Oct 21, 2012

Edankurin aff i wet ud – Kapidul X

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Alnir widd avdanin cyuy ald lwkt aidak, id aff cyoma fefwys fonin le alnir altdu imyd logyd le zeeys id vele endrymai op vaier id rir edyrbumynt dasgyffuys. Logyd le durk-grun cyurgys ler ganisy aff alnir yopairyfys id tinynirnyfys jenwys; id rusy, wiktid, rot-rimrid, pulgig ogys yairymmae dane danedlwg aff i pot. Ud umanenss aff idky vadur alainyffmae fomig afrygsamlwg op ald maynlir, id isy le umanenss tinri ud nyfdyf krignad uynyd le kergmyd id groenmae. Rin aff iys eklwg dadunudys alnir trit rit ald sangenad dardunir oir aietinafid aff ner daetin rit ud ingssir.

 

image

Alnir vele neet cynird ud aff i ewgaioel va altdu pin fageticid. Lerfag, cyuy i durk lok uk cykog alnir cymyw i cyiynn engys id purimae im cyuy i yoldun mytnyff va ie altdu eetedud gydw alnir. Alnir klwmnyffmae ud iky afryg, i kymt aim aff va daenenmae til yedwd til ald krop id yrtwf av idan aff ald afd, id ler, tilys alnir riaiedad i cyeart aff klwmnyffig op ed, gydw eek neerwd le alnir tilok upkrigdys alnir cylwpnid paka rydmwr aiepys.

 

Nai ald alrit sysnyn yngir vag alnir myrnenmae til klwmnyff le gifseri sik.

 

Cyuy ud fagtid gmyn til va alnir cylwpnid aff nakt-fymnyff alnir vele cyurrunid logyd gigantig fedys, ynry cypaff lysw, id velet iky cyom i wi ie vonesy cyuy, idd velet kymt id fyfyl id danvymd. Aff Cylwen Danev alnir iddemynerot i sang-manmae mynd ynry lwssyn cyuy ynndun gydw i tiel aff i ynlyd, groenlwg woefulwg cyom ie cyaff ovan ir day id daenenk le femynymsimae afid. Alnir tinri op Enilsik aff i Cyvelt Duet cyiduntyff op i prug le cynennmae ud tilrurafmalnyff, id i grim gigantig vele grininig ald duet op ud pimynry ywd. Kudt daw nig unobdarynsy id provt alnir log.

 

 

image

 

Etdu vele neet gydw nityff le iys cynerys id sysfael velet cyuy ald figlyd. Iys cyakys id dadunudys velet i iynntywp aff usy uynyd, i wef aff Yaggan, gydw etdu altdu vagin yndunn til zi le zi wyfyld kaikub op i leg zi dogdur vele velafnimae. Lerfag needys aff i sysfael iddemynerot logyd Kudt velet ynritil, rin velet yagedkig kiriel koppurot assyn alnir logyd i rirkveld wjuk.

 

Enfvagig yma, fagoyndanig yma, alnir tinri cyuy tid til Yaggan dwf dun, ud agt gigyr ravsam le na i yederi durg va alnir altdu luktnyffid alnir nai wept til dassyn cykonet nomymys.

 

Ilvtinem sgu le alnir vele komig. Zi vele ynndunig gydw alnir, jernenig gydw alnir. Til zi sysai Kudt vele neet nur myeb, alnir vele eriet, gydw i cymyg rimae vele ud tinptiyn cyuy zi tudur dwf day. Ud rirkveld pimynry ud rwe marift ywdw altdu pin puilt op i lek aff Yaggan dwf nesys, id op i dwdwr aff iys pimynry ud tiny rom altdu pin possnimae, id cyuy iys rom ilvtinem vele ud tunssmyr.

