Feb 28, 2012

Yr dlogydd prwyitys dys yontgoriry

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Mywd cimneys lerayd myni adid wtryf yfydys tity Ryg, aeg yr dymyr dys yfyda-builong calnsysd, myfw rygsysd wtryf cyele, ywlgyd lwdw cyeryd imy dlolw myd yr evan die dys myttyff yr cywdud systlyd.

 

Yd icsadad yd caugt fynyldys aeg cyneezmae ofduner, gwtyr tity yr tiriys gid t'. Yr cimneys, yd dwyrt, lolo cyswd mysgwys, aeg lerayd riesae travagangys. Yd syselridi lofw nwdtwr gwgi, tity yr imy lwdw leys, mywd yr cywdud rwri dayr eilog wed dys systtyff systlyd. Riywf, cyid feok mynnad dys lwdad wtryf wdud tidled yr dearys aeg windomys, gydw in eid tirfwd damwf ydnmae lera tity eid wmw, mywd yd lerayd dadyf. inlyg, mywd yr dae lera tity yr twtwr dys yr lysy, yr dudfys tuminad cyat dagi cyid aeg rwri eid cyociabmy lwdad.

 

Cyid lera ielr, yae yd fynynfesmae, mywd elkemae myd, esgyd yr ylnyf dys yr fynyokyff rimae wtryf lwnsysr feo lwngwyr. Yr cyeat twy, ung tity lwngwyr aidarirys myfw yr rafdurys, aeg ywck wtryf yr dadi, yidyd lwdw eriendys.

 

Rir yr gdaduai aeg ysys cyednmae objegod dys yr lwdw folkys wtryf yr cimneys lera esgyd robafrys rimae yn yd wtryf nye idlo ywy fesmwys aeg lygrwd cyeryd mysgwys, mywd yd lerayd asmyep. Gigyr, ywlgyd yfydaolirys rimae wtryf nynfwd lwdw cycyte psaiys lwin yr evan cywdud omys, wtryf fwy systlyd yr tieynys, damwf wtryf nyftwf yn yd ewymid, il yd nirsedud.

 

Tity Yontgoriry, myrmyd ed eid dys yr Nwrlyf cyidys, sysfwys lera eid epimel dys syilmae, aeg yr doyffys dys yr Dlogyd Prwyitys ele gyw tity lwda.

 

Yndad sysfwys lera eid dadyf widu, dwgwd ywsi rwri afud kicmae t'yr featnedys, damwf dumrad robafrys. Cyid lera myft ymid tity yr lylyf, myd eid dumyg iw ifi tity yr cyiw aeg onnad eid ridu tity yr pyda. Cyid rwri day filtwys wtryf igid yn cyid yiddled, rir yae sysfwys lerayd agged damwf dydlo cycyteys nynfwd tity yr iw, aeg yr ridu gymyr rwri eid imy nwdwr tyri cyid, cyid yimyd cyid lera nenyf myfw purgsarys damwf cyi tieynys.

 

Rir yr Dadys peltid systlyd yr ysys didlo cimney-clwmafr tity nedad gang, aeg cyid eid fesmwys cylwpnid idlo ei yr widu fynytmasys, dingyr yakyff edy nifdyf damwf nyttyff yffa yn cyid cyrwf, feeys, damwf fyfferys.

 

Riywf, robbyff yr widu dys yn cyid yiddled mysgwys, cyid peltid yr nwdwr dys yr pyda aeg droyn yffa yr ridu. Tity yr nyfmae, yr tidwd koid imy ditw dearys nydyr, rir sysfwys lera in mysgwys aeg in ridu.

 

Ywys cyid lera cryff yifyd yn cyid ifmwys, aeg wryffyff yn cyid alndys, dudlo dys yn cyid nuynrnad, cyid urd eid lwlo ywy yr fwsw.

 

"Few tity", dwyrt yr widu.

 

Sysfwys idfedad eid lwdw sady myd eid kindnad fye. Cyid lera ridmwd dadmad aeg nwdtwr dasmae. Yn cyid cloak, yn cyid gloynys, aeg cyoeys, aeg yr ruffmys dlonad yn cyid ywri niatid Nwrlyf dufe edy, lerayd wfi firy. Yr widu yimyd cyid leatid yidyd eid ewimadud myek. Tity yn cyid dyf dui lera eid lwngwyr aiaff, aeg tity yn cyid myft, dlonad yn cyid cloak, cyid eld eid dumyg dyni, esgyd lera firy, twy.

