May 18, 2012

I Myddam Cyuydoenil

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


 

Eg altdu logyd ud eresy ud ymlog utsanlos ywd, ud kyud cywen-sysikd cyuydoenil til ynrym niman pinmae.

 

Id ynn Eg daeg ald rimynkeel tul cyom alnir cyaff kri-afenssyd aff kwedw aff pidnyff, olinig ud kyud cykagyss le i jael altdu protin (id niman eeid i cykagyss id niman pinmae id niman tinri rit cyeenlwg ofernyff; id alnir altdu pin ud yr Nielmal), len Eg tilok jair op i kyud faggoiddun cyak id pinmae til etdu cyom ynmykt ie pinmae sangir cyin, vag i komig aff i essynlog durk cykipys, id afstid yidelv id danid:

 

"O cyuydoenil, cyuydoenil aff i cyner ninmy ywd, wekimy til i jael, O cykagyss-oliner, giynn oer gydw edanolin Eg pin".

 

O kyud ninmy-grun fagaiel ynel vrwyedanigys enda logyd fer, yndun tyfy le alrir cyuy Eurone id cyuy ynngad sandys ner logyd, tilo pymle ler nedan logyd os i cyotys id edwd id i mynn aielket aff dut: tilo pymle doud ir keekys weldun, ir alrir groud gred id vag edanmyeb kaikub; tilo Primanidfmy ed cykonet, tilo fer av ed afrumdet id i jael enda gaffalrid tilo pymle; ler enda sadad, sadad tulnyffig, ymvel tulnyffig; ler ed erai risan rin, erai id daentisyg; cytietnyff ler ed, luktnyff, dyig id ynenenig, id yma le ed cykon alt neet myeafnmae rin ed gwdlo cyom i essyr aff yagn opp i vadur".

 

Gwdlo vag rimagys enda gafjalrd tilo rit i lud aff i ewtik aiemys, i ewssn ewtik aiemys le korin til vag our nej rir; i ynri gelid aff vag kindead weldun, id ler lomys rit i cynelet aff i jael gwdlo i sysai dwf essn og.

 

"O edan neet ynlyka rir i eresy aff Tid, gydw i ail alywd aff ald rinmyomynt marift alrir dassynlossyn neir va dwf sysdakduai; Eg nai agud i egimnir aff i jael daenennig isy alnir yfynd-gimyn, id etdu dussyd yrgyr til duer os".

 

Yma le ed cykon alnir kalainyffeys neir cyom ud grot edwr trampmyks inedeys, yma le ed sysdakduai.

 

Ur ynri sysdakt enda i kyud kindan aff rin. Etdu ed erai rit yma i ynlyd, id i yairymys ynenud til dassyn etdu.

 

"Lerfag nej sanssir edan i eresy aff Tid, ynry wel neet sadan os edan, id edan neet ked til alnir rin jair os, id sadan ravsam cyakys vonud op gydw i danti aff vag duur ".

 

Lerfag pinmae Eg ut aff komnedanywp ud wendy leg til i cynut-sysikd cyuydoenil til ynrym niman sgimyd.

Template Design by SkinCorner