Nov 23, 2012

The Yonaguni Inscribed Stone

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

The Yanoguni Inscribed Stone Cover

I Yonaguni Pemema Aehalai

The Yonaguni Inscribed Stone

 

Kakeakio mea i pehu aemewi la'waewuo soalei penahea kawialea pepahia weapio meha'wai penawau aenapie kuepu liapio, waleakie penahea nawiakā i nipone wahākē liele la i la'waewuo aepele mea i waleahio naweawiu helenu taiwane astranesia mepepe aeni'wou laehe pewueno wa aelaweo pekelo. Aakea'wio aepepo ka'wēpu helenu wiewo Aehelo nipone wa loahio moapei moehe mea kewena wahākē. I laleapeo mea Yonaguni waleahio, mepepe aelemo, āweakea penahea nalāhai mui'woa la'wāmā mea ā'wiepi nipone. Hepapē, haheahī nehawae aema'wae pa'waeku pa'wiawao aelaweo fe'a "Ryukyu" neahie kameahai, haheahī meha'wai aiwoawai ā'waepa lapialea nehaheu nekahai mepepe i ma'wāwae mea lehawao wamēwu ki'woehi astranesia i aenahā nekepo i la'wieku pamaemi i weni'woa proto-nipone nawākī kiena.

 

The Yanoguni Inscribed Stone 1 

I astranesia i aepepo maheahao ākāpī penahea kawialea soakio Soewi pekahau  6000 K., mapeu āmā'wia wa āwialau i peleisitohene naelu ka piwoapau penahea i wekiwoe ka'wālao nāpie lakāmea āmēka kahia'wē wawea'wae keakae. Aa'wiaweu nawai'wou neahia lakiapio hamaewi i Wehahā kakeakei wamēwu kea'wio wēmi wei'woe ka wawea'wae mawiakea lapeo hahai'woa pakēmu keha'weu lakāmea nawealeu mepepe hahai'woa loaheu āpeawao wamēwu Hemudu, hahai'woa Nelameo la'waewe pa'wiawao pakialei nameawie aepele mea i Hang-zhou Wa'weawea la Jiangnan la wepawai Yuyao, Zhejiang. Wawea'wae penawau penahea welahā aemapio wāhau helenu āmea aenalau (Anderson 2000):

 

A key issue in the Austronesian expansion debate is between the interdisciplinary archaeologists such as Peter Bellwood who broadly support a ‘Neolithic’ package which includes demic expansion, agriculture, pigs, chickens and certain types of artefact such as the lingling-o, and a more resistant archaeological coterie who claim the diversity of material culture on the ground does not support such a simple model (e.g. Szabo & O’Connor 2004; Anderson 2005). In some ways the linguists will tend to side with the unadorned Austronesian expansion model (e.g. Pawley 2003; Pawley & Ross 1993; Gray et al 2009) though sceptical voices are being raised (e.g. Donohue & Denham).

 

Laurent Sagart mawiakea mahaeku pa'wiawao leawei pahāpao lakāmea astranesia la'waewe hamaewi Soewi ā'wēke penahea hahai'woa wēmi wei'woe mā'weo kahiakao nekamē:

 

All the language phyla of East Asia have been argued as connected with one another at different times. Early ‘Indo-Chinese’ hypotheses linked Daic with Chinese, or later, Sino-Tibetan (Van Driem 2005).

 

Moa'wiu kawīwō mepepe āmea nehawae pa'wiawao hameakio, aiwoawai hahea'wio, pa'wiawao nehahie aewewa i aenewuo mea Foromosa aenewa loewua, neamae i Hemudu hewiwoa nehawae nakāhei hahea'wio hawēwe (weahī mi'woawā Mewiwoe 2008 heleme āwia'wie pa'wiawao i hahea'wio aewewa Hemudu aenahā aiwoawai kawialea lapeo pekapia).

 

The Yanoguni Inscribed Stone 2

Weahē i āhāwē, haheahī teapā penahea hahai'woa muapao moakeu astranesia nāwai hamaewi ki'woehi Wehahā kakeakei, mākeo tuepi aenakeu mepepe hahai'woa pakēmu āweahā mea kehemo kaemo helenu astranesia-asia ka aewuakē nelakia "ethnolinguistic" hakiemu.

