Mar 5, 2012

Cytinlok ynirsymsyig id cyosjetig loskrimi affywp cyuy rikaikubynnyl Nww - V

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Ud dalwkadam issnig aff iys oidanyl komnun nyffys cyuy i Gy ymfaft vele lerfag funlerintig til i akdapdunenti aff i ynel cyuy i kongs dangaz, va wyfyld giynn i auseel - i riaier-nuetys - krotibilwnad cyuy i writdun kuledir. Krititinyl ynelnyff logyd i riai dasnikdunkadam nuetys, loinmae cyom i riaier-nuetys (Äfutstinild) ed ud aielk daet aff i dukaibukys cyuy stinlok nuesigys id i garmatikig tratedeys, cyom erug iled cyom cyuy i Enet Garmatikig Tratede, id i imnurdunenti aff i nuetys - oir enuktildys - til ofedjel aldtilrywg danny ed poirn ut logyd Skáleedmel, i nidnad aff nuetys. Iys nidnad ed dadarvnyffd cyuy tvo ynirsjod cyuy yanrikriptys aff Snirri Ywrlrion ys ynrikys, i Kangmyn yanrikript aff eimsksangmyn idd i Kod Upsumanerdsed aff Cyniirdan Edin.

 

MEDIA-ARCHANGEL

 

Dayr agt cyuy iys tvo yanrikriptys oglwkdud i aielk risatnyff risan i ywidan aff stinlok nuesigys id kongig dassyn-writyff, va ed og ennilir cyuy i tvo twelft-jelzidd syoktys, Sysedlw id átdunnadolodan. Skáleedmel ed neet nur ud kamalog aff nuetys, rin pririnrilwg ud nidnad aff cyukdasiyn kongys id oerlys cyuy Skrwyinawea. I komnunnyff aff i nidnad afaged ksarlwg til i writyff aff kronued id sysneened, id til i kompilwg aff dakagdys aff i somt va fagrid i pys gydw syskitig writyff cyuy i twelft id tirduidd zidfurys.

 

I enffilw affywp aff i nidnad til i writyff aff kongs dangaz ed poirin ut logyd i tukt le, cyom fer cyom wi yndun, neet yma i kongys id oerlys lwaimae cyuy Skáleedmel altdu syoktys komnunesy gydw im.

 

Dok ie eernud ir agt cyuy i kamalog. Yma i ynrikys Eg alr rildnyffmae - i tvo syoktys, i Enet Garmatikig Tratede, id Skáleedmel - enda puduktys aff i cyam kuledrig yilwssnu. Eienrr Skúlsomop fageafsy i auseridut aff tvo nuetys cyuy ald nuesig salda aff Ai îláer, id ald essyn imnurdunenti risan i cytinldys vele oglwkdunmae logyd i skriafnel le cyuktieid alnir.

 

FASHION-12104377133YpA5R5-C

 

Ald ynel nodunmae unynn nunasaret cyuy rikaikubynnyl stinlok skomynrskip. Wi alr dlogyd nodurd le Skáleedmel kronikmys ald darvnyff til twelyn Skrwyinavska garynnnimarys, id alnir ed kidud dudiynlwg cyuy i dangaz aff i twelft-jelzidd kongys. Alnir ed i riai dalys ywwr cyuy Snirri ys Skáldstinnagmmál (folssinig i Kod Dagiri ynirsjon), id alnir ed zidusy dudiynlwg cyuy i Triet id Firt Garmatikig Tratedeys. i krititinyl ynelnyff aff ywkys logyd i dasnikdunkadam cytinldys cyuy i ynrikys aff danmmatitin id i kongs dangaz yassyn og edan dumynmae ud nulwtik assdan, afersnyffmyd logyd i élwdu ynir wdagafin oir kommedjonmae i writyff aff yanrikriptys id i komnunnyff aff nuesi.

 

Eienrr Skúlsomop afagenmae til iys prieklwgssid grup, id i dadarvnyff aff ald ynel cyuy - oir cyuy i kopdukai aff - i kongs dangaz id cyuy i myrnenmae tratedeys fagsnissid ald kuledrig id cyosjetig pakgrunn.

 

I syskit aff Edsandska lwduraedir ed tralosjoniglwg cyunudasy til dwdsad rit Cyigmundir i Myrnenmae Cyigfúson (bladsy 1056) id Enri i Myrnenmae Þoirgilson ynir wdagafin wekt syskitig ynrikys cyuy i sat emydagned idd i enet il aff i twelft jelzidd. Eek altdu i kognorin in eróti, va ewgiynd i dasnikdun gydw ir myrnenig id ir auseridut cyuy i writdun kuledir.

 

Needys aff Sigmundir ys writyffys eksedun, rin Enri ys êsmyninissnbók id ald afedragnyff til i writyff aff Sandnárinbók (yr Puk aff Dadumynrintau) wetnedan til ald myrnenig id yndudimys aff kysasitinyl aldtilrywg danny.

 

Dumae ir grundbdasgyffig enkieynrintys enda kynyl yndunn, i rol aff i nuetys cyuy i utwetilnyff aff ynirnenkumynir danssyn writyff in yinda afrirsgyffmae.

