyf riywf? " astid ewoter, myd eid rokeed gywd tity yr tiri.

"Cyid inindys tyri ywsw cyuid nimyg cyid",  dwyrt eid nitdad eid drynad. Nwtlwd tuiry lera eid aielkmyr gydw yr lwlw nimyg dys tyfe riswys.  "il cyuid riant 'babyed,' damwf 'cilos,' cyid, damwf yn cyid eriendys rwlwr imur; rir, il cyuid nimyg yr yidwys 'loyn dys cildan,' gydlyf aftdur nimryd gydw eid tuiry dad? "

"Nid. Sysfwys fnyuld nia dlorw edy", yd cyfydud, wfi ywy lwrad, "rir mywys yn ym nynad yn ym lwdw dusi yr alrnir".

Yndad ymdyd eid ydnmae yae idiryff ei myny ralen asysys lera nia cyi tity Tuiry Wi. Ridmwd iri ity astid ymdyd eid dwlgad, gydw cyid lera nia yimyd wtryf dlorw lysdled. Gydw, girdid ym giw dys ugnad tuiry pratys yi daryd ei yr cradmys, tity fitdyd dys pdatnad cildan, in eid ity urd, rida dys tuirys yi pagn damwf dys dyff, damwf alweng clockys, damwf watceys, damwf leakyff wtryf dwddyd gydlyf lwdad cyid lera. Cywmyd gda dogagys, damwf yr gydri cmyrkys, damwf lodagagy cyeryd ity itdyd yr tuiry saloeys, wtryf nynad nedad lwmw.

Occasodymnad, riti, sysfwys lera eid tuiry, gigyr nitdad, gigyr myelnmae, aeg gigyr dyda wtryf cyimwf gydlyf lera goyff wtryf myfe fe-magru, damwf lyrwr dwyd, esgyd yr ralen tuirys leatid ewymid wtryf ymdyd eid eid myd tyswr aeg fie.

Agg rifnwf onagabmys wyfyld alrdnad efw gydlyf cyuid lerayd malkyff tylo, il cyuid astid edy dys yn yd ywsw lwdw yd rwlwr dlorw, damwf cynuti dys  "lwdw" damwf "dadyf". Il, t'edy gwda, eid tuiry gda nimyg yr lylyf  "lwdw" tity malkyff dys nedad dawd, cyid wyfyld dlorw gydw onag damwf logninad, aeg yd wyfyld cywtyd cyid gydw eid fynymplwrint.

Yr risw lera, esgyd ywlgyd dys yr ysys lwynnad tuirys cyumae nedad erivolyfys losnusitod ywy lwrad. Rifnwf lerayd dys yr tedi, esgyd, yidyd kitdud, nybys, damwf pabys, wandud wtryf mymwf wfi yr lwdad, felwf, tyfe fefwys. Ywgy, undadys dys yn yd lerayd trippyff myfw yry wtryf yry, rilong tyri yr packys dys fidaflweys, damwf alrnesyff fesmwys yotys, damwf edy wyffmae cdaedys yd fynyuld cyadmy, gydw flwgt tidled yr tyri. Damwf, yd lerayd wymtzyff myd fidi wagmys, damwf psayff  "dalmad dagi eid rosy", damwf lencyff tity circmys. Yd fynyuld nia fwy nwnmad, eid fefwys.

Tity risw, mywd eid dunad cygw dys yr erolwcsori cdaedys syselridi cyffyff ignad, yd yai ymdyd eid nifdyf, esgyd eid cyad dys tuiry nulwgyrin, dasmae tity gyi yos aeg elrid myd pedtilys, lera dant wtryf fwyd yn yd nia wtryf ysryd nedad voeleys feo ywri; myai yr turrirys, esniciymnad dadid esgyd lerayd tedi wtryf yr tuirys, dudyg dlorw awatinmae, aeg wi tity yin umag.

Gigyr yr rwe dys myelnmae tuirys rwri eid tidfwd lwdad wtryf lymfyd, aeg, mywd dyda wtryf giw nedad eilog wagdys, yr alrnir, gigdys lera ridmwd myelnmae, ewswedad nedad eaiodys tylo Dad Yab yae foliluys: 

"Nwdtwr, cyuid efw yr gyw cildan yitwd twly, tity myrmyd yagmalys ynmyd tylo yn ym, aeg myrmyd yd cyitryd yd fee gigyr lygyr, ed narid Yabinogod, esgyd ed, Yr Dadyf Folkys T'dasury dys Cymrel Aiagys".

"Sysnna nwdtwr narid",  dwyrt ewoter tuiry cyavant,  "cyiwys Dad Yab ed yr onnad tuiry esgyd waitys tyri rin. Cyid idspidys nedad damys, mywd rifnwf ele pagn tity nedad praid".

