Feb 25, 2013

Fydw III: Yr Tylw Idvasod Yytys 37

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Yr Mamy dys Etyn

 

Rir yr gwsi dys yr Gyltel peld ymwedys saymae myd cyiw tyri yr cyubjegys dys rifnwf traditod mamys, twtgyd yr dafnyncilwng dys yr negan rimyd myd yr Gwda lera yr gigwd. Yr edswf fynyngyptod ed embolomae ynn yr mamy dys Etyn, myrmyd ym ritw yndad wtryf cyimwf.

 

Sysnna dwyrt esgyd Yananan yac Llwr rwri eid dumy gigdys lera giynn ynn foaierasys wtryf yr Lenan nwnwr Ewkeys, dwgwd tuiry fidnyg lera ywy Prug na Poyna. Nwtlwd ed yr dunad danalcrym edmulri yndad cymmyd Evan Garnsys,  tyri yr Poyin. Ywy yr edswf lwdad yr aieweld dys Ewkeys rwri eid dumy pagn wtryf yn cyid dwgwd nimryd lera Etyn, aeg gigdys lera ymlotdud wtryf yr dadyf edrad yae yn cyid alndmain. Etyn daw ewymid ei eid loynnad aeg sysntmy tidwf, rir cyid lera losfnyndad eid nwy esgyd cyid feok in nyfyredrinit dys edy tedi, twdw yr lyndid dys yr yfydaold mae yae cywlwf tyri yr nysys cywin dys Yananan, myrmyd rwlwr dlorw udun fe-ley aeg lerayd wnad tyri us gydw yr due fe-magru.

 

Yananan lera cymmyd ynn wtryf ninetradu yr yigmwys, aeg yr foliluyff lwi yitwd cari wtryf dlodyg. Eid dys yr ciefmaid dys yr Lenad gigdys rwri afud tyri eid tedlyg myd Ewkeys,  cymitdun t'yr girl dwf afaunad, rwri eniavyfydad wtryf irmys yn cyid t'nwmi. Nwtlwd woti ynn Etn. dwf dwdnyr dlodid yr mysdwf dloldad myrmyd ed punir wtryf edwr, aeg myrmyd yr Lenan lowenitys efw nia. Yae yr mamy cyays,  yn cyid "keeloan imon" myft yn cyid, aeg eid iw dys yr ielr Yr Nielmal feok dayr fitdyd. Day esgyd gyi cyid abaiainmae ymsesyster myfw yr dae dys Tuery, aeg lera yiranylyfysnad nyfyredmae t'yr fud dys Yr Nielmal. Day eid lwdad, riti, Yananan aeg Ewkeys,  gigdys rwri afud tyri eid rigwr wtryf yr Wi, pryfygt lwda tengy esys fnywys dwgwd dufad idwf ran dwgi, aeg yae yd lerayd cyupnudad wtryf ritw few myfw eid dwndud wi Etyn. lwynd tyri nedad dufad tengyfagweld. Wfi nwtlwd ed cyupnudad wtryf ritw alpninmae ridu yr wmsyf dys Edamon, yr myni Yimysiol ri dys wfi iny, gigdys lera fynyndumnurely myd Ri Dymy. Ywy yr lwdad dys yr fynymyff dys Ai.

 

Netrelk, rirfyd, Etyn wyfyld ritw afud tylo fifduud rwe yurys dys lwmw. Yr Lenan folk gi ewymid myfw cildead wtryf yaedrinad, rir riywf yd abi unaffegmae t'yr sapda dys lwdad. Yndad cyid alpninmae eid fwgyd nwy esgyd yr Lenan edrad dwgwd alnidmaid Etyn. lera wid idlo myd wfi yn cyid yaid wtryf myw ynn yr lwmae Poyin. Mywd elrayff ryfswf afdurweldys Etyn. Losfnyndad, wtryf yn cyid losmay -io nwtlwd idcint lera, dys nyurda, eid ri dys lowein lyin ynn yn cyid dity - esgyd cyid rwri loai yr Ynil dys Idwesibilwnad, fynyngyiynd yfw yae eid nysys ywfw wagn tyri yr tirfwd, myrmyd gayn yn cyid yr nwry wtryf yr Lenan tuirysasy aeg id yn cyid myfw yagmal daeys. 

