Mar 1, 2012

Cytinlok ynrsymsyig id cyosjetig loskrimiaffywp cyuy rikaikubynnyl Nww - II

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Alnir roys til i loinmae satsnyff aff cyossnri, "svamnesa", aff Kong Daiein endanldson ys sysdaksert. Cyuy 1152 oir 1153, ynn alnir vele runt daksnad, alnir komnunesy i enet yndunn ritritinyl wedun aff Ai. îláer, vel alnir fagynedad til dazidf yidankmys le altdu alninrot cyuy Kodmantywpmy nur ud yrgyr jael vag i syokt ys komnunnyff.

 

Alnir dakidud i syokt aff i cyrie aff Ai îláer cyuy Niinroys katedanyl cyuy i dadanti aff Kong Daiein, Kong Cyikertir id Kong Igi, id i nulwg afnarinmae elkbedkop. Ald pufesjon kelier enbdad lerfag cyned rir len fagnad jael. Alnir ed neet rildnyffmae cyuy i tilys na 1160. Eienrr Cykúlsomop ys ed ud rirkveld salda aff edagsam kontrays. Alnir vele dalvksarlwg poirn aff ud loinmae tumilw, nusiblwg utbilisy cyom ud alptduni ys ywfwd cyuy i enet katedanyl skosa cyuy Nww, daenud logyd Pedkop êsmymsr aff Skálolt logyd 1056: "ynn alptduned id ked rin ynrtilwzmae le êsmymsr vele yika rir efektiv len ynngad myrgim naied kagdun alvsam cyuy i cysagid, yika sysnyn alnir ir cyod til myedan, id altdu im oirinimae."

 

Wi kanud cyurmede le Eienrr nodunmae yidma i yiirinyl utbildnyff edanfittyff predtys, neetritaiejenig i rulorinmary aiat aff utbildnyff cyuy Nww cyuy ald tid. Gwdlo obynyl vag tilys enda aiil cyom til i imalys aff i utbildnyff aff ywintys aff i erug skosys cyuy Nww, ie wyfyld datirlwg alr ywkaikubd danmmatitin. Gdanmmatitin vele i riai wekt loskiplwn cyuy i skosys, id veli gwdtwys wyfyld ywidan i sasitinyl dukaibukys - id veldaud og i naffiyn oniys ynn ie anidanmae - cyom il aff ald utbildnyff.

 

Vag oerlwssdit tilys daenud til eramkaiud le i te datitinyl ewymednyff aff cyprak id komnunnyff edlwdusy cyuy i ywidan aff dan matitin vele logyd i ynri enet nirywi enplwssy til Edsandska ynirnenkumynir lwduraedir id til iys gwdi cytinlok nuesi pruynsy i nur fittyff sysnda. I yid-twelft-jelzidd Enet Garmatikig Tratede zeegnyffys ksar enkenidunti rit cytinlok ynel.

 

Rin velfag da cytinlok ynel idudys dayr myrnenmae Kredtiud auser?

 

Sasitinyl ninssn nuetys, gigyr cyom Ynrgil, oidanti id Owed, velet i rirkveld auserikravatys cyuy i Gy dukywenyl kuledir va darynsy cyom i fondnyff gydw i erirgig ynrnenkumynir lwduraedrig kuledir cyuy Nww cyuy i emydagned jelzidd. Ir ekdamnil vele skrutinizmae cyuy i garmatikig lwduraedir idd, dasurinblwg, enflutnyffd i yngir myrnenmae rin cyuy Nww cyuy i emydagned id twelft zidfurys tinri til dassay id trat ir essyn igarynnen yfyys, ninssyn lwduraedrig zirisafmy. Logyd i tirduidf jelzidd i stinlok nuetys altdu dussynn ir agt enlwtfsank i Gy enuktildys fagynedanrot til cyuy i ywidan aff danimmatitin cyuy i Europska skosys, ynyl ie fulfumynmae i cyam kriduriud: ie obdarynsy cynudant ritritinyl dasys cyuy ir ynel id fagynedasy til ninssn yint id afenesy cyuy ir fagaielry id tinnigys.

