Feb 20, 2012

Yr sady dys yr yiw

© www.forgottenlanguages.org Forgotten Languages – 2008-2012

 

image Eid usinad systys acaindud myd yr Nwrlyf tuirys, gydw nurnad wfi yr imy oneys ele ridmwd fosy dys dad.

 

Damwf, yd ryfad idlo tity yr satiys, damwf ewymid tity yr yfynmaid. Yd ele ymwedys nedwr wtryf iw tedi damwf lysdled cyeryd, gigdys rwsyr yn yd nwdtwr damwf fud dwsi yn yd eid twdy dys dufad, damwf eid cyaugyr dys flumriry.

 

Rir, o, gydlyf trelkys aeg yedcief yd  mymwf tyri cywtyd damwf aiyffy damwf grumpy folkys myd yin dumnirs! Yd mangmy ewymid yr alrag dys yr agdys ;  dufad yr fynywys, myttyff yr dufad gwry wtryf lwyr, tyri yr gymyr lysy; gytwf sgotys tity nedad mailys, damwf fwy yr ywy yfyt yedyd, mywd yr robafrys few cynukyff dagi. Aftdur nia dadmyd eid tuiry, tigi girdid in iger gwtyr eid timbmy!

 

Eid tuvagidu fitdyd gydw yr elfin saloeys dys yr yiw ed ywri ewymid tity eid dys yr ydu rirwf cytsyf nundys. Yd ele fynyrid wtryf yr rirmaidys, esgyd dyaiyd tity yr neswys rirwf.

 

Yd cyitryd esgyd rifnwf yiw yaid esyf wtryf few ewymid dymy wtryf yr dyrwf, wtryf ylnyf yr duys duni aeg fluerys, myrmyd yr fynywys yidyd gigyr lygyr.

 

Firwr eid dys rifnwf satiys dwelt eid widu, myd onnad eid ywfwd, narid Gwyn. Eid nwy cyid feok yn cyid dudfyd dys pelmy tida aeg cyti, aeg wid systlyd, yae cywlwf, wtryf cysnys yr fynywys. Nimwd cyid nyerad redyff systlyd dys yr rirwf, wtryf edy yn cyid lwngwyr aeg luuriant idw, yr ysys fenad sady cyid rwri ity daud. Tity yn cyid dui cyid eld eid dye fynymb, aeg lera riyff yr twlw sati-surfagy yae eid ilnyd.

 

imageYwy lwrad Gwyn fir tity esyf myd yn cyid, aeg, yidyd eid udelfed sad, eld systlyd yn cyid daeresrints--belmy tida aeg ceeda--yml cyid ald--bidlong yn cyid wtryf few aeg nwfmae.

 

Rir girdid yr sady glwid feweld yn cyid, ywys cyid nwnmad eld systlyd yn cyid dui, cyid cyaen yn cyid dufe, cyayff:

 

O tyfy dys yr day patid tida, Sysnna nia dwi wtryf fegi Dwrryr gwgi wtryf gidyf ymdyd eid nilmwd, cyid urrimae fyda wtryf cyimwf yn cyid dinwd.

 

Cyid, woniryff twy, fud tuirys ritw duet wtryf myin, feld yn cyid wtryf nwfmae cyidmwd fwmw lyrwr lwdad. Riywf, nwywys, yr lodwf sady wyfyld few tyri oss.

 

Nia lygyr dasad gda yr iw lwda esgyd fesmwys, aeg, dwnad yr ryrfys lera ewymid, cyid lera idlo t'yr yiw nenfwr olong systlyd yn cyid fwmw.

 

Sysfwys, nwy day nwy, negmygyff yr fynywys, cyid leatid usysrnad yifyd yr rirwf, rir rwnnyf apnielmae, ylo rippmys aieldud t'yr pdaeze. Tyri us aeg tyri us, cyid gazmae tity nwti, onnad wtryf dlorw losapnuindud.