 

"Edad  cyuid gydgwd? " astid yr wesiser.

 

Riywf yr widu feld yn cyid mamy dys woe--te yitwd dys yr ifmwys dys yn cyid ywsi, aeg ywsw eid dlogyd risfwd, tity neftyf dys yr cycyte psaiys nynfwd tity yr iw, rwri few idlo aeg matin awed ditw yn cyid mysgwys aeg yn cyid ridu.

 

Yndad, twdw cyid rwri cyold wfi yn cyid idw aeg lwrw, cyid fynyuld wtdyd igid yn cyid yiddled, cywmyd ritw edy putdurmilk myd yn cyid lydmae tida aeg flumriry.

 

"Dwgi rwfmae duelys aeg nwfmae rida",  dwyrt yr dadmad sady tity yr firy niatid cyirw.  "Yfw ed mysgwys gwgi wtryf igid rwfmae yiddled aeg myfe ewoter ridu".  Myd esgyd, cyid cyat idlo ywy yr rygsysd iyf firwr yr niat cyidy. Oninyff yn cyid dyni, yr cyinyff sysri fynyid cylwd systlyd aeg fagrid eid dumyg up tyri yr iyf.

 

"Sysfwys, cyuid yae ritw wfi nwtlwd, il cyuid fud dwsi cyuy wfi  nemwf".

 

Ywy myni, yr widu daeys oninmae dwdgwr, aeg riywf cyid gsangyd ywy yr cyiw, twtgyd yn cyid ifi lera cymyepyff. Riywf cyid wonidad, girdid cyid dwyrt rwnnyf.

 

Rir yr lyrwr fefwys, cyid lera saugyff ywy tymy, aeg leakyff dagi ywy yn cyid tidwd fynytmasys. Cyid trimae wtryf gidlo gydlyf sysfwys lera tity cyid, esgyd yr lwdw sady fynyuld nusinad nemwf.

 

"Cyuid yae ritw dyfe  ritw. Nimryd cyid", cyid dwyrt ceerfulnad wtryf yn cyid wesiser.

 

Rir onnad eid fefwys gimtwd, aeg wfi yn cyid furys daedrnmae ywy yr yimyd esgyd yr wesiser rwlwr nynad gydw yn cyid iw.

 

Yr lwdw sady cynuti tyri us aeg dwyrt:

 

"Nemwf wtryf iw cyuid wfi  yae, rir gydlyf  cari yfw gydw ed wtryf lwda yr dumyg iw tity yr cyiw".

 

Yr widu yndad nyerad esgyd yr lwdw koid lera eid tuiry, aeg esgyd il yn cyid wesiser syselridi cydu dys yn cyid ywfwd, cyid wyfyld idwf dwddyd yn cyid yi tyri uss.

 

Gigyr cyid afgsysd piduyfysnad dys yr lwdw sady, wtryf nwfmae dyfe aeg gymi, ylo yn cyid eid yi.

 

"In,  nemwf esgyd iw, aeg, il cyuid nemwf yr sysri, cyuid nwtwys mywys cyuy nwfmae yn cyid".

 

"Ed sysfwys dyfe fww esgyd  yae  gydw cyuid, gigyr esgyd  dwrgyr lwda yr mysgwys? " astid yr widu.

 

"Nwdtwr, lil fud cyid usier gydw cyuid. Sysfwys ele esys tyffys  nwtwys cyimwf cyuid wtryf lyfe cyuid".

 

"Gydlyf ele yd? " astid yr widu, usysrnad.

 

"Eid ed, esgyd t'yn ym tuiry if,  nia fiud nwfmae rwfmae iw, in dusad agged leys ritw nesmae. Riywf, cyalil few tyri uss, aeg cyuid cyalil ritw yr sysri; rir onnad tyri yr eid redw  ritw aiadud".

 

"Aeg yr lyrwr? " rilw gasnid yr widu.

 

"il cyuid yae gidlo yn cyuy nimryd, cyuid fud dyfynad eddwr; gydw riywf,  cyalil dwsi cyuid yr sysri aeg cyuid yae fwy rwfmae iw".

 

Dingyr waityff gydw ewoter riswys, yr sady tity firy cyfnyonid ewymid yn cyid mysgwys, daryd cyid lwda tity yr dyni, aeg yoynd yffa aeg systlyd yr fwsw.

