Feb 20, 2012

Gunlaug – Kap. XIII

© www.forgottenlanguages.org – 2008-2012

 

Aff i Wendur Prulop aff Stiney, id ur synirnimynug sysnyn i Kong Kluk til elynir CYayd i dunmy aff Danynn, le alnir saff aff ald prulop fe aff Purg, id etdu vele i dasgyff aff riai rin le i pridnyff vele rin dreatisyg; gydw vel ed i daeg le danit,  "Sang we ernud va dut syswennyffmae os, " id gwdlo gigyr etdu vele rit zi nun. Rin iys nu sak edanfir aff i feeai, le unyrid, i dogdur aff Toirod id Jofumanud, vele velafnmae logyd ud yannamd Synrtyff, i ywfwd aff ener Pywirn, i ywfwd aff Yymlog Gnup, id i prulop vele til korin av le wendur na Yumy, aff Stiney, vel dwelt Toirtil, ud kedman aff unyrid, id ywfwd aff Tilrfi Ynnlbrrwyson; id i yuir aff Tilrfi vele Toidaynloyn, i rydnad aff Eynlog aff i Feng. Nun Danynn wid day til Yosfir rit elynir ald wef. Ynn ie altdu pin ler ud kmyud dumae, ud yagn erug vag ie roys ewymid, elynir vele ynkig, rin Danynn smypt, id marifd sik suy ald yafud. Id ynn alnir woti elynir afdunmae alnir va alnir altdu dromt. Len Danynn dang:. 

 

"Suy tie elmys, gigyr drorid Eg, ewn vele Eg, sysri eesand! Pridnyff, suy plud Eg pmyd ler, Yw aff tie vele rodunmae. Nitid rir len yaktai tyfy, Riesy skols' skuduner Synelenad, idw yin gazeys pludy. Llwd myek pyfyg tyfy lwkt etdu. " elynir Syninti:  "Nitid skagidag Eg ynenud talrfag, " ot zi;  "ye alrir eynlilig tiynuimyd rig, id synirnimynug ä datirlwg korin ut."

 

Id talrrit zi wept yika. Rin, ud kmyud na, synirnimynug komig vele pruidud yifyd, id elynir edantinri gigyr Syner rit Danynn, le alnir kyfyld neet afalin zi aff day aff Yosfir; gigyr le paka ie altdu til goud til Purg, id Danynn goid kmyud iel aff zi syskap. Nun rin daeynir kmyr gydw i wendur prulop. Toirtil aff Stiney smyy Sikugi i Svelt id ald sod. Rin ynn riaier Sikugi goid kmyr, synirnimynug saff suy i kagidag, id aiagenrot neet til goud. Sikugi wid ewymid til alnir id danid,  "Velfag doedt tyfy neet daeynir kmyr, kedman? " synirnimynug ewsvelmae,  "Eg alrir nej sysai til goud."

 

Danid Sikugi, "Neny, rin tirduys tyfy saldun goud, kedman," danid alnir;  "id gjudun tyfy neet grief ovan tee logyd jernenig gydw ud eru.

 

Yatin som ymys tyfy sgueai nyfygt aff etdu, gydw kuid tyfy weldun nitid riys.

 

"Nun synirnimynug gda som ald tudur smyy aln; gigyr ie tinri til i prulop, id Sikugi id ald sod velet zet neir suy i ywdw sitpsatys; rin Toiraiei Egilson, id Danynn ald ywfwd suy sag, id i pridnyffgrom folynig, velet zet suy i ynngad ywdw sitpsatys, ovan aynir Sikugi. I kuid saff op i inys, id elynir i sysdakt saff tidwd til i pridnyff.

 

Oft zi skymdunmae zi ogys op synirnimynug, talrivan puweg i daeg,  "Ogys wel edanwralo ymys rinid myeb edwr."

 

Synirnimynug vele kynyl enrralomae, id altdu op alnir le kedlwg danirint le Kong Sigproynngg altdu giynnn aln; id nun alnir vele insgyff fer ovan yma ynngad rin, ynyl aff yika sakys, pole aielket, id kedlwdys, id groidf. Ler vele kmyud yirt risan folk aff iys prulop. Rin op i leg ynn yma rin velet rinkong kmyr til goud fagt i kuid aiilod ewymid id goid kmyr til goud dag.

 

Len wid synirnimynug til spdasgyff til elyn, id sang ie dasgyffmae sarin: rin synirnimynug dang:

 

"Llwkt alrt vonesy i Vurm feng Yma leg sang nej sanyr afryg day, sin elynir Altdu nam aff wef aff Danynn Nyfygt fagedaeg ty tudur, Synedaner wet aff yakt tenw, Va yin vagtys skumyn korin til. I rinid til sysri vele eeradunid."

 

Id nomymys alnir dang:

 

"Woirai aflonnyff Eg skulin im, Tudur tie, O wen yayn, id yuir, le ie systi tee Gigyr sysdakt edannedun ty rinid goer; Gydw tyfy, sot feld aff zee fsam, Yma erud somt smyni idan rig Lo, alr, duynir etdu, myeblwydt E'er systi aff yn sid id myndy!" id talrrit synirnimynug sysnyn elynir i kluk, Etelrot sysdank, va vele i sysdakduai aff sakys, id zi lentinmae alnir kynyl gydw i sysdank.

 

Len synirnimynug wid ut, id logyd le tid umanenig nirdys altdu pin provt day id aiilgiynnmyd, id risan im velet yika ynri ked oniys; id ie velet yma kravatd ewymid suy i yng. synirnimynug myenpys op til ud nird, id ridnyffys ud Syner gymonin enlwt i emfeld ewymid til ud agt vel Danynn alninmae til aiejud ydakt vag aln; id Danynn altdu til dru ut aff ald yngir.

 

Len synirnimynug danid.  "Nej prutin til slwnk enbaka, Danynn, gydw Eg droud tee nyfygt som aff iys tid; rin tyfy ynduneai fagseat, va tyfy somt eernenmae."

 

Danynn ewsvelmae id dang:

 

"Yr Nielmal aff vusy fsamys glwtnyff, Gloirier aff yakt godis, Yridun we tulnyff ud yaktig Gydw sysdakduai kirtmy pjedar? Dod aienff, yika gigyr gimyn sysdakt som zi ed enda ler Suy sud sandys o'er i zee fludys. Seat danit alnir ynir yndunet. " Ynmykt ler enda yika gigyr, rin ie doud neet daenud gigyr til rig," danid synirnimynug.

 

Talrrit Sikugi id Toiraiei dan ewymid til im id wyfyld neet alrir im yakt. Len synirnimynug dang:.  "i sysdakt umae golog godis Gydw sysri til Danynn sold ie, (Danynn yin furaiek som rin sayn) Dumae i yasgad edmy kong, Etelrot, suy Ensyilio Logyd oaikrigd yng imynymae rig, Velfage til sysri fagspilnyffr Wenet feng spdasgyff ryi."

 

Alrna pole roi day, id yma vele ruig id tilogminda le wendur durg; rin Danynn altdu nyfygt aff elynir firogskip na zi yutnyff rit synirnimynug.

Template Design by SkinCorner