 

I astrika kahāwao, nāwei astranesia ka astranesia-asia papā'wia hahai'woa "macrophylum" mawiakea lapeo nakealae aemapio nawealeu la noahei wiapea. Blust (1996) mepepe aelemo, mawiakea mahaeku pa'wiawao "Austric" āheahie kawialea hewualei moana la Kapā'wī Peakiu Wa'wealae, Yunnan. Aelaweo mialau mea "Austric" kawialea nea'wea penahea miwoelu āmea liahau kameameo. Lahau, lapialea toa'wiu mea nua'weu astranesia naelu āweakea penahea sāhī wiwoena; lapialea laehe la Wehahā wahākē mawiakea aekiwō lapeo mi'woelo. Hahai'woa macrophylic aenalau lā'wī na'weakē pekahau Sagart (1994, 2005) nehawae pa'wiawao sino-tibetana ka astranesia aepepo āmeawia mueho ka āwākae lakāpeu liakau la maweakei siahai, la'wai'woa hakiahio helenu sinitika wahēme sino-tibetana wamēwu hahai'woa luemu:

 

If Austronesian voyagers could reach Hawai’i presumably they could also reach the west coast of North America. Suggestions of a general relationship between island SE Asia and North America have an old history but more recently a more detailed proposal has been advanced for contact between Polynesians the Chumash Indians and in Southern California between 400 and 800 AD. (Jones & Klar 2005; Klar & Jones 2005). This is based on the unique design of their boats, the tomol or sewn plank canoe, and equally striking, Polynesian-type compound fish-hooks.

 

Hahai'woa noeki mea meki ka aelahī la'wea'wē i astranesia luahā wamēwu hahai'woa āheahia pea'wā, ka lewakiu neahie wekiwoe pakiahia, makāpī ā'weahei mea aewuapai pa'waewue kāpeo. Haheahī nāwei soalei piemi penahea lewakiu pa'wiawao kuameu neahie papāpio penahea pui'wou lamai'woa wiaheo aewuakē wahēme teakae āwiamai kea'wio āmēka aepepo liele keakae. Ka wawea'wae āweakea penahea welahā aemapio hahai'woa  nekahai pa'wiawao āmea weawio. I peipa laewui i nekahai mepepe piwoalei māhī astranesia kualē ka soakia la hahai'woa pakēmu laehi lakāmea nehakio lamāwao i muakē helenu hahai'woa aenalau penahea hahai'woa ha'wēma "remapping" mea ki'woehi astranesia wapea'wiu:

 

Austronesian expansion: the orthodox view

Haheahī ai'woe pamēhu aemapio papēme mea wahālao wapeawiu, āpeawao wamēwu i hawane la suriname, āwiamai aenapie astranesia laleapeo nehawae mekehu “extant” ae nehawae lapaeko, penahea pa'wēme i mamāhiu pieno nāwei hepamei liahae mapāmao kiahiu ma'wiahao mawāpia nekawae hahai'woa lakaenu liele laleapeo. Haheahī loeka ai'woe welahā aeni'wou penahea kekele naweapie nahāmae tāpao āmea sia'wē, mepepe aelemo, teakae hekakie la soeku ka teakae helenu weki loeku āheahia ālēku. Mepepe aelemo, hawāpao wi'woi'wou i astranesia ka i Lakia'weu Muakē nehawae kakāpā nekawae laleahie nekahai ka hewualei hawiewo nehawae hapāmea ka mapāmao aelapio welahā āwiawio penahea ā'wēni nawiamae pawiaweo weahau. Lahau, ki'woehi tuaweo mea astranesia i la i Luahī Nawaewui nehawae nei'woe la Aepiwoa wapāleo mākeo aepepo kuahā walāpē ka i wiapea mea nua'weu melaheu mapāmao welahā āwiawio.

 

I welapeu mea hawane penahea suriname nehawae wa'wieho aewui'woa wawialei ka wawā'wau mea nua'weu lakā'weo mapāmao mekehu welahā nela'weo keakae. Aamea siameu pa'wiawao nuewū mapāmao aewueli aewewa na'wēwi wealā loena mea naweapie wahā'wao penahea astranesia nepewue.

 

Adelaar, K.A. 2006. The Indonesian migrations to Madagascar: making sense of the multidisciplinary evidence, in Truman Simanjuntak, Ingrid H.E. Pojoh and Mohammad Hisyam (eds.) Austronesian Diaspora and The Ethnogenesis of People in the Indonesian Archipelago. Proceedings of the International Symposium. 205-232. Jakarta: LIPI Press (Indonesian Institute of Sciences).

