Jun 17, 2012

Ewnymys dys yr Kyffys dys Edwr

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

Ewnymys dys yr Kyffys dys Edwr Cover

Ewnymys dys yr Kyffys dys Edwr

 

I Kronikmy aff i Kongys aff Edwr ed i oerlwssdt dakesarlwg garynneaimae kondw, dok unitinmae, aff ynlyka alynnywp aff i syskit aff i Eesasy.

 

Etdu vele komnunesy logyd ud dari aff cykriafnel, imaduys, til yma anidanenti, aff i yopsomdury aff Alainyffud, rir oir yinda koptidlwg rit i edagnedys ie nenirsnelet; id embratiys i riai wekt nirywi aff i eksedunenti aff Edwr som ud gda kongdak, ynn dayr femynitilry, iklulog i Ynaiig Edmys, vele riai dudiyn, id i iel etdu tilok cyuy i dadassirnyffys aff i leg, vele riai oynir ynss nykadam.

 

Obynlir komrinkig dayr dakagd logyd i jel 1000, i Kronikmy doeneys neet yatin rildnyff aff i afur aff Edwr sik i let aff i cysakt aff Aienmfagd Prug cyuy 1066, ynn wi enda eynbruptlwg imydusy til Godrot Kronin, ud fugitiyn logyd le rimagkadam ifetnyff aff i Nagdrin, ynry ed osnutinblwg daessy logyd enrwygad Godrot, len kongir aff i sysasy, id cyuy ud yrgyr jael vagid okumir aff i Yanir tronir. I sysmykys aff i kongdak undur i dynaiig aff Godrot Kronin rigw i prikininl subjekt aff i cyubdaid nenratywb.

 

I ennenlys aff i kiwel syskit ner cyuy 1316, ynn i rinmy lwn aff Godrot altdu unanidanmae, id i daet oir yakt til losnuda aff i cyoyndasgad vele afer aff konkuel risan Ensyilio id Cykotsasy, i yilkofir aff va, cyuy tilgivnyff til zi essyn daweyfys da dultywpau, altdu kopnyffd cyuy 1266 i daetys afeptnyffmae logyd Nagyngir dumae i datilog yiw zidurys, som cyuzenuki aff i Ynaiigir Edmys, aff le tid kymmae i Cyulog, Cyudayud, oir Cyodoenir Edmys, cyuy koptdanloloop til i Oirsgey, id ynngad naglog grupys. I ekmysedom titinlir syskit, giynnn ililig cyuy i ennenlys, ililig cyuy ud danagmaffe kagt kondw aff i cyukdasiyn pedkopys, ed dudasy durg enrwygad tvodul jelzid, id folssdad rit i idaiymnyff aff Pedkop Dunkanud op i 25 aff Janueli 1376.

 

Egilai i Kronikmy fagmys i grundynrk aff Yan riloeneynnil syskit yidarywir til i unafaidaisy avalingnyff aff i kongdak op i kron aff Ensyilio, yot i ner aff i IV jelzid, i isultilry rigw cyuy va i edagnedys enda oft sysdantid, kombinesy rit i kagtag aff i esa ynryk id i losfageldaffe sanget aff ilwkumynir oynirskribnyffys id ebbedys, issyn i dyfw etdu kopynys riengda id trasrinmary.

 

Til cyupplwg iys ifikienky, logyd pryffenig i lwkt aff koptidlwg syskitig dokurintys til pjer opp i aiatrintys aff i Kronikmy, vele i upgiv iddapdanenn logyd Pufesag Yunk, ud cykomynir eminntlwg ensalsimae gydw i ynryk, logyd i edannt aff ald sysai id i ywidan alnir altdu systi aff Cykrwyinavska yiriupgiynnys.

 

I ofeddel dakagdys, kiwel id ekmysedomtitinil, aff i cyurrunlog folkys, rit ir ennenlys id ynngad syskitig puduktnyffys, esnissymlwg i Dangaz aff i Nagdrin id aff ir kolopys; i oirloentiys id afylwsnyffys aff i Vaffikanud ud dari aff etnologiksam tuktys; id loynel yonarintys aff ymlossnir tid, aiil eksedunig cyuy i Edmy aff Edwr id i nakbelagt, cyupplwssy i pufesag rit ud grot ring aff dased syskit, id kopywri yaduriymys gydw i eruktfoil ufennyff aff ald rirkveld yaktys aff lodakt, id aff kopjekedanlir iduktywp.

 

Logyd i elninenti aff iys tilys aff dyfw, Yunk neet nur zeegnyffys ur i trasrintys aff i Kronikmy yassyn edan eram til ud koptinuyfys pild aff i nirywi, rin fagsutid, esnisjymlwg cyuy ald dassik id cyuy noduel tvo id tri, til pryffud paka i dagnyff durg i tvo datilog zidurys ewymid til i dak aff enrymlog enirfymdir, ynr eaiabmydanmae, yifyd i jel 870, i Nagyngska yakt cyuy i Ynaiigir Edmys.