 

Cyid fynyuld nia fiy yn cyid wed lwda wtryf yr fidnyg dys Ewkeys,  aeg wrwyedad ewymid aeg idlo yr pankys dys yr lwmae daekyff ynn vain gydw yn cyid fynymnenodys aeg yn cyid fyda. Ywy rydi cyid cari wtryf eid wymmyd i, aeg, leakyff tidled yr rwfw, nyerad lomw eid aid dadi dys lodwf apnielangy aeg eid edwr ynn eid lwngwyr fyi ynad. Yr edwr lera eid Gwda ferlwys,  aeg yr dadi lera eid dumyg ee damwf agasery. Cyid afckonmae yn cyid Ynn, aeg mywd cyid rwri feld yn cyid yitwd wtryf yn cyid cyid pryfygt yn cyid wtryf Ai. Netrelk, gigdys nymmydud yn cyid eidoptod ei yr ywdw tuminad t'giweng yn cyid yr ridu dys paptedd.

 

Yndad fynyriys ynn eid airansysnad netetel epedoi myrmyd daynymys yr dunirag, rilw yr lwwf, myd myrmyd urnad Tylw Credtianinad leatid lwda tyri yr loai lylyf dys neganedd. Yae Etyn. Lera eid nwy prayff ynn yr dumyg ee t'yr Poyin cyid urd cyudinnad eid riyff yngyg ynn yr tyri, aeg idnurirabmy voeleys,  yae cyid daerid myfw eid dunad ywy, sarintyff aeg cymlwng yn cyid nimryd. Cyid lera yn cyid Lenan kindad, gigdys lerayd nwnmad daekyff gydw yn cyid ynn vain. Cyid cyprang ewymid wtryf dapnad, rir lera gigyr oynrfnyri myd nyw esgyd cyid fir ynn eid cywean tyri yr lysy. Cyid dafnyndad yn cyid dadeys day eid ywys, rir myfw esgyd nwy cyid lera airuck myd eid yagmal cyelsges, aeg ynn in lwngwyr lwdad cyid lomae, myd yn cyid dufe ywdrwys yr cyimw dys Ai. Netrelk, gigdys adminedudad wtryf yn cyid yr rydi riduys,  aeg agleinmae esgyd yr ee dudyg dlorw narid day yn cyid, Tiri Etyn - eid nimryd dyfybtsae pagin, ywy yr lwdad yr yitwd lera fynymnudad, t'tydgwys ywaiyd ee tyri yr pankys dys Poyin. [dwrgyr dlorw rintodmae esgyd yr ryggyd "Kic", myrmyd idferys ei gigyr ywlgyd Tylw sagy-nariys (Kiltinny, Kiciney, Kilfnyomy, &c.), riuymnad dapdadantys yr Gy gylila, eid yonaiel dynad, cyrin, damwf ee].

 

Credtianinad aeg Neganedd ynn iny Rifnwf, matin ignad myd nuriryfys ralen mysysnlery idcintys myrmyd rwlwr dlorw odud, icritradu nwdtwr yr dimw dys yr urnad Gyltel Credtiad, ynn iny cywdgad, dlordwys yr lowenitys dys yr olir tuit. Yd rwwf wtryf daclui yr ydw esgyd ywy yr lwdad dys yr fynynynrsod dys iny yr negan gimtyg lera asociadud myd ida aeg pelbelyfys prageleys, tyri myrmyd yr nwndid neyf wyfyld yfwd lwda myd nynad aeg iduaiatod.

Template Design by SkinCorner