Nov 10, 2012

Yopssyn Dwf Erenzy – Kapidul XX

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

I dagafaliner provt vagt til i Kong aff Myedur le i ywfwd aff i Kong aff Kopnenugt, Ein i Cykon, id ald wef, Iynlil aff i Cyiig Keekys, velet aff i dag, le ie altdu pin afniedgri logyd Kopnenugt logyd Ene dwf tudur, id ie velet zutinig i afskudnyff aff i Kong aff Myedur.

 

Prwyuv tinri til i dag aldelvir til kedkom im, id i yinut alnir cyissnimae op Iynlil aff i Cyiig Keekys etdu vele velilegig le alnir gimysy cyissnig aff zi.

 

Etdu vele nun druig yot eynsy, id ud feeai vele fagafdaisy gydw i gaiys rit ud afnet til folssyn etdu. Aff i feeai Duv Myntin cyaff tidwd i Kong aff Myedur, rin Yopssyn cyaff assnduel alnir rit Iynlil, id Yopssyn dadun rir id rir yagedk til i eng, gigyr le zi keekys cyoni id zi ogys myenrid, id zi vele utdurlwg edanwjukig til i og; id ynn Prrwyuv cyissnimae aff zi zi daenenmae til groud rir id rir ravsam id rir id rir welveld, id aff rydi ler vele neet ud afn cyuy ald krop cyom grot cyom ud ik le vele neet fumynmae rit myeb id sangig gydw i rimae.

 

Veli yrgyr yinutys alnir sysnyn ud rirkveld cyuktnyff cyom ymys alnir altdu edunud tilo yika, id ynn Duv Myntin afdunmae alnir ymys alnir altdu edunud ed alnir danid alnir altdu ut le alnir altdu neet afrri nog, id logyd le alnir rienidd le alnir altdu neet afrri nog logyd i ogys aff i rimae vag alnir.

 

Aff i afnet va vele len eld alnir cyissnimae aff zi nomymys, id veli tid alnir tilok ud trink alnir tilsomdud Iynlil eroynry i prim aff ald dy, id cyuy ud myud dumae zi tissnud til tilsomt alnir paka eroynry i rim aff zi kup, gydw alnir vele trinkig enmy, rin zi vele trinkig riesy. Len alnir dant ud riisanir til zi til cyassyn le etdu vele ud fer yndnyffdur cyak til edan i wef aff i Kong aff Myedur len til edan i wef aff i ywfwd aff i Kong aff Kopnenugt, gydw ud kong ed yndnyffdur len ud prinz, id Iynlil insgyff le iys vele cyom yneys ud cyak cyom ynlykaman altdu ity danid. Idd len alnir dant ud risasy til cyassyn le alnir myeb zi gigyr yika le alnir wyfyld datirlwg pelywd aff myeb ymys etdu da neet aldun.

 

Yopssyn agesy i flyridurnyffig, id alnir ticid i eng le ymys zi da va alnir dadusy zi wyfyld datirlwg daessyn oir aldelv oir i Kong aff Myedur gydw ud ywsi.

 

"Oir aff du vel edan kedkom," danid i eng.

 

"Ynn i kong cyassid alnir myebys du, afdun alnir til pruynn etdu logyd sysdankys; afdun gydw ald trinkig-agnir enet."

 

Zi afdunmae gydw le, id alnir dant etdu til zi fumynmae rit ked lwoir; len zi afdunmae gydw ald girdmy, id alnir dant zi le.

 

Ald folk elkerindusy rit alnir id danid etdu vele neet daet le alnir cykumyn giynn fagt i cykats aff Myedur til i wef aff i Kong aff Kopnenugt dwf ywfwd; rin alnir danid le etdu da neet afer, gydw ynn alnir goidd i rimae alnir wyfyld daessyn ald cykats rit zi. Rin veli tid alnir dant ynlkatyff til i eng, rink ud iniff cynaffkmae etdu ut aff zi nwly id dadun etdu cyuy ald zak.

 

"Nun," danid Yopssyn til i eng, "sassyn i darvagt til cyassyn le du wyfyld neet sadan jeer essyn ywsi gydw yma i weenlt aff i ynlyd."

 

Zi ticid i darvagt le, id i darvagt ticid etdu til i kong. Ynn Prrwyuv agesy etdu alnir nerlwg widd sysk rit myeb id sangig idd avundet, id rit trada og, ynyl aff i cykatys alnir altdu giynnn zi id yakt neet daessyn paka. Alnir kymmae Yopssyn ovan til alnir, idd stitin til alnir ynri droeniglwg id trasiglwg.

 

"Eg enym neet ud ynry dussd ud cyak tyri giweg ud cyak," danid alnir.

 

"Niman kyfyld cyassyn du velet," edesy Yopssyn.

 

"Doud du dassyn iys eru cyiduntyff tidwd ri?" alnir dudasy, nanktig til Duv Myntin.

 

"Eg doud iled," danid Yopssyn.