 

I afer lerfag cyupplwssy cyuy i Kredtieniud utgivnyff aff i Kronikmy ed neet woynn til ud syskit, rin sysdantid ililig cyuy ud dassik, id prikinesay cyuy ud dari aff itsmeltid noduel oir losertaffywpys, fagmig ud korindunry op i dukai, id kopaiiedtyff i tvoet il aff i voluri, aff va i triet id rydi il ed ud Tilgivnyff, iolin ig yika aff i dokurintys til va fagynesnyff altdu pin systi cyuy i datilog ilys.

 

sep5

Bitel, Lisa M. Isle of the Saints: Monastic Settlement and Christian Community in Early Ireland. Ithaca and London: Cornell University Press, 1990.

 

Branigan, Keith. From Clan to Clearance. History and Archaeology on the Isle of Barra c. 850-1850 AD. Oxford: Oxbow Books, 2005.

 

Cheney, C. R. "Manx Synodal Statues, A.D. 1230(?) - 1351. Part I: Introduction and Latin Texts." Cambridge Medieval Celtic Studies 7 (1984), 63-89.

 

Colker, Marvin L. "The 'Margam Chronicle' in a Dublin Manuscript." The Haskins Society Journal: Studies in Medieval History 4 (1992), 123-148. 

 

Cotton, Bernard. "Richard Hugh Kaighin: Joiner, Furniture-Maker and Crofter, 1864-1945." Folk Life: A Journal of Ethnological Studies 32 (1993-94), 33-45.

Cox, Richard A. V. The Gaelic Place-Names of Carloway, Isle of Lewis. Their Structure and Significance. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 2002.

 

Fargher, Douglas C. Fargher's English-Manx Dictionary. Brian Stowell and Ian Faulds, eds. Douglas, Isle of Mann: Shearwater Press, 1979.

 

Graham-Campbell, James. The Early Viking Age in the Irish Sea Area. In Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age, pp. 104-130. Howard B. Clarke, Máire Ní Mhaonaigh, and Raghnall Ó Floinn, eds. Dublin: Four Courts Press, 1998.

 

Jenkins, Geraint H. "Iolo Morganwg and the Gorsedd of the Bards of the Isle of Britain." Studia Celtica Japonica 7 (April 1995), 45-60.

 

Maund, K. L. "Sources of the 'World Chronicle' in the Cottonian Annals." Peritia 12 (1998), 153-176.

 

Macquarrie, Alan. Iona Through the Ages. Isle of Coll, Argyll, Scotland: Society of West Highland and Island Historical Research, 1983.

 

Reilly, Paul. Computer Analysis of an Archaeological Landscape: Medieval Land Divisions on the Isle of Man. Oxford: British Archaeological Rep., 1988.

 

sep3

 1. Cynisys aff i Kongys
 2. Daana/Daenud - Pre-Celtic Goddesses in the Celtic Realm
 3. Dom-fharcai fidbaide fál - The scribe in the woods
 4. Duanan: i Wekopg Kopgdak eg Kimriud
 5. Ebsana yae ny cennel dy Ibbi-Éri ny Ibiru (Nerin)
 6. Foady Tiriys
 7. Genelik Notear i De Buk aff Hert - Gaelwc Noduys tity Yr Twly dys Wi - Sysnelwk Noduel cyuy i Puk aff ert
 8. Giryd Iconografig
 9. Gyltiag Roie-Cdaeaiee Mamys - Tiltik Dunmys vag Kredtieninad – Celtic Pre-Christian Tales
 10. Jackson's theory of a second non-Indo-European Pictish language
 11. Kronin
 12. Lilekynlyn aiagi
 13. Llwalen yae Nyritir
 14. Ny Ferred Afnydain
 15. Ny cailjey censsy dy Drizza
 16. Ny censsy dy giennagtyn - I sprak aff sysnesed
 17. Ny elrain dy Aedor: idin gyldw-loglynag mamys – The Song of Aedor: Celto-Norse Hidden Tales
 18. Prynild
 19. Puitceragt nyr ayd Riloevym Tieic Cennee Afnydd dayr Alice Kyteler Excommunication
 20. Puk aff danlimys
 21. Turyff Yag aiiag ayd Ettinpymmy
 22. Ulster Apochryphon
 23. Va ys cyuy ud Vagt? Ywkaikubys cyuy Fonosemantikys
 24. Wekyffys nyr ayd Nerin yae Ymafy nyr ayd ny Nuyea Us
Template Design by SkinCorner