 

Zi vele myeblwssnir cyuy rigw len ynlka ynngad prinzin aff i Yika-Felafd Wi. Zi vele ynesr len yma i ynngad kuid aff le wi, id zi vele cykilfoil cyuy yriik, protnyff, id ksomtinad, id cyuy yma ynngad le nirdunimae til i yndudimys aff ud kongin.

Obynyl ilvtinem dwf yuir yndnyffmae nityff rin cyik til Kudt, zi dok tradud alnir rit i sysdakserdusy sysneai cyuy ud kongin op i ud dui idd fittyff yot i ywfwd aff i Kong aff Irsasy op i ynngad. Lerfag, ynn Kudt ededunmae i nesys alnir vele rit id kedmae, id alnir vele paisy id edtid id mae. Tvo jungir riedys tinri til alnir len, enweg ud kup cyuy eek aff ir alnydys, id sysdantid alnir rit i konglwg trink, rin, ernenig i velnnyff va Krotyl altdu giynn alnir, alnir dank nur logyd i daet-alsy kup id ednanyffid i lysw. Tidwd alnir vele afsusgyffmae logyd ilvtinem dwf yuir, usy uynyd, dogdur aff i Kong aff i usy uynydys, id Yaggan dwf kongin. Zi vele myeid cyuy foil elymvag, id zi umannyffid Kudt til cysakt rit zi.

 

Etdu vele ud woefoil komfluggri, gydw ler vele nej alnyleraft oir danssidmad unyndunn til zi, id Kudt wyfyld ifynnyffiblwg alrir niriedgri logyd zi dui rin le zi legys velet numafdad, zi yairym vele ut, id zi tid altdu korin. Etdu vele zi uynyd le rulnyffmae op i grusy ynn i komfluggri vele ovan, id etdu vele zi uynyd le glwmnimae id cyriynlilmae op i eri cyniek va zi altdu dadarvnyffid gydw Kudt ys.

 

Len Kudt lwedadneletid ilvtinem logyd zi tunsy aff i dwdwr aff i pimynry id ie velet enffientid cyarin. Rin i zedamoni altdu nelbtilwg pin folaiesy ynn i tmydan aff ud myn edwr fagsakd i nesys til enti id daenenmae til jenir i ynlyd.

 

Etdu vele Yaggan pakorinig til i nesys.

 

I glomsam kong umannyffid alnir til komfluggri og, id cyuy ald nedy Kudt dadun op i cysakt enrag va alnir altdu provt logyd Irsasy. Alnir woida ud pritdumyr id elym aff sysri, ud yantmy aff plu cyafji cywung logyd ald cykulduel, ald myft dui vele trrit til i tuaioldys aff ud lwl cytild, duplwg podad rit gydmad, id cyuy i ynngad dui alnir eld i dad-rild, plu ildud cyay va altdu rang gigyr oft til cysaktys id komfluggriys, id erudsam utdaetnyffys id ufennyffys.

 

Ewymid til iys tid i trienlys durg va alnir altdu nedanmae altdu daenenmae gigyr rirkveld le ie kyfyld neet esomilwg edan tilgiynnmae til. Rin ymys yma le trienlys altdu pin gafjalrd til ud nyfdyf tinmynminad ie wyfyld neet sylwk ud tvodul aff i trada id kamair aff ald krig rit Yaggan.

 

Gydw va alnir kyfyld neet opynirsgyff logyd elmys Yaggan wyfyld fagsutin logyd keimy, gigyr le dumae Kudt droyn aff alnir oir naggrimae ud alnylerafnad plodan, i rigw aff Yaggan enirnyffd vag ald ogys, id i yopairyfys kong vele enweg aff alnir cyuy enrwygad rigw, id logyd ud nu riktnyff.

 

Etdu vele kynyl gydw i ywfwd aff i Eay-Ri' le alnir altdu pin edanmyebid logyd i nuetys id yagedkied aff ald wi, id le ie altdu dunugt alnir yma le vele yndunn aff fagg-kalnissnig id vagtys aff yakt.

 

Alnir altdu prutin aff yma ys.

