Jan 9, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 37

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Fagty-tri legys aff ninenti doud neet roduem ud ur aff cyi (v. 6).

 

LEN Enlem danid til Eyn, "Dassdit tyfy neet iys figys id ir sadad, rit va wi itid vagdalvir ynn wi velet aidapnid aff vag cykidam naedr? Rin nun, wi yndun neet va emysy id mydnyff yassnir korin opp os logyd edunig im.

 

2 "Nun, lerfag, O Eyn, sadan os myebnyff dassnir vagdalvir id neet edun aff im, tyfy id Eg; id sadan os afdun Yr Nielmal til giynn os aff i erukt aff i Pum aff Salda".

 

3 Lerfag da Enlem id Eyn myebnyff dassnir irdalvir, id da neet edun aff iys figys.

 

4 Rin Enlem tissnud til piin til Yr Nielmal id til edadessnik Alnir til giynn alnir aff i erukt aff i Pum aff Salda, cyassnig lerfag: "O Yr Nielmal, ynn wi dadgdasmae Ty kommrwyrint aff i dakai ur aff Erileg, wi velet aidannid aff i cykidam naedir wi altdu, id da neet dudan cyuy i y na vag dadgdasywp, rir len tri uel.

 

5 "Rin op i eynsy Tyfy systiai os korin ut aff etdu. O Yr Nielmal, wi dadgdasmae assnir Tee ud ur, id yma iys trienlys id cyagroed alrir korin opp os tilys iys leg.

 

6 "Idd le legys cyarin rit iys i fagty-triet leg, doud neet roduem le ud ur cyuy va wi dadgdased!

 

7 "O Yr Nielmal, cyissnir opp os rit ud og aff jair, id doud neet daupgiynin os enlwt vag dadgdasywp aff Ty kommrwyrint, cyuy dadanti aff Tee.

 

8 "O, Yr Nielmal, giynn os aff i erukt aff i Pum aff Salda, le wi yassnir edun aff etdu, id vonud, id cykymdun neet til dassnir mydnyffys id ynngad ewaidang, cyuy iys erd; gydw Tyfy kudt Yr Nielmal.

 

9 "Ynn wi dadgdasmae Ty kommrwyrint, Tyfy systiai os korin ut aff i ii, id lodai danin ud zirub til afalin i Pum aff Salda, myai wi cykumyn edun talrof, id vonud; id yndun nityff aff fluenag na wi dadgdasmae.

 

10 "Rin nun, O Yn cyid, edanolin, wi alrir dudasy yma iys legys, id alrir poirin mydnyffys. Yatin iys fagty-tri legys ud eddatisy gydw i ud ur cyuy va wi dadgdasmae".

Template Design by SkinCorner