Nov 1, 2012

Yopssyn Dwf Erenzy – Kapidul XI

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Duv Myntin wemynmae til yndun vel i kri tinri logyd, id Yopssyn ticid zi le i Kong aff Myedur altdu giynnn im til alnir. Zi fir cyuy myeb rit im cyom Yopssyn altdu doenin, rin ler vele niman cyuy i ynlyd kyfyld alrir fagriinmae loweg le kri: gigyr kri ie velet! gigyr vunirs! Yopssyn id Duv Myntin sysbrusgyffd til duadursak cykak cyarin, idd len ie wyfyld goud ut cyarin til cyissyn aff i kri, id len ie wyfyld goud cyuy cyarin id wyfyld cypdasgyff til eek ynngad yifyd i kri. Ymtyff ie da ie da cyarin, gydw ie myeb til edan rit eek ynngad.

 

Ekdur, ud enirnyff tinri.

 

Ud yagnir ud rirkveld myrm aff aiemys id danmplwg aff nirdys id rattmy aff elmmag tinri yifyd i nesys. Yopssyn cyissnimae logyd i feddur.

 

"Ynry ed komig?" afdunmae Duv Myntin.

 

Rin alnir da neet ewsvel zi.

 

"Te myrym yridun konlossyn i afsusgyff aff ud kong," Duv Myntin dudasy.

 

Rin Yopssyn da neet cyassyn ud vagt. Duv Myntin len widd til i feddur.

 

"Ynry ed le kong?" zi afdunmae.

 

Id zi ywsi daplwssy til zi len.

 

"Talt ed i Kong aff Myedur," danid alnir afgydafnifulwg.

 

"Kynlir," danid Duv Myntin oynirassgyffid, "ed alnir neet kedkom?"

 

"E ed kedkom iled," danid Yopssyn sarindunblwg.

 

"Sadan os goud ut id kedkom alnir sysneainad," Duv Myntin eramkaienmae.

 

"Sadan os neet goud ner alnir aff yma," danid Yopssyn, "fag alnir ed komig til folywd ald aidasswennyff."

 

"Va aidasswennyff enda du cypdasgyffig oynir?" Duv Myntin afdunmae. Rin Yopssyn wyfyld neet ewsvel le.

 

"Sadan os goud ut," danid alnir, "fag wi yridun goud ut."

 

Yopssyn id Duv Myntin widd ut len id kedkomid i Kong aff Myedur. Ie provt alnir id ald alpt rin til i nesys, id vadur vele provt gydw ir padys, id romys velet afnarinmae gydw im, id ymtyff vele doenin le cykumyn edan doenin gydw gays.

 

Le nakt ler vele ud feeai, id na i feeai ler vele ud afnet, id yma durg i feeai id i afnet i Kong aff Myedur yairymmae aff Duv Myntin rit erud, id imym ald prrit vele avlwyndanmae aff rirkveld cyuktnyffys, id aff tidys alnir afynssy cyom obynyl cyuy niredrifluggriywp aff aiim id rindunlir vagny.

 

"Talrir ed ewtyff fel rit i Kong aff Myedur," Duv Myntin flyridurnyffmae.

 

"Eg niah jeean fagsiktiget ymys ler ed," danid Yopssyn.

 

"Du yridun afdun va alnir wemyd."

 

"Rin Eg niah jeean wemyn til yndun cyid," danid Yopssyn. "Nitidteminda, du yosk afdun yn cyid," zi afaienmae.

 

Gigyr Yopssyn da afdun alnir, id etdu vele cyuy ud rimynkeel aiem le alnir afdunmae etdu.

 

"Doud du wemyn ynlykatyff?" danid alnir til i Kong aff Myedur.

 

"Eg doud iled," danid Prrwyuv.

 

"Ymys etdu ed cyuy Ulaier Eg vel daessyn etdu gydw du," danid Yopssyn afgydafnifulwg.

 

"Ed ed cyuy Ulaier," danid Prwyuv.

 

Yopssyn da neet wemyn til cyassyn ynlykatyff rir len, rin i Kong aff Myedur vele gigyr afdulnyff id ymman ynngad vele lwdanig id Duv Myntin vele nudgig ald cyww, gigyr alnir danid:  "Va ed etdu le du doud wemyn?" "Wemyn Duv Myntin."

 

"Eg wemyn zi tilo," danid Yopssyn.

 

"Du systi jeer aidasswennyff," danid i Kong aff Myedur, "min kri id ir tinlynys gydw jeer Duv Myntin, id i edwr le yatid ud aidasswennyff afalid ud aidasswennyff."

 

"Eg nitid vag agesy," danid Yopssyn, "aff ud edwr giweg fagt ald essyn wef."

 

"Fysat ymys du nitid agesy aff etdu vag, du yridun doud etdu nun," danid Duv Myntin, "fag nedy ed sanssir len salda."

 

Yopssyn edantinri afys ynn Duv Myntin danid le. Ald sysik widd fegsyr cyom ud cyunzet, id i aiel cynmynmae cyuy ald alys id ald erunt.

 

"Doud du cyassyn talt?" alnir krimae til Duv Myntin.

 

"Eg doud," danid Duv Myntin.

 

"Sadan i Kong aff Myedur dussyn zir," danid Yopssyn.

Template Design by SkinCorner