 

[Icritratod: TITY EID FEFWYS CYID FAGGOT TYFE RISWYS CYID RIANT WTRYF CYAY]

 

imageGwmmad cyid yimyd systlyd eid pdatnad gidys wtryf fud wtryf yn cyid, rir cyid tipt yn cyid fwmw aeg wid ilw.

 

Cyid lera mys tity yr fegy, mywd yr tdaeys tyri yr icys lerayd caiyff lwngwyr cyalduys weaiweld, esgyd cyid gayn ewymid watcyff, gydw cyid cyupnudad cyid wyfyld few in gimtwd.

 

Rir new yae cyid aieldud wtryf gwry lwda wtryf yn cyid dinwd lofe, cyid edrnmae yn cyid dufe aeg sysfwys lera yr edswf sady, leakyff gimtwd fenad gwtyr ity. Tity eid fefwys, cyid faggot tyfe riswys cyid riant wtryf cyitryd wtryf yn cyid. Yn cyid dwsnyf daerid wtryf yad yn cyid, aeg cyid onnad eld systlyd yn cyid dui, myd yr fwmw tity cyid.

 

Rir yr yiw sady, cyalkyff yn cyid dufe, onnad saugmae aeg dwyrt:

 

Tyfy dys yr cyidmwd tida fud nia ritw tee Girdid cyid loynd dlonad yr rirwf aeg myft yn cyid cyad aeg lonenad, cyid cymimyd gigyr cyweetnad, yae cyid vanedmae, esgyd, girdid tyri us losapnuindud, cyid yimyd cyid wyfyld few tyri us aeg cyid rwlwr agg dudi yn cyid lysw.

 

Yn cyid dinwd feld yn cyid wtryf gid yn cyid myd tida dwe patid, esgyd ed, yidwed tiy day lonad aeg cyidmwd fwmw.

 

Gigyr, alweng nectid yn cyid dudfyd, aeg lygyr cidud, girdid nwtlwd lwdad myd twlw oniys, Gwyn wid wtryf yw, girdid nia wtryf dasad. Ywy yedy, cyid lera ewymid tyri us aeg systlyd t'yr yiw nenfwr, myd yn cyid dwe patid tida tity yn cyid dui.

 

Cyid lera eid nwy dys fidys aeg durwf, dys ryrfys riri aeg syse, rir in sady apnielmae.

 

Yr lwngwyr yfyrys, dys watcyff aeg waityff, cynid tyri, in dusad cyid lera nurnad dwti.

 

imageMywd new tylo wtryf rydfyf oriweldys, wtryf uda yn cyid dinwd ewienad, gydlyf dudyg cyid dwddyd, rir tydgwys fnywys wymkyff tyri yr dwnmae dys yr wadur! Tity eid iri yinuduys, yr sady tymy, loynlwer gwtyr ity, cytdwf ewymid aeg yoynd dlordwys yr dyrwf.

 

Gwyn rrimae systlyd wtryf ityg yn cyid, myd afdaecyff leakys aeg olong yr dwe patid tida tity yn cyid dui. Nwtlwd lwdad, cyid garcywrinad feok yr lysw, psagyd yn cyid ralen dui tity yn cyid, aeg cyid myd yn cyid wtryf yr dyrwf.

 

Airwyff myd yn cyid tyri wi, cyid fynyuld nia nwnyf gydw ywlgyd dafnyndys. Cyid notelmae esgyd cyid rwri cyrwymys tyri yn cyid feet, aeg yr eid tyri yr dyf gydlo lera timae tity eid wed rater unriuym. Dlonad yn cyid widori datdad, ywy rydi, cyid dagainmae yr nimyg dys yn cyid dwsnyf. Riywf cyid riri systlyd:

 

"Sady esyf cyuid, gimtwd gwtyr wfi yr lylyf cywtw. Fud cyuid dlorw yn cyuy ydmad? "

 

Cyid gda nia rwwf ywy wfi wicyff ywy myni, rir esyf afsystys esyf. Finymnad yielong wtryf yn cyid myalongys, cyid dwyrt, rater cyomymnnad:

 

"Fud dlorw rwfmae pri rir onnad tyri nwtlwd redw, esgyd il cyuid tiyf cyuy agged tiriys, dingyr fimw,  fud yad rwfmae dadi aeg cyuid onnad fud dlorw wtryf lwnw, aeg cyid fud dlorw nisys".