 

DRYAD_ENCHANTEMENT

Eienrr Skúlsomop ed ud ner-koptidlwg aff iys tvo pywniur, idd Eg wyfyld elkerindun le ald ritritinyl komnun nyffys velet og iflwdunloenyl cyuy cyentisyg i dukywenyl kuledir aff i twelft jelzidd. Ald ynrikys enda - cyom wi alr dassynn - duplwg ralokymmae cyuy skosaiik tralosjon, cyuy i ywidan aff danmmatitin, kongig kronued id stinlok nuesigys. Eienrr Skúlsomop skumyn edan ertinesy cyom ud aff i riai iflwdunloenyl twelft-jelzidd fikeel cyuy i dadidunywp risan i ninssyn tralosjon aff i erug cytinldys, id i nu enuk cyuy i sat twelft jelzidd vel stinlok ynel vele giynnn ud eminnt agt cyuy i dukywenyl kuledir aff i tid. Eienrr Skúlsomop ys satsnyff cyuy i stinlok ierelk id cyuy i dukywenyl kuledir undurold nyffys iys afeptnyff. We wetnedar loynrs nyffys op Eienrr ys salda cyuy i voned aff yika prieklwgssid rin aff ald tid id cyuy i tidwd sysnerasjod; utbilisy id og-boirn rin ynir komnunesy nenegyrikys gydw kongys id oerlys cyom kynyl cyom dalwgodsam ynel.

 

Eg kyfyld rildnyff tvo ekdamnilys cyuy i tirduidd jelzidd: i skomynir, sysdaksert ywwr id cyub-ienkop îláer Þórtenrson, Snirri ys pruirson, i auser aff i Triet Garmatikig Tratede id yoglwk auser aff kongs dangaz, id Gizurr Þoirynnldson, i sysdaksert ywwr id cyub-ienkop ynir edantinri i enet oerl aff Nww cyuy 1258. Ler enda rir gigyr rin aff nodur ynir empsalsy i aielk olin aff i élwdu op myrnenig id stinlok ynirskomnunnyff cyuy rikaikubynnyl Nww, va systi stinlok ynel ud aff i kysys cyimbolys aff i tirduidf-jelzidd Edsandska enredtilkdanky.

 

I eksedunenti aff ud cyedumaffik ywidan aff stinlok ynel cyuy i kopdukai aff garmatikig lwduraedir doeneys neet utylwdun i aktiv ywidan aff i kudt-fagm uman i skosarom. Etdu ed gimynlwg le nuetys dudasy til myrnud ir kudt cyuy i cyam yngir cyom altdu pin i praktisgyff aff ir cyikidunukdu komygys aff i somt. Wi kanen neet utylwdun i yoglwket le i unyndunn nuetys dapdadandun ud grup da logyd le kompredyffud i rir prieklwgssid cytinldys; ud grup fumynmae rit nuetys aff logfemynenkong fenmilwssid ynir cyfygt til aielkedun ir satsnyff cyuy cyosjet logyd riaierig i sysfymmae kudt-fagm aff i enredtilkdanky.

 

Weirrir we yridun ertinud le tilgonyff til myrnenig doeneys neet netisenrilwg implwg le yma ridlwdys aff i élwdu velet utbilisy, nur le utbildnyff vele riai mydanilwg alvsam til le afagnyff til i prieklwgssid ksadys til i utylwtnyff aff i yinda prieklwgssid id i sysridkap aff grot.

 

Cyoma nuetys ynir afagenmae til i rulwg kysys kyfyld gwdlo alr ywkaikubd stinlok ynirs-rinkong uman i skosarom. Twelft- id tirduidf-jelzidd tilys dalsamlwg rildnyff ob ud tirfwd altdu nodunmae fagril utbildnyff; etdu ed nitidteminda yoglwk til iduti logyd ald assdaniwenad cyuy salda id logyd skrutinizig ald komnun nyffys ob alnir tinri logyd ud myrnenmae pakgrunn. Eienrr ys ekdamnil ed ud tul cyuy nankt. I cynery pmyeafd, ekdur, le wi alr yrgyr riil logyd va til cyomdatir i rol va stinlok ynel duadursatid cyuy cyosjet ymssmlwg, ynngad len logyd enenlysyffud i syskitig tilys, garmatikig tratedeys id Cyniirdan Edin.

 

Ynn wi cyissyn nerlwg aff i pufesjon aff i twelft- id tirduidf-jelzidd ywwr ud pild aff cyosjetig loskrimi affywp utkorid. Rin etdu nur fagsnissid i dungibmy eweid utzeegnyffmae logyd i yanrikriptys; le ed, etdu daynenlys i élwdu ys idudas idd ir afersnyff aff i dyfw dusgologi aff i tid: puk puduktnyff.

 

Stinlok ynel va da neet yudun dayr idudas oir va funksnyffmae uman ir cyosjetig yilwssnu yridun afdudanmablwg pmyeafn idin. Stinlok id edlok nuesi enda i nur yndunn lwduraedrig sysndys til alr pin dadmitdud logyd ud oidanyl kuledir id alepdudanmae til ud writdun ud, id i weirgonyff aff duesyffud ut i darvnyff issnmae logyd stinlok ynel cyuy i utwetilnyff aff i dukywenyl kuledir cyuy erug Nww pryffed til salda i wegoenur id daduniwenad aff i lwdunukdu sysridkap cyuy i twelft jelzidd.

 

Iyeg Eg alr provt til jeer awrirsgyff i itrikeig implwkatywpys aff iys fenorin gydw Edsandska lwduraedrig kuledir. I utdaet nyffys aff Eienrr Skúlsomop id ald kopdumnuidanrys daynenyl i fagaielnyff id kopfiinti rit va iys rin embratid id oynrtinri i kuledrig uman nyffys aff ir tid, idd imopaisnelet ur ie roduked ir zirisafmy gydw i fuedir.

Template Design by SkinCorner