Oct 30, 2012

Yopssyn Dwf Erenzy – Kapidul IX

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Ud leg Yopssyn id Duv Myntin velet duadursakig cykak cyuy ir nesys. Yopssyn altdu sysdakt systi ud afynssyn aff cykik, id alnir cyissnimae ewymid logyd i maynyl til dassyn ymys Duv Myntin daenenmae cyom loskonduldud cyom zi altdu ud daet til edan. Alnir daeg len ovan Duv Myntin dwf cykuldur ud myud cyvelt-sysikd, eddty-uynid myrik klwnenig assyn i dag-foai idan i rom.

 

"Va enda du doenig talrir?" danid Yopssyn.

 

"Va enda du doenig ler lodelvir?" danid i myud cyvelt-sysikd myrik.

 

"Iled, Eg alrir ud daet til edan cyuy yin essyn ri," danid Yopssyn.

 

"Iled Eg doud neet edud rit du," danid i myrik.

 

"Vel yfygt Eg edan, dan?" danid Yopssyn.

 

"Du yfygt til edan aff Dun Fiaffenk enynngig i yagdnyff aff jeer tudur," daplwssy i myrik, "idd du yfygt til edan astinrid aff lodelv gydw neet enweg doenin etdu sangir vag. Du kanud duadursak cykak rit jeer wef ynn du alrir wop i daet til myedetir."

 

"Rin ur kanud Eg dolodan yin wef dwf tudur?" Yopssyn afeptnyffmae. "Van aieltig yifyd etdu aff enmym," danid i myrik. "Alrir ed ud yngir aff cypdasgyffig!" danid Yopssyn.

 

"Eg yndun," i myrik dudasy, "talt Duv Myntin vel neet edud rit ud vagt Eg cyassyn op iys cyubjekt, id le zi vel  puynn til dadagned du logyd doenig va du alrir ud daet til doud, gydw le ed ud wef dwf afer, rin ud yan dwf afer ed til doud va Eg alrir sysdakt ticid du; gigyr korin rit rig nun id doud neet ynndun til intin yifyd etdu, idd doud neet ynndun til duadursak ynlyka rir cykak. Fienknud Duv ä nur ud myud kraft rit alnir aff iys fefwys, id wi kanud dannyff ald nesys cyom alnir dannyffmae jeer tudur dwf nesys, id dolodan aldelvir cyom alnir dolodanmae jeer tudur, id kron du Kong aff Ulaier daetfulwg i yng alnir kronmae aldelvir felfulwg cyom ud kong."

 

"Eg afginud til intin le du essyn ud sysmyksam fengir, yin cyvelt-sysikd eresy," danid Yopssyn, "idd Eg vel goud rit du."

 

Alnir komykdud ald kraftys len, id alnir dannyffmae Fienknud Duv dwf fagtdas, id alnir dolodanmae Fienknud Duv, id alnir vele kronmae Kong aff Ulaier.

 

Len gydw i enet tid alnir felt cyitir id aff eriet til duadursak cykak. Rin alnir da neet yndun tilys nakrigdys le i cyvelt-sysikd, edfty-uynid tirfwd vele ald tudur Yanennen yn, obynyl le vele i tukt.

 

Ler enda cyoma ynry cyassyn, ekdur, le Fienknud i Cyvelt vele dolodanmae cyuy i jel 624 logyd i yn cyid aff i Cykot dwf inlir Rienin, Kopisy Kyfemyn, aff i cysakt aff Eay Auseenin; rin i folk ynry cyassyn iys doud neet yndun va ie enda cypdasgyffig yifyd, id ie doud neet fagsiktiget rirkveldlwg va etdu ed ie cyassyn.

Template Design by SkinCorner