Oct 13, 2012

Edankurin aff i wet ud – Kapidul V

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org
 
 

I Ywdw Kong da neet yndun vel dasedlwg alnir cykumyn cyissyn gydw gigyr ud danwevag, rin alnir vele kynyl utbilisy id sgu ur til cyissyn gydw ynlkatyff vele risig. Iys yndudimys vel alnir nutig til le opp ynrym ud lwksam nwtwys cykumyn ity ivoludun.

 

Alnir widd til Edann Edluft. Alnir aiepnid til ud koidankmy id nastinmae ut til i dup, id alnir lodundud i koidankmy til goud cyom i wendys id i vagys lodakdud etdu.

 

Cyuy gigyr ud yng alnir daesd risan i myud eesandys aff i zee tilys alnir loai yma yndudimys aff ald kvage id vele endrymai fer ut cyuy ozun. Alnir vele undur i keiled aff i yairymys id i rirkveld lumienrys.

Alnir daeg cyvelt cyisys le yairymmae id aidaptid id dusgyffd inkiglwg, rit i rusy cykymdun aff ud pu id i avdanin opzet aff ud tiys. Rirkveld egenmys tinri eenweg logyd i grun-umae void, plodanig ud vag aff i zee ywdw til i luft logyd ir nas id cyrinkong ir dad gwdlo cyvadys fenir-yfylwg op i vadur. Nuirnuedeys widd cynufenig somt cyuy prwys id myd. Myud fedk tinri cylwlog id fysenssneksangir, id yma i utsanlos dadunudys aff i dup roys logyd ald pobbig alnyleraft id cywirmyd id cynid fagt.

 

Weld aiagmys urmyd logyd alnir gigyr le i pot klwmnyffmae cymeltsamlwg til i iril op ud yimy-og vag, ekwelwbriumid gydw ud cynin fefwys op dayr niv dwdwr, id cynid neir i sasy ew cyom ud ywd goeneys furywrilwg logyd ud cylwg.

 

Oir, nomymys, tinugt cyuy i kop aff ud protin zee, etdu myeafnmae cyudiksang id pakaig, dumae ovan ald uynyd ler vele nur ud log fesnyr iril, id runt alnir i nwly id vastin aff gred vagys le velet nitid i cyam id velet nitid cykild.

 

Na sangir yairymig op i ryi nityffag aff luft id vadur alnir wyfyld yairyme op i ud-aidasgyffmae aiof aff ald pot cyom op ud essnylogag, oir alnir wyfyld prufud ald alndys id i dukywr aff ald ud id i aiif cyvelt alel le daw isy ald sgutilys id cyprudud runt ald sangir, id alnir fonin cyuy iys cyakys nuag idd vunir.

 

Len, ynn legys aff dwrwr altdu nedanmae, i log gred volkys zidudanmae idd danktid cyuy ud edan agtys, eek grim edsadan widd cykudlog til i agizont cyom obynyl femynymsimae logyd cyoma rirkveld prodt, id ynn ie altdu nedanmae alnir yairymmae til nyfdyf na nyfdyf aff plu onenloget, cyuy i dupetys aff va ald ogys myeafnmae id kyfyld neet neaietrti, id velvan ie kyfyld nelbtilwg edan ritdrun. Ud ryrfys aferid tenti le fumynmae i luft rit glwtnyff id i zee rit ud edan lwktys, id cyissnig op iys alnir vele erminenmae aff ald day aff Madan: aff i kolumid aff wet id sysel propze le mynzmae ut cyunnilwg op i ryrfyys, id i fegsyr id wet id sysel turssid lekys le aferid aff id cyomtilniedgri i og.

Dasylwg lerfag, loai cyuy ud cyukdasywp aff legys id naktys, aff wendys idd ri, alnir tinri aff rydi til ud eesasy.

 

Ald paka vele cykymdunmae til etdu, id sang vag alnir daeg etdu alnir cyrimynmae etdu id vunidad; gydw alnir altdu pin cyiduntyff cyom cyuy ud inze, yriyffud op ud enirnyff le altdu daenenmae til korin cyuy ald enirnyffminda ynlyd; id gydw ud sang tid alnir kyfyld neet cyassyn va le vele va systi ud cykildet op i cymt-weninnid wesy oir velfag alnir cykumyn edan edassy. Gydw plotys alnir altdu vagin edassy id ald alrit myennid cyuy weomynt avrirsgyff.

 

"Ed ed ud Okseafir cyrimyn," alnir danid.

 

"Ed ed anilys le Eg cyrimyn."

 

Alnir cykymdunmae len id daeg i eesasy, ftrasrmir rit anil pumys, cyot rit kynlys aff wen; id, agentinig yot i prink, ald our, tratid dok rit i unenlog ridumys aff i zee, loinmae id velet fumynmae rit edwd; gydw i edmy vele, cyom etdu velet, ud neeai aff fosyys, id ie dangir erudsamlwg, cyotlwg, triumfmirlwg.

 

Alnir sanid op le ravsam eesasy, id widd avdanin undur i dykudtig fosyys, undur i anil pyfygys, cykirtyff fytrasrmir cykoys yifyd va velet ols aff i myi enzel id til va i nutys aff yndudimys fir id cywenm; id alnir mydanmae i godys aff ald folk ynyl aff i grusy le da neet zidudan id ynyl aff i duplwg ralokymmae pumys le kyfyld neet sysy oir sgoss.

Template Design by SkinCorner