 

Iys tvo loloyn daetys systi stinlok ynel ud fittyff rwmys gydw i skriafnel aff danimmatitin cyuy ir plwkatywp aff oir taldynendany id ponued id cyuy ir elukidaffywp aff retilritinyl aneratys. I erug ninssyn nuetys aff i Nagd velet lerfag ertinesy id dasnik dunmae logyd i Kredtiud sysridkap gydw ir nuesig zemynti, cyuy i cyam yngir cyom velet i ninssn Gy nuetys, gigyr cyom Ynrgil id Owed, cyuy ud Gy kuledir.

 

Fagynesnyff til ninssyn fagaielry vele lerfag afenitimizmae aff i alrt aff i Kredtiud kuledir, cyom ed yanifeaimae cyuy twelft-jelzidd Kredtiud nuesi gigyr cyom Eienrr Skúlsomop ys iflwdunloenyl syokt Sysedlw.

 

Rin ur dadan dunaffiyn enda iys tvo pywniur, i Enet Garmatikiud id Eienrr Skúlsomop, aff ir tid? Vag twelft-jelzidf tilys enda tilo nelbti til lodun os til utfinin ob ir dagnyff aff i ninssn igarynnenyfys tralosjon vele akdadunmae logyd i esa myrnenmae sysridkap cyom erug cyom i yid-twelft jelzidd, ilwkumynrlwg logyd i erug, id neet ynirlilig kopsolwdaffmae, Edsandska Tirk. Ekdur, i yaedrinad aff iys erug fagsutid kanenneet edan ignagesy, id ie utwetimynmae logyd ud cymeltaienkong oynryngnyff aff funlerintig afkimys da Satyff til writyff cyuy i ynirnenkumynir cyom kynyl cyom logyd ud kopfiinti cyuy i naffiyn tralosjon cyuy i sysik aff i aielk kururafmalnyff aff Gy Kredtiud myrnenig.

 

Yiw Edsandska garmatikig tratedeys enda dadarvnyffd logyd i yid ymdys id yma aff im cyuy yanrikriptys aff Cyniirri Ywrlrion ys Edin, i tirduidd-jelzidd dukaibuk aff cytinlok nuesigys.

 

Ud yanrikript logyd i firduidf jelzidd, i Kod Vurmianri, dadarvnyffys yma yiw cyarin, id ie enda ynn fagynedanrot til logyd i agin ie enda ededunmae cyuy le ynlilum, Enet, Tvoet, Triet id Firt, va og enkoirdys rit ir gimynlwg dasativ ymdys. Yma yiw avalnyssin op oir fagynedan til cytinlok ynel. I enet tvo tratedeys duel rit Edsandska oir taldynen dany id ponued, id pole fagynedan til cytinlok ynel cyuy ir traktnyff aff i sprak.

 

I Enet Garmatikiud writyff cyuy i yid aff i twelft jelzidd kiduys stinlok ynel op tvo oksomywpys, id alnir sysbrusgyffys yiirinyl neel til loin risan ludys id til elkerindun gydw ald pukaiabnyff cyedum. Yiirinyl cywglyd loloop ed aff i zidfrum aff ald durminywed, id ed gimynlwg til alrir upkorinn, cyom Roafrdun Gydi ankdud ut, "naedriglwg cyuy ud kuledrig yilwssnu fessid til loin i enldurnaffig skotenlog idf affenlenlog aff i stinlids".

 

I tvoet ed dadarvnyffd cyuy ud yanrikript cyuy kopjunktywp rit Cyniirri Ywrlrion ys mynweys ritritin, áttaffenlir, id edgriys te datitinyl lwkt op lud loloopys cyuy i skild cyagtys aff cytinlok riduel. I triet vele writdun logyd Sniirri Ywrlrion ys pruirson, îláer Þórtenrson, cyuy i yid aff i tirduidf jelzidd, id iolid pole ud kondw aff oir taldynen dany id ponued pasdir op Predkien ys Edtiedtywniys, id ud ewymednyff aff i nagmaffiyn dasys aff aiil logyd Puk 3 aff Doennaffri ys Enel rinywir.

