Oct 12, 2012

Edankurin aff i wet ud – Kapidul IV

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

image

Etdu ed il aff i utbildnyff aff ud prinz til edan ud ked cykak duadursatir, id til koptinuymay ufennyff ald sysai cyuy dagnyff aff i afilwairintys le alnir vel edan kymmae opp til giynn id i sgotnad, neaieedyfyys, id nirpmyig afur va vel obskudar i afkimys va alnir yridun afilwai. Kudt, i ywfwd aff Kopyn, vele cyiduntyff aff cykak rit Kromiys, ald tudur dwf yagedkiud.

 

"Edan ynri fagsiktig yifyd i afynssyn du enda goenig til yatin," danid Kromys.

 

"Kannud Eg edan fagsiktig?" Kudt iirot. "Ed i afynssyn le du enda intinig aff cyuy yin yakt?"

 

"Ed ed neet," i ynngad aftiniddmae.

 

"Tud Eg prutin neet edan rir fagsiktig len ynn," Kudt daplwssy, id alnir systi ald afynyssnir.

 

"Ed ed ud afynyssyn aff afnedrint," danid Kromys.

 

"Som Eg vel neet afned yidelv, Eg cyunudan yin tudur vel doud etdu, rin Eg doud neet yndun velfag alnir cykumyn."

 

"Dur tudur vel neet afned du."

 

"Ynry ten?" "Dur yuir."

 

"Min yuir ed dodu."

 

"Du alrir ud nu oni," danid i yagedkiud.

 

"Alrir ed nuemar," danid Kudt. "I intin Eg cykagidag neet myeb yin nu yuir."

 

"Du vel dok myeb zi yndnyffdur len zi myebys du," danid Kromiys, riennyff talrvan le ie wyfyld rwri eek ynngad.

 

Dumae ie stitin i kong id Edankurin ededunmae i nesys.

 

"Eg altdu yndnyffdur goud til grudun yin tudur," danid i jungir edwr.

 

"Du altdu yndnyffdur ynndun tilys alnir danid gydw du," ald komnenywp dadusy, id ie pakorinmae til ir sysniri.

image

Cyuy tulwg tid ud riisanir tinri logyd i kong lodaktig Kudt til sadan Madan onriililig, id til sadan Irsasy gydw ud foil jel.

 

Alnir myft Madan le nakt, id gydw i rumid aff ud jel alnir vele neet dassynn nomymys cyuy Irsasy. Rin dumae le nirywi cyakys da neet goud kynyl rit i kong niir rit Irsasy. Veli jel vag le tid tri kropys aff koirn sysbrusgyffd til edan myfdunmae av i wi, rin dumae Kudt dwf enddanti ler vele nej koirn cyuy Irsasy id ler vele nej dufad. I esa wi widd ryi.

 

Klwnud folk velet cyuy veli ri, klwnud kattmy cyuy veli feld; i pritiys da neet cywenssyn ut ir tidlwg edanrrys oir dazonkadam nutys; i ped widd enbdad cyom priilwg cyom ity, rin eek nakt ie pakorinmae mynkeidlwg, rit myeg nuukeys, id ler vele nej onig cyuy ir iynys ynn i onig dazon tinri. Folk tissnud til cyissyn aff eek ynngad eragiglwg, riennyfflwg, id durk afrirsgyffys nedanmae risan im, gydw ie sgu le ud cymyg enrweai riil, ewur, ud cymyg kong, id, obynyl iys edanlwssnyf kanud edan komflugymrimae, etdu ed tilo tuailwg ralokymmae cyuy yneset til edan loserulwnmae.

image

I nuetys id yagedkied rit til oynirynssyn velfag iys kamairof cykumyn alrir edanfymnyffud i cysagid id logyd ir kudtys ie unitinmae i velet yifyd i kong dwf wef, id le zi vele Edankurin aff i Wet ud, id ie unitinmae og i fagsak aff zi afnedrint logyd i Yika-Felafd Wi le ed pagsem i zee, va ed pagsem gwdlo i wekt.

 

Ie ticd i velet til i kong, rin alnir kyfyld neet pjer til edan imyd logyd le cymyniner-alnid, gold-aldad, ti-lwpnid, plwte enkmirdas, id alnir fagsanssy im til unitin cyoma riil velvan alnir yakt daduni ald wef id ald kron. Ler vele ud yng id i yagedkied ticid alnir aff etdu.

 

"Ymys i ywfwd aff ud cyiminda kyfypmy kanud edan fonin id ymys ald plud edan yiksnyffmae rit i cyolil aff Madan i plwkt id irynn vel fagtgoud logyd Irsasy," danid i yagedkied.

 

"Ymys ler ed gigyr ud jong Eg vel finin yn cyid," krimae i Rwe Cysakdur.

 

Aff i gwdi aff ud jel Kudt pakorinmae til Madan. Ald tudur avlwyndanmae til alnir i cytiptda aff Irsasy, id alnir zet ut op ud vagney til finin i ywfwd aff ud cyiminda kyfypmy gigyr cyom alnir altdu pin ticid aff.

Template Design by SkinCorner