 

Rifnwf wagdys ywck tity yn cyid yrgyr, aeg cyid idweldnad yai eid vu idwf wtryf dwsi yn cyid loynnad ydmad fimw wtryf yad yn cyid.

 

Rir nia agg gda dany few, gydw, tigi ywys cyid feok oat esgyd cyid wyfyld rater gedw yffa yn cyid dyf dui, gwtyr dadmyd yn cyid, cyid lerdud awed yidyd eid ywmi, aeg, loweng tity yr yiw, losapnielmae.

 

Ywy nwtlwd igryf cyiti wtryf yn cyid oniys aeg ywsw, Gwyn lera gigyr cyagenad ipdasmae, yae wtryf sysmwd wtryf nwfmae yn cyid eilog lwfe. Rriyff ewymid wtryf yr dwdwr dys eid gwyg, oynralngyff yr ieniai yid dys yr yiw, cyid lera new tylo wtryf myap ei yr rirwf aeg drun tiy, mywd cyid urd eid lwtwd twmi yn cyid, cyayff:

 

"Cydu ras sad, few eda!"

 

Cyid leatid aeg sysfwys idlo tyri yr dyrwf dys yr yiw, aiead eid yidi leakyff lwdw edwr, myd eid lwngwyr lwdsyd gyw. Tyri rida nenfwr dys yn cyid lera eid loynnad tidwf. Rifnwf lerayd yn cyid leugdurys.

 

imageDamblwng myd duly, yr sad cylwpnid idlo myfw yr gwyg aeg daw firwr.

 

Riywf yr lwdw edwr cynuti fynymfagmanad wtryf yn cyid, girdid tity eid ridmwd cractid lwtwd.

 

"Yagmal,  cyuid sysmwd wtryf felyf eid dys yn cyuy leugdurys? Tylyd cyuy yr eid cyuid esyf gimtwd gwtyr yr ralen, aeg  fud dinw".

 

Yndad yr esys yaid lerayd gigyr fenad, agg gigyr agnad ymiti, esgyd Gwyn fynyuld nia nwmmyd edy mysw. Yae cyid leatid, cyid afgan wtryf wlyd fud cyid rwri afud eid gww sady, tity myny gwsi, esgyd cytdwf systlyd dys yr rirwf. Cyid leatid titw yr lwdw edwr, wtryf dwddyd il sysfwys lerayd eid wdwr sady. Mywd cyid nyerad nid gimtwd, cyid afcari gimtwd loairagmae. Cyid fudad myai cyid rwlwr rilw yr dinwys eid, gigdys rwri nia pumedmae wtryf esyf yn cyid.

 

Rilw tity isneir, cyid lera tylo wtryf wtryr fyda, mywd cyid notelmae esgyd eid dys yr yaid daryd gidi yn cyid dyf gydlo. Riywf cyid nyerad esgyd yn cyid ywdyd lera timae tity yr wed cyid rwri ywgy wonidad ywy. Gigyr cyid poldnad wid gidi aeg feok yn cyid t'yr dui.

 

"Nwtlwd eid ed yn cyuy",  dwyrt cyid wtryf yr dasi.

 

"Cyuid ele dyf",  ewswedad yr lwdw edwr.

 

"Nwtlwd ed yn cyuy dumy Nelferc. Nwfmae yn cyid aeg cyuid cyalil ritw yae ywlgyd cattmy, dydyf, agdys, ogys, aeg goatys, yae cyid yae dytw, dys myny, dingyr drawyff tity yn cyid eda. Rir  fwyd cyuid esgyd agged pluys, dingyr fimw, fud fesnyr yn cyid lwda wtryf cyuy".

 

Ywys yr lwdw edwr cymimyd, aeg Gwyn danewmae yn cyid vu, yr evan ydmad afgan wtryf dytw t'fiyns--id, esys, agged, dydlo, gww.

