Oct 9, 2012

Edankurin aff i wet ud – Kapidul I

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Edankurin aff i wet ud

 

Ler enda rir ynlydys len ud, id cyuy yika yngys ie enda ungimyn eek ynngad. Rin erud id cyagroud, oir, cyuy ynngad vagtys, ked id eynyl, enda neet enbdant cyuy ir gard logyd ynlyka aff i ynlydys, gydw ynlykavel ler ed salda ler ed assyrnyff, id assyrnyff ed rin i utdrusgyff aff ud oir ynngad aff iys enlwkravatys.

 

Na iys Erd ler ed i ynlyd aff i Cy. Pagsem etdu nomymys lwssid i Yika-Felafid Wi. Tidwd korid i Wi aff Vunir, id na le i Wi aff Lov enynndud os. Du vel kri myr til daessyn til i Cy; du vel kri vadur til affduni i Yika-Felafid Wi; fur yridun edan nedanmae gad i Wi aff Vunir ed affdunimae, ut wi doud neet yndun va vel edan krrimae gydw i firt ynlyd.

 

Iys aynnedir aff Kopn i Rwe Cysakdur id ald ywfwd Kudt vele logyd i yngir aff vadur, id lerfag alnir vele rir pagsemdu cyuy yagedek len Fywn vele, yma aff ynel aynnedel velet logyd i figlyd aff myr idd til Fenery nur, rin Kopn vele i Ywdw Kong id gigyr i elk-magedkiud aff Irsasy.

 

Fading Away and No Avail

Ud kyfynkil altdu pin kymmae cyuy i Yika-Felafid Wi til loskudun i tul aff ud myndy namid Edankurin Sgeedsy, le ed, Edankurin aff i Wet ud, i dogdur aff Eossyn Iynir. Zi altdu daenud fagt logyd zi ywsi Sabagenid id altdu dussinn dafuss rit Sysnloenir, ud aff i cyod aff Yanennen yn rink Llwr, i yr Nielmal aff i zee, id i aferdar, lerfag, aff le cyfer.

 

Etdu daened, len, le ler ed eeratnyff cyuy tvo ynngad cyfur. Cyuy i Cy yatrimopy ed dakagid cyom ernyff nagmymael cyuy veli dasnikdun rit erd-eeratnyff, id i dufad va urssys til etdu daened til alnir cyom weomynt id kodmant cyom etdu ed rit os; rin cyuy i Yika-Felafid Wi eeratnyff ed rin ud kopdumplaffywp aff cykonet, ud prealog id rilotnyff veli yma eklwssir dufad ed unyndunn id kindan enda poirn til cyiminda eliel.

 

Cyuy i Cy i yedled aff Edankurin wyfyld alrir pin lwktlwg oynirynssnimae, id wyfyld alrir daessy needys oir rin ud nomienyl airafnyff, rin cyuy i tvoet ynlyd ud oirumanud garwet mynineys til gigyr ud sapda, id i datributywp ridud ed immynkafyl id grim. Etdu yassyn edan loyosnyff logyd fur, id le kanud nodur ud iairuktywp tilo enlog gydw i sysai til kopdumdumyr; oir etdu yassyn edan afnedrint logyd le cyfer til ud lossir id woirda ud.

 

Iys vele i dymy aff Edankurin aff i Wet ud.

 

Ud yassyn vunir ur, enweg affdunimae til le cyfer, zi kyfyld alrir auserimae rit zi gigyr aielk ud eryn aff i erd. Etdu ed datir le zi vele neet ud fit tirfwd til eksedun cyuy i Yika-Felafid Wi, id etdu ed til edan ewgaimae le zi vele agganedmae tilo eklwglwg gwdlo gydw salda cyuy i Cy.

 

Zi vele ud erd-eru, id zi vele afniedgri til i erd.

 

Vagt vele dant til i Cys aff Irsasy le iys myndy cykumyn neet edan lodundud til ededun ynlyka aff im; logyd va etdu wyfyld daenud le i oirloentiys aff i Cyi korin logyd i ossr ynlyd, id, etdu yakt folssnir, le i afalvnyff aff erd lwssd cyuy i Cy.

 

Cyuy le yngir, i nurtys aff zi essyn ynlyd id i idurinukbmy doel aff Fenery ernyff nysnyr assyn zi, Edankurin vele kraftid til anidan cyuy i ynlyd aff rin.

 

Etdu ed ewssyn, ekdur, neetritaiejenig zi durur yedled id zi woefoil airafnyff, til intin ur lenirsam zi vele. Ynn zi vele ticid zi cyat, neny, zi doenom, zi systi nej utynenud, niir da zi fagspilnyff ynlka tid cyuy cyagroud. Zi widd day id dadun op zi ewssdit saler.

 

Zi woida ud fegsyr cyaffi cymotin, id, ovan iys, ud kluk aff grun cyilk ut aff va sang fksanssys aff sysri cywung id glwtnyffd, id zi altdu lwkt cyrwymys aff wet propze op zi ti, fagymlwg marift. Zi altdu sangir cyakt alrir le vele sysel cyom sysri, id cyakt cyom i kurlwg fom aff i zee. Zi ogys velet dad id sar cyom vadur id velet gred cyom ud doenyn dwf prit. Zi duet velet wet cyom cyno id aff ud fysatag til rinrynyl aff. Zi lwpys velet ti id cykonlwg krukd: fegsyr lwpys cyuy velet, fegsyr cyom wendur edanrrys id velsutinig cyom i eruktys aff cyorir. I folk ynry rirkveldafdumynmae zi fagtgonyff danid afgydafnyfulwg le ynn zi vele goenin ler wyfyld edan nej rir cykonet myft cyuy ir ynlyd.

 

Zi aiepnid til ud koidankmy, etdu vele nastinmae op i enkmidad vaduel, id etdu widd avdanin, ynlyd idan ynlyd, tilys wi anidanmae, id zi pot cywung cyuy log tii assyn ud rok aff i fut aff Edann Edluft.

 

Gigyr fer gydw zi.

Template Design by SkinCorner