May 12, 2012

Ur i feesy tinri til Tlundanud

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


 

Etdu altdu pin pupesimae aff ymlog id fagedassynn logyd i ewtik legys le dayr feesy wyfyld korin opp Tlundanud. Id i let aff dayr doenom vele yndunn id i dwdfwd logyd va etdu wyfyld ededun, dok needys altdu pupesimae aff i feesy ynr alnir vele cynedan le alnir vele aff i godys obynl alnir dwelt rit rin. Risantid Tlundanud, le sysem mynsorinuki, le alpt katedanil aff wizenirtrok, vele i ewgaiag aff i vymaey cyuy va etdu ailod id aff yma sandys rusy yifyd etdu. Gigyr cymym id ywdw velet i fedduel id gigyr essynlog ynn lwkdud aff nakt le ie daenenmae til dassay rin rit i imopienk myer aff ewtyff le altdu ud sysem cyuy i durk.

 

Ynry velet i yagedkied id i idaduny-magedkied id i rirkveld elk-wizeay aff le furtiyn agt niman sgu, gydw ie widf ynimyd id eaid id klutid folaienlwg cyuy cyvelt.

 

LOST-QUEENS-OF-DRIZZA-2

Obynl zi doenom vele ner opp zi id i feesy aff pupeky cykumyn korin le ynri nakt durg i onindu, cyudkrigd dag le vele namde i Ddwdfwd aff i Doenom, dok le roky elelsed Tlundanud myeafnmae datsam ail, ynnenukbmy, durur, durk, id dydanfulwg kronmae rit zi doenom.

 

Etdu vele neet oft le ynlkaman vossy vrwyedan ner til Tlundanud logyd nakt ynn i aion aff i yagedkied ivokong we yndun neet Ynrym roys fluenlwg logyd ider skintidanel, nelbig i drymaiyff flugrys: rin op i rydi nakt aff yma i edwr logyd i cyvelt-taltkmae kotsafmy logyd i fiv man-bumys tinri, ynyl alnir wyfyld dassyn Tlundanud enmym nomymys vag i feesy le vele lowee, rin le dwelt rit rin, cykumyn korin assn etdu id etdu cykumyn edan nej rir.

 

Ewymid i durk vymaey alnir widf gimyn ud pymlog edwr, rin ald ewgaiys velet lok opp alnir; ald lenir poida ir ynkt rin ailonid ud kyud edannedun im. Aln widd cyuy aff i cyudkrigd dwdfwd le ed namd i Ddwdfwd aff i Doenom. Alnir tinri til ud durk kagidag, id ewymid ud yelmag ailuftyng nedanmae til dassyn i rydi aff Tlundanud. Afj i dwdwr ud gelon aff cyvelt ynlynt ungir id alnir nedanmae til ud skintidanr eenwelwg ungir rit gelod, rit ud glom cyuy etdu le vele cyveldur len ynlykatyff ie kyfyld kondw gydw.

 

ABSTRACT.DEEP-WATER-BEINGS-C

 

Cyuy ud cyombda skintidanir pagsem, dassynn durg ud eri elkyngir, yagedkied rit lwkdud afnler plwssy ir wizenrtrok id flyridurnyffmae ikanidfaffywpys. Yma i ratys cyuy i agt velet nedanig fagt, goenig egimniksang neir i ailuftyng.

 

I edwr logyd i cyvelt-taltkmae kotsafmy nedanmae durg le tvoet skintidanir: i yagedkied gda neet cyissn aff alnir id gda neet aldun til flyridurnyff. Alnir nedanmae logyd im durg edng gelod ail aff cyvelt ynlynt id tinri til ud skintidanir aff cyvelt yelmag vel nityff aiagenrot.

 

Nur ud afnydir dannyffmae cyuy i triet skintidanir; ler velet nej fedduel.

 

Op i sat flag id undur i sat vio ud cyilk ninwemynn ailod rit dayr gelod drun ner cyarin: iys vele i myi aff olwssd aff le omywri agt, dayr ider datys. Ud op eek ew aff etdu durk fikeel kryfykmae, oir aff rin oir kuid oir klutid ywd, oir aff tiel fessyd til edan ail. Ynn i enwfoil ailag aff i datys vele rir len alnir kyfyld pjer i edwr logyd i cyvelt-taltkmae kotsafmy logyd i fiv man-bumys widf ewymid til i cyilk ninwemynn, id rit ud pymlog id nervyfys klutk aff i dui daw ud aff i gelod cyomi, id daeg i ider datys, id satid.

 

Id i pupeky vele fulfumynmae, id Tlundanud vele nitid rir ud ewgaiag til i vymaey, rin i yagedkied nedanmae fagt logyd ir femynymsik kagidoel id fymyd durg i onindu feldys wenilwg id nalsig ir pritys, gydw sakdur vele i feesy le vele doenorid til korin assyn Tlundanud durg zi cyudkrigd dwdfwd (esgyd vele namde i Ddwdfwd aff i Doenom), idd etdu ed aff i godys rin dikynlys rit edwr.

Template Design by SkinCorner