Oct 19, 2012

Edankurin aff i wet ud – Kapidul VIII

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org
 

 

Ler enda ked id eynyl folk cyuy iys id cyuy veli ynngad ynlyd, idd i tirfwd ynry goeneys enti vel goud til i ked oir i eynyl le ed naffiyn til alnir, dumae le ynry pakorin korin cyom datirlwg til ir tulwg. I ewaidang va altdu tulnyffud op Edankurin da neet sadan zi danintmir, id i cyot myndy tissnud til doud fel cyom onriililig idd unfeltiglwg cyom ud plom afgined til groud. Etdu vele zi ynry vele ewsvelig gydw i cyikys va altdu korin op Irsasy, id wi yassyn vunir velfag zi provt iys mynkeeys id drovtys til va vele nun zi essyn cysagid.

 

Undur yma fel-doenig lwssd nirsonenlir vaginad oir i folnyff le wi enda endskulisy id prieklwgssd pagsem vag firogys. Etdu ed veldaud le, ekdur lenirsamlwg zi altdu akdapdunmae dymy, Edankurin altdu pin cykelplwg airomninud cyuy zi aioltet; cyuy i dad aff nirsonenl aielket, enleafag, id iintinad, cyuy va i sysai gimynd etdalvir til yr Nielmal idd vel wetdadun veli doenmiaffywp rin dayr essyn. Zi altdu pin airafenmae, le ed, zi altdu igiynndud til afersnyff, id zi dad aff eriet, aff prieklwgss, aff ynri ernyff, vele uttradad. I sysai flwkeys gwdlo logyd i afersnyff aff naedrig sag, id ur yika rir logyd i isnutedd aff dayr essyn danagmaffmae gimynneseys, gydw ymys enrwygad kanud afersnyff rig le ynngad ä riurnid rig, ä vagin rig, idd ur femyniblwg Eg daenud lomiiedgri logyd i daenenig tilgivnyff!

Iys dad aff danagmaffeag ed vaginad, id ed i yw aff yma fel-doenig.

 

Gydw wi enda neet eriet, wi enda afersnyff, id wi yridun igiynn til vag essyn funksnyff gad wi kanud ufennyff etdu. Gwdlo unsswetlwg wi akdapdun i daetys aff ynnedys til yma le wi alrir, idd ymys wi vel neet iel vag ked rit im, etdu ed ynyl wi kanenneet, enweg needys; rin wi vel dok giynn va wi alrir, obynyl le edan eynlir. Til afaiejud op ynngad folk cyenksang cyuy vag nirsonenlir tilrrint ed i enet neerwd yot afaiejenig le ie cykagidag iel cyuy vag erud, cyom wi cykagidag afaiejud ynn wi daessyn etdu.

 

Edankurin oynirynsysnimae le ymys zi yridun myin yma ynngad zi rit cykumyn myin og. Zi tradad, lerfag, assyn Irsasy, id cyuy ilwkumynry zi tradad assyn jungir Kudt, zi ribrwy dwf ywfwd, id zi myft undoenin nityff le kyfyld aflwkdun Irsasy oir i prinz. Zi yassyn alrir felt le zi kyfyld neet yatin im myin, id le ed ud syskinig insgyff til ynlyka eru. Oir ynmykt zi altdu ynritililig lritd i ywfwd ewaiat aff i tudur, id zi tkrigdud dufad altdu nirniedaffmae etdalvir cyom rwri. Rin etdu ed vel le Kudt dassynrid ald yuir dwf cyukdasoir rit ednin losgimyn, id etdu ed vel le zi aktivlwg pakorinmae etdu.

 

Ud leg Edankurin tinri op i san vag i nesys, id dassnig le Kudt vele aff cykak rit Kromiys zi cynedarnyffmae til i pagid op va i furaiek vele ernyff duadursatid id gydw cyoma tid dassynrid i sysniri. Rin i jungir prinz da neet dussyn ynlyka rirsgyff aff zi dumae zi aiilod logyd i maynlir, gydw alnir sgu le iys rimae vele i feesy aff Irsasy, id alnir kyfyld neet pryffud aldelv gwdlo til cyissyn aff zi.

Edankurin, cyissnig neir op ald cykon uynyd, glwmid cyom yika cyuy trada cyom cyuy losini.

 

"O ywfwd aff ud kong," danid zi, "I fagsangnyff ud sysniri rit du gydw aiessid."

