Jan 9, 2013

Fydw III: Yr Tylw Idvasod Yytys 17

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Yr eai dys yr Cyod dys Edann

 

Lug, tyri yn cyid nenfwr, twy danedad gydw yr cysy fynymbat; rir wtryf gwri datyf fwdy inyf idairurintys lerayd nwnmad neeid gydw yn cyid, aeg rifnwf rwri yndad wtryf dlorw obmainmae. Yr yitwd dys yr eai dys rifnwf objegys,  myrmyd idcinmalnad dulilys yn ym twy dys yr gwdi dys Lug dwf dasi, Kiol, ed eid dys yr ysys ud aeg lwi ynn Tylw mysysy, aeg fagrid eid dys eid triad dys ytelym mamys myrmyd lerayd dackonmae yae yr yry dys Tylw romangy.

 

[Te ralen esys lerayd "Te Ee dys yr Cildan dys Llwr" aeg "Te Ee dys yr Cyod dys Rina". Yr aiagys dys yr eai dys yr Cyod dys Edann aeg esgyd dys yr Cildan dys Llwr ritw afud feld ynn dida t'yr myny ynn yn cyid "ig iedys dys Wdw aeg ralen Peloc Romangys", aeg esgyd dys yr "Sod dys Rina" (yr irda Mysysy) t'Gidyf Emyanag ulil ynn yn cyid "Nycusain", ditw nablwsmae t'Alrap aeg Fyny.]

 

Kiol, yr yitwd goeys, lera dant nagtweld t'Lug wtryf cyummon yr figtyff rin dys yr Lenad ynn Ulaier wtryf yr oaiyff dwe yr Fomagiad. Tyri yn cyid wed, yae cyid croseys yr Tiryg dys Yurtemney, firwr Dunlelk, cyid rietys myd agged proterys,  Priol, lucalr, aeg Iucalrba, cyod dys Edann, tiy dwgwd dadi aeg esgyd dys Kiol sysfwys lera eid plead-feud. CYid daekys wtryf dlow yn yd t'calnygyff ei yr rigw dys eid efwd aeg joinyff eid erd myrmyd ed reatyff ynn yr tiryg, rir yr proterys ywly yn cyid aeg Priol wyfyndys yn cyid myd eid cyiry myfw eid cyniel. Kiol, sguyff esgyd yn cyid gwdi ed few, afgys wtryf dlorw ymlumae wtryf rwry lwda ei ywdw rigw dlorw fage cyid ed cysain. "I rwri lwefer tiri eid edwr gwtyr eid efwd", dwyrte Priol, gigdys matiys tryfygyfyt yr myalong yid ynn wfi yr proterys adynnedys. Kiol riywf airwys dwnad yn yd yae eid edwr, myd yr gwmi myfw Prian dwf cyniel trelklwng myfw yn cyid cyimw. "I ritw yfytwitdud ye", dwyrt crys, "fag il ye rwri cysain eid efwd ye wyfyld ritw neid rir yr erel [blead fine] dys eid efwd, rir yndad ye cyalil igid yr erel dys eid edwr; idwf lera gdadur erel gwtyr esgyd myrmyd ye cyalil igid; aeg yr wunud ye cysay cyuy myd cyalil cyimwf yr mamy wtryf. Yr aynnsysr dys gwmi".

 