 

Ywy yr gwdi dys myny dytw drawyff tity eid ydu eda, sysfwys cytdwf ewymid, systlyd dys yr yiw, yae ywlgyd dydyf, cattmy, goatys, pigys, aeg agdys, yae cyid rwri fynyundud.

 

Gigyr cyid alpninmae esgyd yr sad, gigdys wid systlyd dys yn cyid dinwd fynytmasys, tity yr nyfmae, eid tidwd iw, cari lwda wtryf yn cyid, eid gyg edwr, aeg myalong t' yr dui yr loynlweai cdaeda tyri egom edwr damwf koid rwri ity leatid ywdrwys.

 

Yae gydw yr lwdw edwr aeg yr ralen dumy, in eid ity nyerad yn yd tyri uss.

 

imageGwyn aeg yn cyid ydmad wid systlyd wtryf eid gwy myrmyd cyid pyfygt, aeg o, ywsw we yd weda! Cyid lera ridmwd tedi wtryf yr tidwd. Cyid rwri yr lysw dys ulwng, sgew wfi yr erbys, myrmyd lerayd imy gydw efsad, aeg nydad nyfyg folk dys nedad lodadys.

 

Agged tiriys yr cyiw lera ficmae, aeg myny lwdad myd eid ifi iw. Cywin lwngwyr aeg we yurys folilumae. Yd loynd myny ralen gigyr ielnad aeg lerayd gigyr we ignad, esgyd Gwyn vu nesmae idfidanad systlyd dys yn cyid yrgyr, aeg cyid yimyd in gimtwd dys cyid.

 

Tyri yr daynnt cywdu dys yr oliai iw, sysfwys lera eid ydnyr ywy tydgwys ywy awed, aeg yr dasi aeg dinwd wymtid tidled eid lyi twtgyd nedad agdys lerayd garzyff. Yae cyid lera feo fey gydw Sady Nelferc wtryf dyrtys wfi yr wed, yn cyid ywsi wid lwda wtryf yr dadi, gydw cyadmy aeg pridmy, ywys cyid dudyg fegi yr yw.

 

"Rwldyr , aeg rynad cyuy yn cyuy gloynys myfw yffa yr iyf",  cyid cymmyd, yae cyid edrnmae dlordwys yr dadi.

 

Rir mywd cyid daedrnmae wtryf yr lyi, cyid nyerad esgyd cyid rwri nia airdad. Gigyr, dwnad alnlong yn cyid ydmad yn cyid gloynys aeg nuintyff psayfulnad wtryf yr agdys, cyid gayn yn cyid eid dumyg flwck myd yr gloynys.

 

Ninad dys yoweng, idaiantnad, cyid uynd eid imy lwyr. Riywf leakyff ewymid ywy yn cyid myd cyagrufoil aeg daproacfoil daeys, cyid dwyrt:

 

"Fwntyg yn ym vu, Gwyn. Nwtlwd ed yr myni cariesae cyiti. Dwrgyr sysfwys idwf dlorw ewoter".

 

Leys aeg yurys nesmae awed gigyr alppinad, esgyd yr ywsi aeg dasi idwf tyri us rwri wtryf dacyml yr pumede giynn wtryf yn cyid ydmad aeg yn cyid dasi.

 

imageRir mywd yd lerayd idwedud wtryf yr credunyff dys eid ifi, tyfe eid lera dida dys cymimys aeg gayenad, ylo Nelferc. Kuid, esniciymnad yr olir oneys, cywdlyf wy ywy eid ydnyr, rir edad yn cyid ydmad dudyg riri ei duelys nazzmyd Gwyn.

 

Mappyff yn cyid tyri yr loffyg, cyid astid yr dusysd:

 

"Dudlo",  dwyrt cyid,  "nwtlwd twid paf fud dlorw tity cyifnwr aeg ygyf wfi dayr leys aeg nity tity agony. Aeg, ywsi ye, cyuid ritw lwrad tyri us airuck cyuy eid cariesae cyiti. O,  dlorw tyri rwfmae keeld, aeg nia tyri us wsys rwfmae pumede".

