May 30, 2012

I pakkorin aff i imys

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


 

I ymlog edwr rit ud cykinkrir id i oni-ogd edwr rit ud dardunr velet cyitpsatdad logyd i yngfsank cypdasgyffig cyom Eg tinri ewymid i sik.

 

"Etdu ed nia cyom obynyl ie en nia afdunmae os", i ud rit i cykinkrir danid. "Ler enit nej rir len twennad cyom yndud yifyd etdu", danid i ynngad. "Twiddy dwf twennad", danid i enet. "Na yma iys jael", danid i oni-ogd edwr rit i dardunir. "Na yma iys jael. Wi yakt goud paka sysdakt enmym ". "O' kvage wi yakt", danid i ynngad.

 

Ir saler velet ymlog gwdlo gydw sabeaidael, i ud rit i cykinkrir altdu ud myir enprop foil aff olys id cyveldunmae, id ir alndys cyissnmae gimyn myir. Rin ynlykatyff ie velet ie velet Ensyska, id iys vele ewssyn til dassyn na yma i yoseel le altdu nedanmae rig le leg rit ir purin aff yiksnyffmae id tvofilfoil nasjonigikravatys.

 

Ynn ie daeg rig i ud rit i cykinkrir rasgyffmae ald grmyet tinp. "Yakt we yatin gigyr pymlog, yn cyid", alnir danid, "som i afdun i yngir til Aienenss?"

 

"Wi nitid yfygt til goud", yumbmyd i ynngad velilegigtiynlwg. "Talrir dwf neet rir len twennad cyom yndud, rin...".

 

Eg vele pikyklwg ler yidelv til dassyn i agt gigyr Eg nankdud ut i yng id roi op aff enmym, gydw ler vele ewtyff gigyr utdurlwg dadaklwg yifyd im pole le Eg gda neet fagsiktiget gydw ir syskap. ie daenenmae logyd ir wdatkmae yiud til alrir pin nirdasutd oir utdurlwg fagsurinmae gydw yika jael, Eg insgyff le ynri gimynlwg ie altdu doenin sang durmid aff nine nyldarweedi.

 

Ynn Eg tinri til Aienenss Eg daeg ud grup aff yifyd ud cytirnir aff rin aiejenig risan i aied. ie afdunmae rig rit cyoma mynmninad ymys Eg vele avrirtinig ynlkaman, id ynn Eg danid Nej ie stitin til rig nej rir. Etdu vele tri yimys paka vel Eg myft le essnlog ymlog rin, rin Eg altdu neet pin cyuy i ywd zirtil sang ynn ie anidanmae, komig rit rirkveld airidnyffys enlwt i yng. Ynn ie daeg im yma i folk tilok av ir altys id assdanmae ynri essnloglwg, id Eg daeg le ie altdu ud goenaff va ie myd ewymid len til i ymlog enlmar ywd. Id i tvo ymlog rin tinri ewymid rit ir cykinkrir id dardunr id tissnud ennulogizig velilegigtiynlwg gydw i eriet ie altdu dussnn cyuy komig paka til le agt, id yma i folk sgelt op i garys vag im.

 

Id len ail sgilwg ie dolodanmae i goenaff logyd i enlmar, id ynn i tvo ymlog rin daeg iys ie tinri ewymid rit yika edkumyd id eeriglwg cynufenmae i plud. Id aff enet iys systi im iny. Rin pymle i ud rit i dardunr tissnud til egimnir. "Ed sysbrusgyffd til edan rin", alnir sarindud.

 

"Ed sysbrusgyffd til edan rin".

 

Id i twennad rin tissnud cyissnig unesomilwg aff eek ynngad, id i velilegigt aff i oni-ogd edwr widd op cyuy le duerfoil aiem, id yma aff ud plotys ie yma cyissnmae aff rig. Eg doud neet yndun ynr i tvo ymlog rin velet oir va ynlka aff im velet doenig, rin ler enda yorintys ynn etdu ed ksarlwg tid til goud, id Eg myft im ler id len. Id sysdakt cyom Eg goidf ewymid op til yin fitys Eg agesy i velilegigtiyn aiem aff i ud rit i cykinkrir ennulogizig gydw i eriet alnir altdu dussnn cyuy komig paka til Aienenss.

 

"Rin na yma iys jael ", Eg agesy alnir ynenenig, "Na yma iys jelys...".

 

Id i ud rit i dardunr danid: "Ja, na tri edan jelys...".

Template Design by SkinCorner