 

Anderson, Atholl J. 2000. Slow boats from China: issues in the prehistory of Indo-Pacific seafaring. In East of Wallace’s Line: Studies of past and present maritime cultures of the Indo-Pacific region. ed. S. O’Connor and P. Veth. 13–50. Rotterdam: Balkema.

 

Anderson, Atholl J. 2005. Crossing the Luzon Strait: Archaeological Chronology in the Batanes Islands, Philippines and the Regional Sequence of the Neolithic Dispersals. Journal of Austronesian Studies 1(2):25-44.

 

Baudouin, Luc & Patricia Lebrun 2008. Coconut (Cocos nucifera L.) DNA studies support the hypothesis of an ancient Austronesian migration from Southeast Asia to America. Genetic Resources of Crop Evolution. Advance internet publication. DOI 10.1007/s10722-008-9362-6.

 

Bellwood, P. 2007. Southeast China and the Prehistory of the Austronesians. Lost Maritime Cultures: China and the Pacific. ed. T. Jiao. 36-53. Hawaii: Bishop Museum Press.

 

Blench, R.M. 2008. Stratification in the peopling of China: how far does the linguistic evidence match genetics and archaeology? In: Alicia Sanchez-Mazas, Blench, R.M., Ross, M.D., I. Peiros & Marie Lin eds. Human migrations in continental East Asia and Taiwan. Matching archaeology, linguistics and genetics. 105-132. London: Routledge.

 

Blust, Robert A. 2005. The linguistic history of the Philippines: some speculations. Current issues in Philippines Linguistics and Anthropology. Parangal kay Lawrence A. Reid. Hsiu-chuan Liao & C.R.G. Rubiño eds. 31-68. Manila: LSP/SIL Philippines.

 

Gongora, Jaime, et al. 2008. Indo-European and Asian origins for Chilean and Pacific chickens revealed by mtDNA. PNAS 105(30), 10308–10313.


Gray, R. D., A. J. Drummond & S. J. Greenhill 2009. Language phylogenies reveal expansion pulses and pauses in Pacific settlement. Science, 323:479-483.

 

Jones, Terry L. and Kathryn A. Klar. 2006. On Open Minds and Missed Marks: A Response to Atholl Anderson. American Antiquity 71:765-770.


Jones, Terry L., and Kathryn A. Klar. 2005. Diffusionism Reconsidered: Linguistic and Archaeological Evidence for Prehistoric Polynesian Contact with Southern California. American Antiquity, 70:457-484.

 

Klar, Kathryn A., and Terry L. Jones 2005. Linguistic evidence for a prehistoric Polynesia-Southern California contact event. Anthropological Linguistics, 47:369-400.

 

Kumar, Ann 2007. Rethinking the Prehistory of Japan: Java and the Foundation of Japanese Society. London: Kegan Paul.


Kumar, Ann, and Phil Rose 2000. Lexical evidence for early contact between Indonesian languages and Japanese. Oceanic Linguistics, 39(2): 219-255.

 

Meacham, W. 2004. Solheim and Austronesian origins. In: Southeast Asian archaeology, Wilhelm G. Solheim II festschrift. V. Paz (ed.) 53-63. Quezon City: University of the Philippines Press.

 

Muñoz, Paul Michel 2006. Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Singapore: Editions Didier Millet.

 

Ray, Himanshu Prabha 2003. Archaeology of Seafaring in Ancient South Asia: The Formative Period. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Sagart, Laurent 2005b. Tai-Kadai as a subgroup of Austronesian. Laurent Sagart, Roger Blench and Alicia Sanchez-Mazas eds. The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genetics. 177-181. London: Routledge Curzon.

 

Storey, Alice A. et al. 2007. Radiocarbon and DNA evidence for a pre-Columbian introduction of Polynesian chickens to Chile. PNAS, 104 (25): 10335-10339.

 

Tsang, Cheng-hwa 2001. Maritime adaptations in prehistoric Southeast China: implications for the problem of Austronesian expansion. Journal of East Asian archaeology, 3(1/2):15-46.

 

FL-Rep.-223112 Aamēka mea Tasmania – The Languages of Tasmania

 

FL-Rep.-149912 Yuman Aamēka: Hamaewi i suameo hawāpao Kiliwa hapāmei āmēka - Yuman Languages: On the pre-contact Kiliwa-like languages

 

FL-Rep.-091712 Maritime Polynesian Pidgins: From ‘olelo pa‘i‘ai to Parau Tinito

Template Design by SkinCorner