Dec 19, 2012

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 27

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

I tvoet velsutinig aff Enlem id Eyn. I iynlir dussid op i rigw aff ud tissnuilwg lwkt.

 

YNN Cyaffud, i aldir aff yma ked, daeg ur ie dudasy cyuy pidnyff, id ur Yr Nielmal kommunmae rit im, id afkynmedud im, id ur Alnir altdu akdapdunmae ir erbidnyffig--Saffud systi ud ennagmitywp.

 

2 Alnir tissnud rit dadfagmig ald werdau; cyuy ald alndys vele ud plwkig fur, id ie velet cyuy ud rirkveld lwkt.

 

3 Alnir len agtid ald tron ner i yut aff i tinyn ynlir alnir kyfyld neet ededun til etdu logyd fagnuft aff ir pidnyffys. Id alnir edgri lwkt til i tinyn, tilys i tinyn glwdanmae ovan Enlem id Eyn; dumae ald werdys tissnud til cyffud lobnyffys.

 

4 Id Cyaffud da iys, cyuy agin le ynn Enlem daeg i lwkt, alnir cykumyn intin idan aldelvir le etdu vele ud eeynnlwg lwkt, id le Cyaffen dwf werdys velet ewsys; id le Yr Nielmal altdu dant im til elmyklok aff i tinyn, id til giynn alnir lwkt cyuy i dursges.

 

5 Gigyr le ynn Enlem tinri ut aff i tinyn id daeg im, id Enlem id Eyn skulisy til Cyaffud, len alnir wyfyld oynirkorin Enlem talrivan, id ud tvoet tid afstid alnir vag Yr Nielmal.

 

6 Ynn, lerfag, Enlem id Eyn daeg i lwkt, fenkyig etdu vele ynirtil, ie aielkedunmae ir alritys; dok, cyom ie velet damblwg, Enlem danid til Eyn:

 

7 "Sissnir aff le rirkveld lwkt, id aff le yika cyongys aff lobnyff, id aff le werd aiejenig uman le doud neet korin cyuy til os, doud neet cyassnir os va ie cyassnir, oir ynnti ie korin, oir va ed i riennyff aff iys lwkt; va le lobnyffys enda; velfage ie alrir pin dant trafenzir, id velfag ie doud neet korin cyuy.

 

8 "Ymys ie velet logyd Yr Nielmal, ie wyfyld korin til os cyuy i tinyn, id wyfyld cyassnir os ir femynidd."

 

9 Len Enlem aiilod ewymid id piinmae in dusad Yr Nielmal rit ud ferynnit alrit, id danid:

 

10 "O Yn cyid, ed ler cyuy i ynld enrwygad yr Nielmal len Tyfy, ynry cytinisy ewsys id fumynmae im rit lwkt, id danit im til afalin os, ynry wyfyld korin rit tegdad?

 

11 "Rin, lo, wi dassnir iys werdys le aiejud aff i yut aff i tinyn; ie enda cyuy ud rirkveld lwkt; ie cyffud lut lobnyffys. Ymys ie enda aff cyoma ynngad yr Nielmal len Tyfy, cyassnir rig; id ymys ie enda dant logyd Tee, yntidan rig aff i fagnuft gydw va Tyfy somt danit tegdad."

 

12 Nej pymleer altdu Enlem danid iys, len ud iw logyd Yr Nielmal anidanmae in dusad alnir cyuy i tinyn, ynry danid in dusad alnir, "O Enlem, ewgai neet. Iys ed Cyaffud id ald werdau; alnir yndnyffeys til itiiyn du cyom alnir itiiynd du aff enet. Gydw i enet tid, alnir vele idin cyuy i cymyngir; rin iys tid alnir ed korin til du cyuy i cyimilwedi aff ud iw aff lwkt; cyuy agin le, ynn du vagstininnid alnir, alnir yakt idfryma du, cyuy i ynri dadanti aff Yr Nielmal".

 

13 Len i iw widd logyd Enlem, id daizmae Cyaffud aff i oninduig aff i tinyn, id aidapnid alnir aff i feit alnir altdu cyunudasy, id provt alnir cyuy ald essnir udyfys rigw til Enlem id Eyn; ynr velet ewgaisam aff alnir ynn ie daeg alnir.

 

14 Id i iw danid til Enlem, "iys udyfys rigw ä pin ald ity cyin Yr Nielmal systi alnir tulnyff logyd eeynn. Alnir kyfyld neet alrir korin ner du cyuy etdu; lerfag da alnir dadfagym aldelvir til ud iw aff lwkt".

 

15 Len i iw droyn fagt Cyaffud id ald werdys logyd Enlem id Eyn, id danid in dusad im, "Angai neet; Yr Nielmal ynr cytinisy du, wel aielkedun du".

 

16 Id i iw widd logyd im.

 

17 Rin Enlem id Eyn myeafnimae aiejenig cyuy i tinyn; nej kopsolaffywp tinri til im; ie velet iemysy cyuy ir insgyffys.

 

18 Id ynn etdu vele yagnir ie pynmae; id len widd ut til zutin i y. Gydw ir alritys velet yot etdu, id ie kyfyld daessnir nej kopsolaffywp gydw enweg myft etdu.

Template Design by SkinCorner