 

"Kynlir," danid Prrwyuv, "iys eru ed Duv Myntin aff i Wet Dui le Eg tilok fagt logyd Yopssn; zi ed sysdakt goenig til eeradun rig, rin ymys du vel yatin ud enirnyff, du kanud eeradun iys Duv Myntin alrir, idd Eg vel eeradun le Iynlil aff i Cyiig Keekys yopir."

 

Yopssyn faggiynnmae til edan ynri afys len.

 

"Ymys Eg altdu korin alrir rit nirdys id cykatys du wyfyld edan cyuy jeer daet til dussyn iys logyd rig, rin du alrir nej daet til afdun gydw va du enda nun afdunig."

 

"Eg doud afdun gydw cyid," danid Prrwyuv rinenkiglwg, "idd du yridun neet ynssidan ud yn cyid."

 

"Ynri kynlir," danid Yopssyn daluktmirlwg, id cyom ymys cyuy rirkveld ewgai; "ymys du vel yatin i enirnyff Eg vel yatin etdu, obynyl etdu dasgyffys yin alrit."

 

Alnir provt Iynlil ovan til i kong len id sysnyn zi tri kedeys.

 

"Te kong wyfyld cyrinikdun ewtyff ymys Eg da neet ked du," danid aln, id len alnir sysnyn i eng ovan til i kong. Na le ie yma goidd afrri id vun, id pymle ler vele ud rirkveld cynirig id cynufenig, id ynri pymle yma i darvagtys fir cyommyep og, gigyr le Yopssyn kyfyld neet daessyn ynlykatyff til trink. Rink ud iniff danid etdu vele ud rirkveld cyad, id alnir kiktid cyoma aff i darvagtys, rin ie gda neet sgopss, id len alnir cylwpnid ut til i aiabilys id aiilgiynnmyd tvo rindys. Alnir goidd op ud rit ald wef isy alnir id Yopssyn goidd op i ynngad rit Duv Myntin isy alnir, id ie roi fagt yot Ulaier gimyn i wesy, cyffenig iys edwd:

 

i Kong aff Myedur vele rinrimae til-leg,

Rinrimae til-leg, rinrimae til-leg,

i Kong aff Myedur vele rinrimae til-leg,

Idd veli ud yndnyffeys alnir erud.

 

Cyuy i yagnir i darvagtys tinri til yntinn i Kong aff Myedur, idd ynn ie daeg i sysik aff i eng lyig op i kriud tidwd i kong, id zi nys yma itid rit egadtiel, id zi grot fut id myud fut aiekig fagt ut aff i gwdi aff i yw, ie tissnud til sak, id aitin ud enrwygad cyuy i yassd id klump ud enrwygad op i cykulduel, gigyr le i myrm ynkignmae i kong, id alnir afdunmae va vele i afer rit im aff yma. Etdu vele len alnir daeg i eng lyig tidwd alnir, id alnir sysnyn ud rirkveld cykdaek id cypryffmae ut aff i yw.

 

"Enda niah du i eng aff i Grinin?" danid alnir.

 

"Eg enym iled," zi daplwssy, "idd Eg myeb du lwfnad."

 

"Eg yndnyff Eg niah lod dassyn du," danid Prwyuv.

 

Le vele i gwdi aff i aiagi, id ynn alnir altdu ticid etdu Yopssyn tissnud til sak upragenywrilwg id kymmae gydw rir wen. Alnir dank iys duplwg, cyom obynyl alnir vele foil aff durai id isner id ud weld jolilinad, rin ynn i Fysam Myndy tissnud til ynenud alnir tilok zi cyuy ald elmys id fagsiktigetsmae zi, id danid le zi vele i myeb aff ald alrit id i ud cykatys aff i ynlyd.

 

Na le ie feeaimae cyuy rirkveld eridrint, id aff i gwdi aff i feeaiig ie widd fagt logyd Fenery id pakorinmae til i ynlyd aff rin.

 

Ie tinri til Yopssyn dwf nesys aff Yoy Llwney, id etdu vele neet tilys ie daetinmae i nesys le ie fonin ie altdu pin fagt ud esa jel, gydw ie altdu insgyff ie velet nur fagt ud nakt. Ie vonesy len eredsamlwg id loweglwg cyarin, id le endys i aiagi, rin Protienirnud da neet yndun le Yopssyn vele Fywn.

 

I enbbot klwnenmae avdanin.

 

"Wsom Yopssyn Fywn?" alnir afdunmae cyuy ud flyridurnyff.

 

"E wsom," daplwssy Klufti.

 

"Iled, iled!" danid i enbbot.

 

Na ud dumae alnir dudasy: "Talrir ed nur ud il aff jeer aiagi le Eg doud neet gimyn."

 

"Va il ed talt?" afdunmae Klufti.

 

"Ed ed i il vel i myi edwr Tibrai vele cyik tradud logyd le danp--van talt--van Yopssyn."

 

Klufti edesy le etdu vele cyik doenin, rin til aldelvir alnir danid myefulwg le ynlkatid alnir vele afdunmae til cyassyn i aiagi aff ur alnir ticid i aiagi aff Yopssyn alnir wyfyld ernud va i enbbot danid.

Template Design by SkinCorner