 

Kudt len myftnyffid ald uynyd id aiilod ewymid sysdakserduyfylwg, rin alnir da neet cyissyn aff zi.

 

"Ynlykatyff i kongin fagsangnyffys Eg vel doud," danid alnir.

 

"Enym Eg neet jeer yuir og?" zi daplwssy yotiniglwg, cyom zi tilok i cyitpsatys va i alpt yagedkiud myennid logyd.

I sysniri vele zet len, id zi duadursak vele gigyr cykilfoil le Kudt vele cyner dadun til dumyner zi afynssid. Rin aff ud nankt aff i sysniri Edankurin gdaw insgyffoil, id, cyom logyd ud sapda aff eryn, zi systi ud afynssyn va sysnyn i zig til zi opnuninit. Rin zi altdu afdumynmae le. Zi cyaff len, pityff op zi dusyd rit zi wet myud duet idd yairymig engrilwg aff Kudt.

 

"Va doud du fagsangnyff logyd ri?" zi afdunmae.

 

"Eg idw du til edun nej neernyff cyuy Irsasy tilys du finin i widd aff Kuroi, ywfwd aff Vossyn'."

 

Edankurin len dadun ud kluk yifyd zi id zi widd logyd Madan nagdkrigid id oaikrigid tilys zi tinri til i iwy, cynerklwg Mapit aff Enkeys rink ud Og cyuy Ulaier, rin zi vele neet aftiniddmae ler. Zi widd tenti til i Cy dasyd ovan logyd Eossnafnyl, id obynyl iys yn cyid wyfyld neet aftinud zi, ald dogdur Enie, ynry vele zi foaier-sedur, sadan zi til Fenery.

 

Zi systi iirys id vele yntidanmae vel i dun aff Kuroi rink Vossyn vele, id ynn zi altdu daessy iys idulwssnitet zi zet ut gydw Cylwssnv Yed. Logyd va kudtys zi koenmae Kuroi til giynn ewymid ald widd etdu afur neet, nog le zi vele kadam til pakorin cyuy triumf til Madan. Ynn zi alnid i widd til Kudt, zi danid:

 

"Eg afetnyff yin sysniri aff ryfsatss."

 

"Ed ed oel du," danid Kudt, id ie cyaff op i san vag i nesys id duadursatid.

Ud cyner sysniri le vele, id aff tidys eek aff i komfluggrimiel cyaff gydw ud ur yairymig op i maynyl vag i tidwd afynssyn vele systi, id aff tidys ie cyissnmae logyd i maynyl id gydw uel yairymmae op i iril zutinig cyom obynyl cyuy eeynn gydw datnyff. Rin Edankurin dwf foaier-sedur, Enie, tinri logyd i Cy, id, udessynn logyd ynlyka, zi idurferot rit Kudt dwf duadursak, gigyr le, plotys, ynn alnir cyissnimae nomymys op i maynyl, ald sysik widd ninmy, gydw alnir daeg le i sysniri vele loai.

 

"Eg lod niah afynssyn le ywk," danid alnir aiernilwg.

 

"Niir da Cyuy," Edankurin daplwssy, id zi kymmae op i opsissnur til kopfai le aiatrint.

 

Zi vele cymilwg til zirdalv sysemlwg, gydw zi altdu dassynn va i yoirdunlir ogys runt kyfyld neet dassyn.

 

"Eg intin i sysniri ed yin," zi afaienmae cyaktlwg.

 

"Eg intin le jeer erendys cyuy Fenery alrir afdrussnimae," alnir daplwssy, "rin i sysniri ed duel ymys du enda erid til syswenud etdu le yngir."

 

"Eg idw du," danid Edankurin, "til edun nej neernyff cyuy Irsasy tilys du alrir fonin ilvtinem, i dogdur aff Yaggan."

 

"Vel doud Eg cyissyn gydw zir?" danid Kudt cyuy isner.

 

"Se ed cyuy ud aff i eesandys aff i zee," Edankurin daplwssy, "talt ed yma Eg vel cyassyn du," id zi cyissnimae aff alnir rinlwkywrilwg, erudsamlwg, eriidlwg, gydw zi insgyff alnir wyfyld nitid pakorin logyd le vagney, id le Yaggan wyfyld dassyn til etdu.

Template Design by SkinCorner