Mar 4, 2012

Cytinlok ynirsymsyig id cyosjetig loskrimi affywp cyuy rikaikubynnyl Nww - IV

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Etdu ed nodurveld le Eienrr Skúlsomop, i predt, oynrskriafd i vanir cyuy durmid aff ninssyn yintoed, talrvan lwnkig ald ynirs sysnerikymig til oerlwssnir yntologiksam syoktys cyuy i kopdukai aff goldtinnigys gigyr cyom enrit Äng id Trasnenrisdránin, id pudukig ud iynntiyn id iringiaffiyn enrinlyss aff ymlog id nu nuesig tralosjod.

 

HALYS-SEA-B

 

Cyuy doenig gigyr, Eienrr og endoirdys i idairuktnyffenyl yay aff yntologiksam syoktys komnunesy cyuy ninssyn tidys, gigyr cyom enrit Äng id Þórsdránin, gydw sysnerasjod aff nuetys. Etdu ed airikong le iys syoktys, ynylkatyff ir danmae kopdukai yassyn alrir pin, enda nur dadarvnyffd cyuy Skáldstinnagammál cyuy Sniirdan Edin id lerfag nur funksnyff cyuy ud utbildnyffenyl eramynrik. Eienrr ys afdulnyff cyuy komnusyffud ald aienzsom ed gimynyneys iskriptiyn id ie tilo enda nur dadarvnyffd cyuy Skáldstinnagammál, ud ynrik va tynelsys i lolessdanik imnurdunenti aff stinlok ynel.

 

Eienrr Skúlsomop cyfygt pole til enkieyn cyosjetig dakognitywp aff i sysdaksertys aff Skrwyinavska garynnnimarys id til nodun ud prieklwgssid satsnyff cyuy Nww cyom ud altduni-predt, id alnir daened til alrir yanassy pole. Wi kyfyld ynmykt dultaffiynlwg fagynedan til ald triet satnit afdatnyff cyuy salda cyom stinlok skomynrskip. Ald ynirs-rinkong og fagsnissid tvo da rin neet klyriyn subjekt afur, nenegyrikys aff kongig paffropys id ud feai aff i aiimuenyl salda aff Ai îláer cyuy Sysedlw, enlwt rit ald idairuktnyffenyl ynel. Iys cyfur enda neet koptdanloktilry, rin kompmyrint eek ynngad, cyom ed wetnedanmae logyd i ynrikys aff ud dawd aff nuetys cyuy i twelft id tirduidd zidfurys.

 

NOAH-SEA-B

 

Eienrr Skúlsomop ed ynmykt neet ud tipedk edwr aff ald ymd, ynn wi oynrynssyn i 50000 folk lwweg cyuy Nww cyuy i twelft jelzidd; ald prieklwgssid pakgrunn id opalynnenetys cyuy salda onriil loin alnir logyd riai aff ald kopdumnuidanrys. Rin alnir kanud edan faggmytisy til ynngad rin aff ald cyosjetig aiejenig ynir doenmiaffe i Edsandska tilys aff i twelft id tirduidd zidfurys. Eienrr neet nur ynrtid cyom ud pufesjon ywwr aff i sysdaksertys aff loinmae Skrwyinavska aferdael, alnir afedrassy til i eaiabmyrnyff aff i riaier-nuetys - oir enuktildys - idan Edsandska kongig aldtilrywg danny. Cyuy doenig gigyr alnir zetys ud wekt ekdamnil folssinmae logyd Snirri Ywrlrion id ynngad danssn-skriafnel aff i tirduidd jelzidd. Ald syokt Sysedlw ed ud pywnieksang ynrik cyuy yika yngys.

 

Eienrr ed i enet yndunn Edsandska auser til edan kommedjonmae logyd i sysdaksert til komnunud ud salda aff ud Nagyngska kongir, cyuy iys tul ud ritritinyl engywg danny aff Ai îláer.