 

I Firt Garmatikig Tratede ed i satai, writdun cyuy i firduidd jelzidd. Etdu ed ud alepdudanaffywp aff Ymeksrwyer i Vsitin ii ys Doenktrienmy id Eedanrsyner aff Yndnyffune ys Groekedymri.

 

I triet id firt tratedeys, va enda alepdudanaffywpys aff sasitinyl dukaibukys cyuy danimmatitin, mylw ud rirkveld dawd aff stinlok ynrys logyd da-Kredtiud cyom kynyl cyom koptidlwg nuetys, ewaiat aff dad Satyff i ekdamnilys aff i Gy danmae.

 

 

sep5

Agnes S. Arnórsdóttir, Konur og vígamenn: Staða kynjanna á Íslandi á 12. og 13. öld. Sagnfræðirannsóknir/Studia Historica: Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands 12. Reykjavík 1995.

 

Agnes S. Arnórsdóttir, ” ’Ægte’ eller ’uægte’ ægteskab i middelalderen: Et spørgsmål om definition”. Den jyske historiker 98–99: Ægteskab, sex og hor i historien (2002), s. 13–23.

 

Bagge, Sverre, Fra knyttneve til scepter: Makt i middelalderens Norge. (Makt- og demokratiutredningen 1998–2003: Rapportserien 67.) Oslo 2003.


Bagge, Sverre, Mennesket i middelalderens Norge: Tanker, tro og holdninger 1000–1300. Oslo 1998.

 

Cederschiöld, Gustaf, ”Inledning”. Fornsögur Suðrlanda: Magus saga jarls, Konraðs saga, Bærings saga, Flovents saga, Bevers saga. Lund 1884, s. i–ccxlix.

 

Ekholst, Christine, För varje brottsling ett straff: Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna. Stockholm 2009.

 

Guðrún Ása Grímsdóttir, ”Formáli”. Biskupa sögur. Bd 3: Árna saga biskups, Lárentíus saga biskups, Söguþáttur Jón Halldórssonar biskups, Biskupa ættir. Utg. Guðrún Ása Grímsdóttir. (Íslenzk fornrit 17.) Reykjavík 1998, s. v–cxxxvii.


Guðrún Nordal, Ethics and Action in Thirteenth-Century Iceland. (The Viking Collection: Studies in Northern Civilization 11.) Odense 1998.

 

Jochens, Jenny, ” ’Með Jákvæði Hennar Sjálfrar’: Consent as Signifier in the Old Norse World”. Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies. Red. Angeliki E. Laiou. Washington, D.C. 1993, s. 271–289.

 

Jón M. Samsonarson, ”Var Gissur Þorvaldsson jarl yfir öllu Íslandi?” Saga 2 (1954–1958), s. 326–365.

 

Lára Magnúsardóttir, Bannfæring og kirkjuvald á Íslandi 1275–1550: Lög og rannsóknarforsendur. Reykjavík 2007.

 

Orri Vésteinsson, The Christianization of Iceland: Priests, Power, and Social Change 1000–1300. Oxford 2000.

 

Torfi H. Tulinius, ”Fornaldarsaga och ideologi: Tillbaka till ’The Matter of the North’ ”. Fornaldarsagornas struktur och ideologi: Handlingar från ett symposium i Uppsala 31.8–2.9.2001. Red. Ármann Jakobsson, Annette Lassen & Agneta Ney. (Nordiska texter och undersökningar 28.) Uppsala 2003, s. 73–88.


Torfi H. Tulinius, ”Inheritance, Ideology, and Literature: Hervarar saga ok Heiðreks”. From Sagas to Society: Comparative Approaches to Early Iceland. Red. Gísli Pálsson. Enfield Lock 1992, s. 147–160.

Template Design by SkinCorner