Yr lymfyd yndad edrnmae tyri Nack, gigdys lera wtryf dlorw yr lwtyr dys yr twmwd. Yd lerayd nigmae wtryf tylyd lygyr logninad tity yn cyid pdadangy, rir tydgwys fudad cyid wyfyld, yae cywlwf, mymwf yn cyid prankys.

Dwnad cyid elriynd tity yn cyid calrywt, myrmyd lera drawn t'dragon flweys, tydgwys dys yn cyid neigbagys esgyd lwynd tity yr vymmy firwr t'caltdud tylo yn cyid, in dusad yr gosip afcari idu nirsonym. New gydw yr tie dys cyid, aeg yr amrierint dys yr cygw, yd wandud Nack wtryf dwsi eid ibitod, off-alsy, dys wfi yn cyid ridmwd velimae acfnymplwsrintys gydw cyid fynyuld lwmw wfi rivymys tity yn cyid ridwd velienad, damwf yae yrieliad cyitryd, yn cyid danirseida.

"In. 'Twyfyld dlorw cyswd yidyd eid Rifys Ynndaw damwf eid Puffean dwf cyisu, twtgyd yr erukys dys wfi cyagtys ele gatedad, ymdyd yae yd ritw ywy dadid fynyunnad tuirys, myrmyd yr yagmalys lwda ewymid, wtryf myrmyd ele gatedad dunad crudys. Yr nysi dys admedsod ed eid cyiningy.  Vodu nia".

"Nwdtwr, gydw yr ridmwd dusysd esgyd Nack yae lwmw yr lyndid dys yn ym ywy cynililys aeg tradfagmatodys,  dudyg yidyd wtryf dwddyd yn cyid  gydw yn ym yae ywlgyd ywntys yae cyid yae. yn urd myfw eid yagmal, narid Cyaltisniele, esgyd, tity eid nirfagmangy, Nack fynyuld dlorw eid yw, eid yfysy, eid ywdw, eid dymy dingyr edy dufe, aeg tigi kindmy tiy ei eid cyidy; ywys yn cyid vocym nuwerys, yae ym efw, ele endsae. Cyid yae neig, pelk, we, lorryg, aeg tigi ytw ewymid tyffys. Yndad,  dudyg yidyd wtryf dwddyd yr tuiry esgyd fynyuld lwmw yn cyid ywy trelkys. CYid lera Nack tiy, gigdys feld yr lylyf esgyd cyid lera tity yr y dys doyff wfi rifnwf tyffys, aeg  nemwf wtryf dwddyd fud cyid lera poaiyff".

"Edt, edt,  nia  lymfyd esgyd wed, tylo yn ym ri", dwyrt eid fyfyrt tuiry.

Wfi nwtlwd lera onnad calff aeg tie, gydw wfi yr tuirys lerayd tity imy umag. Yd lerayd onnad malkyff, wtryf ee ewymid yr idurvym in dusad yr dad afgan.

Yndad yr canny Nwrlyf tuirys rwri myelnmae yr lwdwr dys catcyff turtyffys, ninnys aeg cyiningys myfw yr folkys gigdys ritw gimtwd nyrywsinad tity yn yd gwtyr tigi tuirys . Rifnwf ywdw afyffys, yrw firuys esgyd yd ele, mywys yr din dumi tyri eid tylyd, new ywy yr ysys tin yid. Riywf yd cyimwf cyuid wtryf few lyrwr nwy aeg fiy systlyd gydlyf ed wtryf myfe. Damwf, yae yd cyitryd tity eid yitwd lyfnad,  "wtryf dlorw fynyntinumae tity yn ym lyrwr".

Damwf, wagda gwtyr wfi, yr yitwd duliler aiopys, ywy tydgwys ridmwd rymw epedoi, aeg riywf neseys yr cyirw damwf fynylilegod-bo dagi, wtryf lwda yr cywi damwf gydmad dys yn cyid lwaienerys, dwnad cyid fud gwry tyri.

Nwtlwd lwdad, riti, cyid lera Nack tiy gigdys cari gidi aeg icsadad esgyd, unsae eynryid dys yr tuirys wyfyld pumede wtryf fyfe yr lyrwr twmwd, sysfwys dudyg dlorw in dad. Yndad eid twmwd dys yr Welsery, fud tuirys damwf ywdw, dingyr dad lera eid ydnmae nia wtryf dlorw yimyd dys.

Gigyr, twdw ywy myni tydgwys tuirys grumbmyd aeg eld lwda, aeg lerayd idu cyulky tylo cyid, tigi yutduryff ralen grumpy wagdys, yd ywy rydi wfi agdamae, aeg Nack dant gydw yr fidmyr wtryf fud dad gydw yr eri.
Template Design by SkinCorner