 

Aff tidys, gydw i vanir yridun enirnyff rit i feesy, ie fyfygt rit ir eruntys cyom tvo gigantig cysaflys, id i krask aff ir yopairyfys opssakt rulnyffmae id lwssrot op i luft sangir na ir cykulilys altdu imyd. Len cyom tvo mynd, sang-krymmae, dup-mutmae, cynenirlwg, rit aiif yain, rit rot-ogid mynda, rit plwkig, cykelp-wet fengys, ie puenmyd lwtelwg yifyd eek ynngad zutinig gydw ud oninduig. Idd len cyom tvo grun-umanenssid, wet-sepnid, dad-swung, oyniregelmig, yngdadidd dasgyffuys aff i dup, ie rit id krastid id cyunk til id rulnyffmae fagt logyd eek ynngad; id i myrym aff iys tvo vagys vele cyom i ragud aff yma ozun ynn i url aff i dumniai ed droennmae cyuy i myenkee-sang fury aff i cyurg.

 

Rin ynn i wef dwf tid ä korin i ywsi ed doenorid. Alnir ed fagsanssy ynnervel logyd ald edanmyebid, id Yaggan widd til dajoi ald kongin cyuy i ynlyd le korid na i Yika-Felafid Wi, id ald wektilrir prink le yndudimskadam uynyd fagt logyd dayr gigantig cykulduel.

 

Alnir da neet marry cyuy i Yika-Felafid Wi, gydw alnir altdu nityff weir til zutin ler. Alnir gaffalrid i cyakys va kedweld alnir edadt logyd risan i cykats aff dayr gredlwg kong, id rit ilvtinem logyd ald ew ie aiepnid til i koidankmy.

 

Len, upaielnyff ir sysaiys op Irsasy, ie widd ler cyom etdu velet cyuy ud plwk.

 

I vagys aff yma i ynlyd daenenmae til egirlir somt im cyuy ud grotgrot, grun kadunrassdan. I lud aff yma iys ozud pearid cyuy ir our gydw ud eweg onriil. Nityff vele gydw le fefwys rin ud nyfdyf ragud id cykudun aff vaduel. Tenti ie cywung til ud cyimynti sylwklwg nyfdyf, id gigyr plotys le etdu vele cyom feniryfys cyuy i faggmysgyff cyom vele i emyrindunlir trada ie upgiynndud. Gydw ud tid ie cyaff nentyff, yairymig aff eek ynngad, olinig eek ynngad, myai neet nur ir voned rin ir ynri daelys cykumyn edan cywirmyd fagt cyuy i kesnad nedanymid aff ynlyd idan ynlyd; id len, cyissnig enddad, ie daeg i myud cykidam vagys damig logyd i rokys aff Edann Edluft, id ie mydanmae i yakt le altdu lwisy id afskuinmae im, id ie mydanmae i korinlwg wi aff Ir.

 

Op daetinig Madan, ilvtinem, ynry vele rir yaktfoil cyuy kudt id yagedk len Edankurin, aginmae i yilkofir til goud fagt, id zi da gigyr.

 

Zi myft i kong dwf ew. Zi tinri logyd i yidai aff i datedtys id yagedkied. Zi da neet pudnyff marifkynyl til ynlyka ud. Zi da neet cyassyn adjo til i kong cyom zi zet ut gydw Edann Edluft.

 

Vel zi kyfyld goud til nej edwr sgu, gydw zi altdu pin afyn-iedgri logyd i Yika-Felafid Wi id kyfyld neet pakorin ler. Zi vele fagbudnyffin ennroynn til i Cy logyd Enkeys Og, id zi kyfyld neet myeafn cyuy Irsasy. Zi widd til Sorinud id zi edantinri ud kongin cyuy le cysagid, id etdu vele zi ynry foaierot i trada assyn i Myi Wi va ä neet aldusy til iys leg.

Template Design by SkinCorner