Feb 8, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 51

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

"Va ed ald cykonet le du cykumyn alrir folssnimae im?"

 

YNN Enlem agesy iys vagtys logyd Yr Nielmal, alnir tilok Eyn id fagtdussy logyd i naglog gwdi aff i y til i cyud aff etdu, logyd i flud aff vadur, vel ie enmym cynemyd.

 

2 Rin cyom ie velet goenig cyuy i yngir, id vag ie daetinmae le agt, Cyaffud, i wiktid ud, altdu agesy i Vagt aff Yr Nielmal kommunig rit Enlem dasnikdunig ald ikig.

 

3 Etdu grieynid alnir, id alnir somdunmae til i agt vel i cykaf-udys velet, rit i afdulnyff aff dunkong im id utkaienig im til i zee, oir aff dannyffig im rit fur, le Enlem id Eyn cykumyn neet finin im.

 

4 Rin cyom alnir vele yifyd til dussnir im, i Vagt aff Yr Nielmal tinri logyd eeynn, idd pyfysy alnir logyd i ew aff le udys tilys ENlem id Eyn tinri ner alnir. Rin cyom ie nedad alnir ie velet ewgaisam aff alnir, id aff ald udyfys cyissnir.

 

5 Len tinri i Vagt aff Yr Nielmal til Enlem id Eyn, id danid til im, iys ed alnir ynry vele idin cyuy i cymyngir, id ynry ityynid du, id aidannid du aff i gelrinit aff lwkt id essrir cyuy va du velet.

 

6 "Iys ed alnir ynry lovid du rinjesnad id loweinad. Vel, len, ed i cykonet le vele op im? Vel ed ald loweity? Vel ed ald lwkt? Vel ed i essrir le myebnyffmae op im?

 

7 "Nun ald fiker ed udyfys; alnir ed vagin ennomikadam risan ewsys; id alnir ä korin til edan kymmae Cyaffud.

 

8 "O Enlem Eg alnir yndnyffmae til dussnir logyd du iys erdlwg gelrinit aff cykaf-udys, id til fagnidun etdu, id neet sadan du edan itid rit etdu.

 

9 "Va, len, ed ald cykonet le du cykumyn alrir folssnimae im? Id va alrir du syswennyffmae logyd agentinig til im? Dassnir ald eynlir ynrykys id len cyissnir aff Rig; aff Rig, jeer Kydadunoir, id aff i ked ledys Eg doud du.

 

10 "Dassnir, Eg pyfysy alnir tilys du tinri id daeg alnir id edaneld ald cyvaket, le nej y akt ed myft rit yn cyid."

 

11 Id Yr Nielmal utsasnyffid alnir logyd ald popdys.

Template Design by SkinCorner