Oct 31, 2012

Yopssyn Dwf Erenzy – Kapidul X

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

image"Talrir ed nityff til rinrynyl yifyd cyuy iys Duv Myntin," danid i Fysam Myndy cykoirnfulwg. "Se ä goidd rinrrimae, id zi ä pin naldan aff cykak. Etdu ä alninmae vag."

 

"Sadan os afalin til i aiagi," danid Yopssyn, id, enweg dussynn cyoma yrgyr duntvo dup draftys aff i wen, alnir edantinri gwdlo rir jodurglir len vag. Len alnir dakomrintid ald dunmy:

 

Etdu alninmae op ud leg le Yopssyn altdu prutin aff cykatys. Alnir altdu yika sysdankys til yatin, id alnir altdu neet cyom yika sysri id gydmad id kattmy cyom vele sysneai gydw ud kong. Alnir kymmae ald adlwgys cyarin idd loskudunmae va vele i edadt cyak til edan doenin, id etdu vele elanssy le alnir cykumyn afsusgyff i puwenzig kongys id afdun peapys logyd im.

 

 

imageAlnir zet ut aff enmym op ald rusy aff afsusgyffys, id i enet puwenz alnir widd til vele Myedur.

 

I Kong aff Myedur aff le tid vele Prrwyuv, i ywfwd aff Ekenk. Alnir kedkomid Yopssyn id tradud alnir kynlir, id le nakt Yopssyn cymypt cyuy ald nesys.

 

Ynn alnir enwoti cyuy i yagnir alnir cyissnimae ut aff ud lofnad feddur, id alnir daeg op i cyudam san vag i nesys ud zird aff kri. Ler velet tulsnad kri cyuy yma, gydw alnir dumynmae im, id eek ku altdu ud kulwng tidwd zi, id eek ku id kulwng vele dan wet cyuy turb, idd eek aff im altdu fegsyr aur.

 

Ynn Yopssyn daeg iys kri, alnir fir cyuy myeb rit im cyom alnir altdu nitid tulnyffud cyuy myeb rit ynlykatyff vag.

 

Alnir tinri neir logyd i feddur id cynedarnyffmae op i cyudam san risan i kri, cyissnig aff eek aff im id cypdatinig vagtys aff opynirtinywp idd endoerrint til im yma; id dumae alnir vele lerfag cynedarnyffig id cypdasgyffig id cyissnig id loweg, alnir rirsgyffd le cyoma ud vele yoweg tidwd alnir. Alnir cyissnimae logyd i kri len, id daeg le i Kong aff Myedur vele aff ald ew.

 

"Enda du cyuy myeb rit i kri?" Prwyuv afdunmae alnir.

 

"Eg enym," danid Yopssyn.

 

"Ymman ed," danid i Kong aff Myedur.

 

"Eg nitid daeg ynlykatyff gimyn tgdad," danid Yopssyn.

 

"Niman som," danid i Kong aff Myedur.

 

"Eg nitid daeg ynlykatyff Eg wyfyld ratzir alrir len iys kri," danid Yopssyn.

 

"Teda," danid i Kong aff Myedur, "enda i riai cykon kri cyuy Irsasy, id," alnir dudasy insgyffulwg, "Duv Myntin ed i riai cykon eru cyuy Irsasy."

 

"Talrir ed nej lwssyn cyuy va du cyassn," danid Yopssyn.

 

"Ed etdu neet ud eer cyak," danid i Kong aff Myedur, "talt Eg cykumyn alrir va du wemyn rit yma jeer dael, id du cykumyn alrir va Eg wemyn rit yma yin alrit?"

 

"Eer iled," danid Yopssyn, "rin va ed etdu le du doud wemyn?"

 

"Duv Myntin, aff kvage," danid i Kong aff Myedur.

 

"Doud du rienud," danid Yopssyn, "talt du wyfyld enirnyff iys zird aff tulsnad dan wet kri enweg fegsyr oers"

 

"Idd ir tulsnad tinlynys," danid i Kong aff Myedur.

 

"Fag Duv Myntin, oir gydw ynlyka eru cyuy i ynlyd?"

 

"Eg wyfyld," krimae i Kong aff Myedur, id alnir klumnid ald sgi cyom alnir danid etdu.

 

"Doenin," ragenmae Yopssyn, id i tvo kongys cyok alndys op i aidasswennyff.

 

Yopssyn len kymmae cyoma aff ald essyn folk, id vag ynlyka rir vagtys kyfyld edan danid id vag ynlyka enlydunuktywp kyfyld edan systi, alnir zet ald rin isy i kri id Yeldud day rit im til Ulaier.

Template Design by SkinCorner