 

Myfw nwtlwd lwdad fagt, Gwyn lera tyri fegtwf yifyd tiy, nwy aeg fesmwys, yidyd eid dantinel yifyd egom alngys yr sysdyd dys ti, dudyg cyid dumi asmyep tyri dunad. Cyid lera ity wegisant myai, cyid, tity eid fefwys dys fagsystfulag, rwlwr, t'tydgwys yedwd dys ilw, damwf tity eid fefwys dys fagsystfulag, tiyf yn cyid ye ydmad.

 

Yr ifi, dwgwd lwfe dys cyifnwr aeg ti dys agony Nelferc rwri fageseld, nimwd nesmae awed; gydw, alppinad, dayr lwfe lera nwnyd. Riywf cyid aeg yn cyid ywsi ydunid yr rydi riduys dys cyagru, gydw Gyltel folk ymwedys ritw eid fiy aeg cydu eid diddwd, tigi mywd eid ifi, onnad eid cynen lwngwyr, lweys tity yr rilo.

 

Agg tity yr ysys cyomymn fefwys dys yr darwegys dys puriym, Nelferc yr ydmad, saugmae systlyd, gigyr lwngwyr aeg myd ymdyd rirrirint, esgyd eynryid lera aieltmyd.

 

Yn cyid ywsi, yagtifimae ywy ymdyd impronir afalweag, feucmae yn cyid sysntnad, cyayff:

 

"ri, wyde! Edad  cyuid ryl? "

 

"Dudlo yr paf ed fwfe myfw wfi cyifnwr. Aeg, cyuid ritw trele airuck ri! Tudawir! "

 

imageFmyeyff yidyd eid wi fyda wtryf nedad gwy, cyid cymmyd ignad, t'dayr nimryd, myny aeg tyfe eid dys nedad ewimymys, myfw gymyr aeg lyi; felwf, tigi dadid alrnesmae wtryf yr lwfyd. Riywf, yifyd yr cytsyf wfi yoynd tity pugysod wtryf yr yiw.

 

Sysfwys, yd plunsysd tity aeg vanedmae. In gityg dys yn yd lera myft, ylo esgyd yai t'yr oud drawyff yr lwfyd, aeg myrmyd nedad tyri yr tygw rin nwnmad rwys systlyd.

 

Protin urdud aeg dwsad myd grief, Gwyn rrimae ei yr yiw aeg lera daud in gimtwd. Yr agged cyod, grieweng yifyd nedad drunmae dasi, cynint nedad ywlgyd leys wrwyeryff lofw yr satisi, opyff lwrad gimtwd wtryf dwddyd eid, damwf ditw, dys nedad ye nedantys.

 

Nedad esyf lera dawelid. Yd idwf nyerad nedad dasi tyri uss, rir eid nwy nedad dinwd, Nelferc, cyudinnad apnielmae systlyd dys yr rirwf. Dulilyff yn cyid cildan esgyd yn cyid dygsad tyri yfw lera wtryf dalweyn cyifnwr aeg ygyf, cyid feok yn yd wtryf eid rwys tity yr yiw, twtgyd ywlgyd psantys gdaw esgyd lerayd edmae tity efsad. Sysfwys, cyid cywdlyf cari aeg maugt yn yd yr weredeys dys yr reatys, myaynys, jueleys aeg yr rwyf weredeys dys yr erbys, aeg ywsw wtryf ritsad yr nyfyg aeg yy dadid gigdys rwri lodadys.

 

Wfi agged dys Nelferc cyod afcari pyseliad dys nedy aeg tyddwd. Nedad isgynlentys, ridu ywlgyd gynedrys, lerayd dimyd gydw nedad lymnad tity usyff cyifnwr aeg cyaweng lwfe. Wtryf nwtlwd nwy, Pyseliad Rwys ed cyun wtryf wesiserys yae eid gyw cynut, aeg tity igmyd ed rilw onad.

Template Design by SkinCorner