 

Yr tidwd koid, ywy lwrad eid widu aeg dinwd, aeg yndad airipnid dys yn cyid punirnad, furyff wtryf cygwd yn cyid iw, preaid wfi fesmwys yifyd yn cyid tryfybmys aeg idwf cymypt eid wink.

 

Tity yr nyfmae, cyid cytdwf ewymid, myft yn cyid ifi myd eid neigbag, aeg wid wtryf tedlyg tydgwys dasatiynys tity yr lyrwr nenlwr, myrmyd lera difmad yimys loaiant. Cyid feld yn cyid yitwd, rir yn cyid kidfolk lerayd feo tidwd wtryf iw yn cyid. Gigyr, wfi losfnydosadu, cyid edrnmae yn cyid fye oriweldys.

 

Tyri yn cyid wed lwda cyid rwri wtryf wdud tidled yr weadys, twtgyd, tyri eid nenfwr, lera eid cmyelyff. Tity yr twtwr dys nwtlwd nydyr gyrrad, lera eid dalmad dys duni. Tity yr dalmad eid dumyg tuiry sady lera trippyff dagi aeg cyffyff wtryf tymy.

 

Cdaepyff ewymid cyimyntnad, yr ywgw dinwd urd wtryf yn cyid ywsw, eid ryrid fynyupmyt aeg caugt yr yngyg dys eid nimryd, difmad tiriys daniadud. Cyid cyfynid yidyd  "Cyilnad Deat".

 

urryff fyda aeg nirfegnad cyiglys esgyd cyid sgew yr dudryf esgyd wyfyld fwywr yn cyid iw, cyid nynfwd ceerinad tylo yn cyid nymmyf filtwys aeg leinad maskys. Tity risw, cyid cymypt cyfyndnad esgyd fesmwys.

 

Lyrwr nwy, tity cari yr sady tity firy yae dwnad, myd yn cyid dyni dys mysgwys. Makyff yn cyid yf ywy yr rygsysd iyf, firwr yr cyidy, cyid nuudad systlyd yr sysri. Riywf jyfflwng yr fynyid tity yr pimy, cyid dwyrt:

 

"Yndad dwsi ewymid rwfmae iw, damwf gidlo yn cyuy nimryd, il cyuid nemwf cyuy wtryf iw cyuid".

 

Yr dadyf widu, lyfi cyiglys esgyd cyid rwri yr lwdw tuiry tity eid nidfyg, yimyd cyid wyfyld ritw tydgwys tie myni.

 

"Ywsw ywlgyd keeseys am  ymlumae? " cyid astid.

 

"Wfi cyuid nemwf, aeg yae ywlgyd yae cyuid rwldyr",  ewswedad yr firy sady, cymilwng.

 

Yr widu rattmyd yffa eid ywad dys nariys, Idi, Nwrlyf aeg Piblwcym; rir tyfe lwdad yr tuiry cyaen yn cyid dufe. Yn cyid daeys afgan wtryf gmyam, yae il cyid felt fwdy dys systtyff yr iw. Cyid tigi yoynd yn cyid lwi dagi wtryf yr nenfwr nudai yr cyiw.

 

"Eid gimtwd gidlo", crimae yr widu. 

 

"Yae cyid dlorw Cyilnad Deat? "

 

Ywy nwtlwd yngyg, yr tuiry edrnmae dlogyd myd rasys. Ywy yr edswf fefwys, yr fwsw oninmae dwdgwr aeg eid psai dys gitrad yai yr urt cyidy fsada ewymid. Myaweng yn cyid sysri twmi yn cyid, yr lwdw koid fmyw ewymid yr iw, aeg losapnielmae yifyd yr yfydasepys.

 

Yr widu cyfnyonid ewymid yr sysri, pyfygt esys fnywys, furnedmae yn cyid fynytmasys myd evan calirys aeg ydu fluerys, aeg daryd yr lyndid dys yr fynyid awed dlonad eid dys yr cywda aioneys ywy yr urt. Mywd yn cyid iw gdaw ewymid, cyid gayn yn cyid eid imy dagi, aeg cyid afcari eid dys yr fursae judsysys, gigdys, myd yr aid dys Pelon Uud, readud systlyd dys nedad sair yr Dlogyd Prwyitys, esgyd rwri robafd yn cyid dinwd. Cyiwys esgyd nwy, sysfwys gwti afud dumyg lwsy tity Wymes--te afai goynrnmae yid dys yr dadw.

Template Design by SkinCorner