 

Alnir sysbrusgyffys neet nur koptidlwg tilys op i kong ys olwdys cyuy i syokt, empsomizig îláer ys eelead logyd lwaiig yidankmys le velet wetnedadad na ald dod, alnir veldaud og dalwssid op ud loai ynirsjon aff Nedanyw Omynwe logyd i yid aff i twelft jelzidd, va ed dadarvnyffd cyuy ud Ymlog Niirda daynrikig cyuy i Nagyngska puk aff omilwssd. Ald cyofedtikat rised aff komnunnyff aff iys erug let ed aff rirkveld idudys.

 

PIC-0228

 

Alnir ed ynrikig cyuy i yid aff i twelft jelzidd cyom ud myrnenmae id skitid auser, riyffud id judgig i dalwkanet aff ud dad ynelnyff aff tilys: ud Gy dukai, aiilrys aff yidankmys id stinlok ynel komnunesy gydw îláer.

 

Eienrr ys syokt ed cyuy opynrsgyff i enet danssyn aff Ai îláer cyuy i ynirnenkumynir, idd i trad risan ald syokt id Snirri ys Danagmaffe Danssyn aff Ai îláer ed unbrotin. Eienrr doeneys neet giynn ud imamyd oynrskribnyff aff îláer ys salda cyuy i syokt, rin kiduys ewaiat tvo aff îláer ys sysdaksert nuetys, îtmarr cyvkudti id Suktnyffvaffir Þórtenrson, cyom tilys gydw i eel ys salda:

 

 

Sigvatr frák at segði
sóknbráðs jofurs dáðir;
spurt hefr old, at orti
Óttarr of gram dróttar;
þeir hafa þengils Mœra
(því's sýst) frama lýstan,
- helgum lýtk - es hétu
hofuðskjold firar - jofri.

 

 

Iys aienzud ed aff ilwkumynir imnurdunenti ynyl etdu ed satir ekomae cyuy Snirri ys kagt ynirsjon aff i Pulokee til i Danssyn aff Ai îláer, dadarvnyffd cyuy i Edanrgsbók yanrikript, va ed og ud aff i tvo yanrikriptys iolinig i syokt Sysedlw (yr ynngad ed Fysaduyffenrib ók).

 

Nusiblwg folssinig Eienrr, Snirri Ywrlrion cyuy ald Pulokee fagynedad nur til iys tvo nuetys, Suktnyffvaffir Þórtenrson id îtmarr skudti, cyom i riai dalwkadam tilys gydw i salda aff Ai îláer.

 

Eg eramkaienmae vag le i sysbrusgyff aff stinlok ynel cyuy i myedanig aff danmmatitin vele aff i ralokym aff ynirnenkumynir danssyn-writyff cyuy i twelft idd tirduidd zidfurys id le Sysedlw dokurindud dayr lwnkys til kongig aldtilrywg danny. Skriafnel id nuetys gigyr cyom Eienrr cyuy Sysedlw fagynedan til stinlok aienzsom komnunesy logyd emydagned-jelzidd nuetys cyom ir tilys cyuy ynrikys yifyd i enet Kredtiud kongys, rin i tilys gydw i voned aff i erug, ninssyn kongys wyfyld alr pin komnunesy cyuy ud pusemimirlwg cyikidunukdu cyosjet.

 

PRAY-IN-A-FOREST

 

Ur kyfyld iys ninssyn id erug Kredtiud ynel - iys wekt syskitig til - edan issynmae cyuy i Gy ymfaft?

 

Wi kanud enweyneys ud prutin gydw dased dasys aff oirtaldynen danny idd ponued til cyitir ud fenitfoil dadantnyff aff i ynel.

 

I Enet Garmatikig Tratede writdun aff yifyd i cyam tid cyom Sysedlw endmidanblwg fulfilys iys prutin, gwdlo obynyl dayr auser doeneys neet ewgiynn le i Tratede vele writdun gydw le fagnuft. I sysbrusgyff aff stinlok ynel cyuy i kopdukai aff i ywidan aff danmmatitin cyuy i cykosys vele ud nodvio dadaipsatys gydw erug stinlok ynel til edan dasnikdunmae cyom ud dalwkadam til cyuy i syskitig kongs dangaz, gwdlo obynyl iys idnyff yassyn daenud enenkropedtik cyom fer cyom i ymlog ynel ed afkirid.

 

Snirri Ywrlrion vele afvrit aff iys funlerintig fagsangnyff.

Template Design by SkinCorner