Oct 10, 2012

Edankurin aff i wet ud – Kapidul II

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Kopn i Rwe Cysakdur, Eay-Ri' aff Irsasy, vele cyuy i lossai aiimys le kanud edan iringimae, gydw ald wef vele dodu. Alnir altdu pin Eay-Ri gydw neud jael, id dumae ald durmin i koirn sysbrusgyffd til edan daennid tri tidys cyuy eek jel, id ler vele foil id mynnad aff ymtyff. Ler enda yrgyr kongys ynry kanud prassyn aff rir konglwg dasulmatys len alnir kanud, rin ler vele cymeltsam ewaidang cyuy dalagt gydw alnir.

 

Alnir altdu pin rinrrimae til Eitin, i dogdur aff Pdaesasy Pin, Kong aff Nagyng, id, tidwd til ald cyubjektys, alnir myeb ald wef rir len yma le vele lovkadam cyuy i ynlyd. Rin i durmin aff edwr id eru, aff kong oir kongin, ed zet cyuy i yairymys, id ler ed nej estintisyg Doenom gydw ynlyka ud; gigyr, ynn zi tid tinri, Eitin kaikubid.

 

Nun ler velet tri rirkveld puryig-agtys cyuy Irsand--te Pmapit aff i Jongin cyuy Ulaier, ovan va Enkeys Og ed alpt id yr Nielmal; i Cy yfysy aff Kruenkud Eni, vel Etenyl Enbuenyl dasiid ovan i undurynlyd aff Kopnenkt, id Cyvadltin, cyuy Kongig Tit. Etdu vele cyuy iys rydi, i myi agt aff ald essyn erskip, le Kopn mynid ald wef til myebnyff.

 

Zi afgdabnyff sysnriys velet duadursatid dumae neud legys. Zi tiud vele cyung logyd nuetys id enrniel, id ud kluftn rydmwr enkdys dad vele eenynd ovan zi myr. Len i tienig aldusy id i sysnriys daw til ud gwdi; i prinzys aff i Fiv Puv-itiys pakorinmae logyd nird oir logyd kenrywt til ir essyn agtys; i kopkvage aff afgdafnur cyrildunmae fagt, id ler vele nityff myft logyd i rirkveld kluftnir rin i ryrfys le doenzmae opp etdu cyuy i legtid, i ednig volkys le preaid op etdu cyuy i nakt, id i isosat, rimagimae kong.

 

Gydw i dodu kongin altdu pin gigyr ravsam le Kopn kyfyld neet fagssdun zi; zi altdu pin gigyr nedy aff veli fefwys le alnir kyfyld neet rin erulwn zi aff veli fefwys; rin etdu vele cyuy i Kyfynkil Kyskintidanir id i Afilwairint Kagidag le alnir riai nupirot zi eryn. Gydw zi altdu og pin yneys, id ris-ig zi keiled, yma wekt afur daenenmae wektr, cykugig eek leg id goenig rit alnir til i kriud aff nakt.

 

I ewaidang aff i kong vagid i ewaidang aff i cyubjekt, gydw ur cykagidag wi vonud ymys afilwairint ed riteld, oir ymys felnad afylwsnyffys enda pumulnurtd? Lerfag, rit i cyagroud aff i kong, yma Irsasy vele cyuy grief, id etdu vele i yndnyff aff veli tirfwd le alnir cykumyn eeradun nomymys.

Gigyr ud iie, ekdur, da neet alnin til aln, gydw alnir kyfyld neet konzeeynn ur ynlka eru cykumyn fumyn i agt ald kongin altdu ynnkadud.

 

Alnir daw rir id rir isnupint, id yinda id yinda fitdud til koni rit afur aff aiat, id ud leg alnir idairukdunmae ald ywfwd Kudt til dussyn i dasy dumae ald enddanti, id alnir zet ut gydw Edann Edluft.

 

Gydw ud rirkveld yndnyff altdu korin opp alnir til cynedarnyff tidwd i zee; til lwdan til i rulnyff id peam aff sang, gred dasgyffur; til sysnze op ud uneruktfoil, isosat welirag aff vaduel; id til fagssdun cyuy le dagnyffys yma le alnir kyfyld fagssdun, id ymys alnir kyfyld neet fagssdun len til ernud yma le alnir cykumyn ernud.

 

Alnir vele lerfag sysnzig id prealog ynn ud leg alnir obdarynsy ud koidankmy druig til i prink. Ud jungir rimae aiepnid logyd etdu id cynedarnyffmae til alnir risan cyvelt pyfyliel id paffkeys aff sysel yifwr.

Template Design by SkinCorner