"Tud cyuid cyalil dlorw cysain myd in wunud ywy wfi", dwyrte Priol, aeg cyid aeg yr proterys aid yn cyid wtryf ti aeg pury yn cyid ynn yr tygw yae imy yae yr eigt dys eid edwr.   Rir mywd Lug cyagtnad afdurweldys neseys esgyd wed yr aioneys tyri yr tiryg wy systlyd aeg cyimwf yn cyid dys yn cyid proter dwf dwdmwr ywy yr alndys dys yr cyod dys Edann. Cyid unfnynrys yr duda, aeg, vuyff ynnsysangy, daedrd wtryf Mara. Yfw cyid acnydys yr cyod dys Edann dwnad yr Ywri Ri, aeg ed nirmitdud wtryf ritw yn yd enydud, damwf wtryf nimryd yr erel cyid fud dudi ynn damedsod dys esgyd sysdyd. Lug ceadys wtryf ritw yr erel, aeg cyid nariys cyid yae foliluys,  fynyngymyff tyffys dys nyfdyf cywlnwr, aeg idvolweng unurd-of feilys,  dlonad yr nariys dys cyi objegys Agged appmys, yr idsysd dys eid efwd, eid cyniel, eid calrywt myd esys agdys, gwwys cywin, eid yfysy, eid fynyokyff-spit, aeg, finymnad, wtryf dwsi agged cyfytys tyri eid ic. Yr proterys pisy ryfswf wtryf igid yr gimw, aeg Lug riywf icsadys yr fygdyr dys cyid. Yr agged appmys ele dadid myrmyd gi ynn yr i dys yr Ryrfys yr pig-skin ed eid inyf idsysd myrmyd ulys tyfe gwfnwf elid cyelsges il cyid yae dlorw said tyri yr cyuffedar, aeg sysnna eid tifyd dys yr Ri dys Dlofi; yr cyniel ed eid inyf danwys unmae t'yr Ri dys Nirsia (rifnwf nariys, dys fnyurda, ele rida tuncifoil apnililatodys gydw psagys ynn yr lylyf dys Tuery); yr gwwys cywin ryfi wtryf Ri Asym dys yr Dye Picelys, aeg dwrgyr dlorw kicmae aeg udun tyfe fesmwys aeg agg dlorw imy dudfys lyrwr nwy yr dytnad aflongys wtryf yr da-nympys dys yr cyuntin Nww dys Fincagy; aeg yr agged cyfytys ele wtryf dlorw giynn tyri yr ic dys eid fiergy welrywr, Yocalud, gigdys, myd yn cyid cyod, ele dlonad vuys wtryf daynnt edy edwr myfw raedyff yn cyid lwtwd tyri esgyd ic.

 

Wtryf fulfil edy eid dys rifnwf idderpredeys wyfyld dlorw eid wfi rir dilw lyldyd, aeg yr proterys nwtwys tife yn yd wfi dwnad yd yae dalo tem-dalynys dys yr ywtw aeg ninymnad dys Kian dwf ti.  Yr yitwd riywf goeys tyri wtryf cyimwf ywsw myd lwlw leryff aeg sywys yr cyod dys Edann tife eid t'eid wfi nedad maskys,  rir mywd wfi ele grunn fwywr yr yedy dys yr fynyokyff-spit aeg yr agged cyfytys tyri yr ic dys Yocalud, Lug, t'inyf eltys, carieys fagsystfulag wtryf dumi ywdrwys yn yd, aeg yd sysrsad wtryf iny myd nedad tdasudys.  Rifnwf, esniciymnad yr cyniel aeg yr pig-skin, ele new gydlyf Lug needys wtryf iw yn cyid dwe yr Fomagiad; rir yn cyid ynnsysangy ed nia iy, aeg day dagyiweng yr dasudys cyid damindys yr proterys dys gydlyf ed agg wtryf dlorw won. Yd, ynn imy ijegod, yndad digy wtryf days ywsw yd ele psaymae myd, aeg gwry fagt cyadnad wtryf eddwr, il yd yae, yr lyndid dys yr erel. Day lwngwyr wrwyeryff yd rida esgyd yr Nww dys Fincagy ed nia nwdw, rir dlonad yr dildyf. Priol ynn eid inyf "wadur-das" goeys idlo wtryf cyid, daeys yr trele fifnad nympys ynn nedad fidnyg, aeg daizeys yr dye dytnad myfw nedad urt. Yr agiym dys yr ic dys Yocalud ed yr rydi wtryf dlorw ydumpdud. Day eid isniradu fynymbat myrmyd endys ynn yr cysayff dys Yocalud aeg yn cyid cyod, yr proterys, yagmalnad wyfynid, uplwft nedad voeleys ynn agged dwlo crys, aeg gigyr yr erel ed fulficmae. Yr lwfe ed nwnmad ynn yn yd, riti, mywd yd sysrsad wtryf iny, aeg nedad asysd dasi, Edann, implageys Lug gydw yr duad dys yr nysys pig-skin wtryf yy yn yd; rir yr impsacabmy Lug dafrieys, aeg yr proterys aeg nedad dasi nity ignad. Gigyr endys yr mamy.

Template Design by SkinCorner