Feb 25, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 57

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

"Talrfage da Eg tulnyff...”

 

RIN ynn Enlem tinri ut id daeg ald udyfys fiker, alnir vele ewgaisam aff alnir, idd danid in dusad alnir, "Ynry kudit tyfy?"

 

2 Len Cyaffud ewsvelmae id danid in dusad alnir, "Ed Eg, ynry id yidelvir idan i cymynig, id ynry cyddasgyffmae til Eyn, id tissnuimyd zi tilys zi agentinmae til yin kommio. Eg enm alnir ynry danit zi, durg i wimys aff yin cyddasgyff, til ityyn tee, tilys tyfy id zi afje aff i erukt aff i pum, id ye tinri fagt logyd undur i kommio aff Yr Nielmal".

 

3 Rin ynn Enlem agesy iys vagtys logyd alnir, alnir danid in dusad alnir, "Kanedit tyfy yatin rig ud y cyom Yr Nielmal systi gydw ri? Oir kanedit tyfy edti rig cyuy i cyam cykidam naedir cyuy va Yr Nielmal altdu edtid ri?”

 

4 "Vel ed i lowee naedir tyfy lodai lov til giynn ri? Vel ed le sysdakt cypdasgyff aff tie, tyfy lodai olin rit os aff enet, ynn wi velet cyuy i gelin?"

 

5 Len Cyaffud danid in dusad Enlem, "intineai tyfy, le ynn Eg alrir stitinn til ud yifyd ynylkatyff, Eg cykagidag ity pryffud etdu til alnir oir fulfil yin vagt? Neet gigyr. Gydw Eg yidelvir alrir nitid gwdlo insgyff aff obdunyg va Eg afdunmae.

 

6 "Talrifage da Eg tulnyff, id da Eg yatin du tulnyff logyd le gydw va Eg yidelvir fir; id rit du og, ynrsoeynr akdapdud yin dadun, tulnyffys talrivan.

 

7 "Rin nun, O Enlem, logyd fagnuft aff ty tulnyff tyfy kudt undur yin dasy, id Eg enm kong ovan tee; ynlir tyfy somt agentinmae til rig, id somt tdadgdasmae assnir ty Yr Nielmal. Nyr wel ler edan ynylka avlwyndanenti logyd yin alnydys tilys i leg lovd tee logyd ty Yr Nielmal."

 

8 Nomymys alnir danid, "Edommika cyom wi doud neet yndun i leg edesy opp rit tee logyd ty Yr Nielmal, nyr i ur cyuy va tyfy cyaldun edan avlwyndanmae, gydw le fagnuft wel wi yitin krig id yagdnyff opp tee id ty dad na tee.

 

9 "Iys ed vag wel id vag ked nug, le wi yassnir neet sadan ud aff i cyod aff rin til eridun vag agid cyuy eeynn.

 

10 "Fag cyom til vag enboi, O Enlem, etdu ed cyuy dannyffig fur; id wi wel neet aldun vag eynlir doenig nej, neet ud leg nyr ud ur. Id Eg, O Enlem, cykagidag cynenin fur opp tee ynn tyfy koridt til i tinyn til kynlir talrir."

 

11 Ynn Enlem agesy iys vagtys alnir wept id afigdafmmae, id danid in dusad Eyn, "agud va alnir danid; le alnir wel neet fulfil enugt aff va alnir ticid tee cyuy i y. Gè da alnir ynirtililig len vagin kongir ovan ri?

 

12 "Rin wi wel afdun Yr Nielmal, ynry cytinisy os, til avlwyndan os ut aff ald alnydys."

Template Design by SkinCorner