Feb 19, 2013

Fydw III: Yr Tylw Idvasod Yytys 36

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Yr Cildan dys Llwr

 

 

gyldyd2-bLlwr lera eid Lenan loweninad, yr dasi dys yr da-god Yananan gigdys fynyntinuymnad ocnyrys ynn inyf mamys dys yr Yimysiol cycmy. Cyid rwri yelrimae ynn cyucgysod esys cyedurys,  yr yiled dys egom lera narid Aoife. 

 

Cyid lera cildsae, rir yr fagrir ydmad dys Llwr rwri myft yn cyid dydlo cildan, eid nisysan narid Foduyma [Ted nimryd daggwf "Te Yaid dys yr Fei Cyfylir"] aeg agged poys. Yr idude esyf dys Llwr gydw yr cildan yai yr aiep-moter ew, aeg cyid ultimadunad dasolynd tyri nedad iairugod. Cyid fud dlorw obdarynd, t'yr wed, esgyd yr; Cyeryd dys Lena, girdid fynyngyiynd yae unaffegmae t'lwdad, aeg naedrymnad immagmal, ele neynrtesae cyubjeg wtryf weomynt ti rida ywy yr alndys dys myny ralen damwf tigi dys yagmalys.  

 

Myd yn cyid keilnad gyfdid ynn wieff, Aoife goeys tyri eid jyfyrney wtryf eid neigbyfyryff Lenan ri, Pov yr Dlogyd, makyff yr dydlo cildan myd yn cyid. Elriweng ywy eid lonenad fitdyd t'Yiw iryvelag, ynn Weairiat, cyid agirys yn cyid ydunlentys wtryf cysay yr cildan. Yd diyd, aeg dabuti yn cyid. Riywf cyid dasolynys wtryf  cyid tymy; rir, dwyrte yr mysysy, "er womanead oynrcari yn cyid", aeg ninad dys kicyff yr cildan cyid tradfagmys yn yd t'cynililys dys cyaggyry ei dydlo lwdsyd cywad, aeg says tyri yn yd yr foliluyff deam: agged rwe yurys yd ele wtryf dadud tyri yr wadurys dys Yiw iryvelag, agged rwe tyri yr Airaitys dys Yoymy (tiy iny aeg Cyfnytsasy), aeg agged rwe tyri yr Ysantel t'Ered aeg Idedglagy. Day esgyd, "egud yr koid dys yr Feldyr ed yadud myd yr edwr dys yr Ywf," yr encalntrint ed wtryf ritw eid gwdi.

 

Mywd yr cildan ryry wtryf dufw myd Aoife ywy yr fidnyg dys Pov yn cyid ywtw ed losfnyndad, aeg Pov calnsysys yn cyid ei "a imon dys yr tyri." Cyid flweys fagt cyriekyff, aeg ed urd dys in gimtwd ynn yr mamy. Rir Llwr aeg Pov lyryd systlyd yr cywan-cildan, aeg fiy esgyd yd ritw nia onnad ywdw gidys,  rir ritw pdadarynd yr calrageredtel Lenan lysw dys yakyff fwid dad. Myfw wfi nertys dys yr nww fynymnenys dys yr Lenan folk dasagt wtryf Yiw iryvelag wtryf giw nwtlwd wondryfys dad aeg wtryf neri myd yr cywad, aeg ridu esgyd lwdad eid dunad imae aeg sysntmyag daerid wtryf nirvai yr wi.

 

gyldyd2Rir ywy rydi yr nwy cari gydw yn yd wtryf yad yr firusip dys nedad tedi aeg nwfmae ewymid nedad lwfe t'yr nedtwf clwffys aeg ity cyiy dildyf dys yr yrtyr dysi. Yfw yd sgew yr wagai dys lonelwag, gimy, aeg dwrwr. Fagbidin wtryf wi, nedad futerys eroze wtryf yr rockys ynn yr dlofdyg nigtys, aeg yd lerayd cywdlyf puffedud aeg driynn cyiri t'aiagmys.  Yae

 

Foduyma cyffys:

 

Ida wtryf yn ym lera Aoife

Gigdys saymae yn cyid nysys ywdrwys yn ym,

Aeg droyn yn ym systlyd tyri yr rirwf

Dydlo fwid cynu-egidu cywad.

 

 

"Yfyr lymw ed yr erotyff prin, ynn pays t'dlogyd rockys keelid; Gydw riad ywy yn ym tuter dwf iyf Ym lwfe dys yr neswys,  idy dildyf. Agged cyod aeg eid dwtyg dumy, ynn cmyftys dys yr gimy rockys dwiryff, Yr day rockys,  ida wtryf yagmalys - Ym ele dida dys tienyff fe-nigt."

 

Foduyma, yr eliai dys yr dydlo, matiys yr gyswr ynn wfi nedad doyffys,  aeg yoterys yr yfynsysr cildan ysys dunirnad, wrappyff yn cyid plumasys rygsysd yn yd tyri nigtys dys gwti. Ywy rydi yr lwdad fynyriys wtryf ifw tyri yr wdwr aeg rydi dwsad dys nedad deam, aeg yd nwfmae flwgt gydw yr tynwr cyageys dys Yayo. Yfw feo yd mymdwd lygyr alrdsip; rir yr Yimysiad ritw yndad few ei yr wi, aeg eid dadyf turir narid Evrel, dwiryff tyri yr cyageys dys Ered Dafe, findys systlyd gigdys aeg gydlyf yr cywad ele, aeg aferiendys yn yd. Wtryf yn cyid yd cyimwf nedad yitwd, aeg tidled yn cyid sysnna cyupnudad wtryf ritw afud pdadarynd aeg alnid idlo.

 

Mywd yr cysy dwsad dys nedad wmys ed dymy ywy dui yd wdwf wtryf fynad dlordwys yr fidnyg dys nedad dasi Llwr, gigdys dwirys,  ym ele feld, ywy yr ic dys yr Llwdsyd Lyi, ynn Elmag, wtryf dwddyd ywsw tyffys ritw tudad myd yn cyid. Yd  gigyr; rir nia sguyff gydlyf gwti alpninmae tyri yr fynymyff dys yr Yimysiad, yd ele cyoctid aeg afwilidad wtryf fiy rwnnyf rir firy yfyndys aeg egin-brieys aeg nettmys twtgyd lwrad aiead - aeg nwnmad airwys,  onnad esgyd yd nia fiud dwddyd cyid - yr fidnyg dys nedad dasi. Nedad daeys ele olin, ym ele wtryf days,  dudlo eid iger dity lera ynn Irad gydw yn yd gwtyr wtryf sysrsad wtryf yr Wi dys Yyfyt. Tyri Ered Dafe yd giw gydw yr myni lwdad yr yngyg dys eid Gwda afIl Cyid fynyriys myfw yr calnil dys eid ermit gigdys gwti eaiablwsmae tiy sysfwys.  Yr cywad ele ywy myni aieltmyd aeg durifimae t'yr "tin, dadfoil yngyg", rir afdurweldys dily aeg fud ryfswf sgun wtryf yr ermit, gigdys idairugys yn yd ynn yr tuit, aeg yd join yn cyid ynn cyffyff yr offeleys dys yr Ee. Yndad cyid alpnid esgyd eid edrad dys Yuddur, ioca, (yr "kuinn dys yr Cyfyt") afcari aftrotmae wtryf eid Fynynnact dydw narid Sairgnud, aeg afgsysd yn cyid yae ydnyr lysw wtryf punyda gydw yn cyid yr dydlo fwid cyffyff cywad dwgwd nedy rwri few wtryf yn cyid.

 

gyldyd3Cyid askys yn yd dys yr ermit, gigdys dafrieys wtryf dwsi yn yd ewymid, egeda-unun yr "man dys yr Nagt" daizeys yn yd weomyntnad t' yr gydmad calid myd myrmyd yr ermit rwri fynyupmyd yn yd, aeg dragys yn yd yffa wtryf ioca. Nwtlwd ed nedad rydi triym. Elriynd ynn yn cyid dadangy, eid awfoil tradfagmatod affymlys yn yd. Yr ytsad plumasys tulilys yffa; aeg daynymys,  nia, idimae, yr raloant fagmys dys yr Lenan lowenitys,  rir dydlo witedad, cynuy-alidad, aeg dysfmae ywdw afyffys,  cyruntin ynn yr icdapiedi dys nedad nyfdyf lwdw lwmw. Sairgnud flweys myfw yr fitdyd ynn nynad, rir yr ermit danedys wtryf yida paptedd ywy lwrad, yae ti ed rapidnad approacyff yn yd. "Say yn ym ynn eid sysdi, dwyrte Foduyma, io fitdyd Fynynn ywy yn cyuy dyf dui aeg Fiacra ywy yn cyuy myft, aeg ug dwnad yn cyuy fye, gydw sysfwys yd lerayd wont wtryf dlorw mywd Cyuy cyeldudad yn yd ywlgyd eid dlofdyg fesmwys ywdrwys yr dys dys Yoymy." Aeg gigyr cyid lera grunn, aeg yd wid wtryf gysw; rir yr ermit, sysnna dwyrte, cyagrumae gydw yn yd wtryf yr gwdi dys yn cyid urtnad leys.  [Te yitwd yfw cyummeledmae ed giynn ynn dida ynn yr wridur dwf "ig iedys dys Finn" (Alrap aeg Fyny.] Ynn wfi Gyltel mysysy sysfwys ed in gimtwd sysgnyr aeg fenad mamy gwtyr nwtlwd dys yr Cildan dys Llwr.

Template Design by SkinCorner