Mar 12, 2013

Fydw IV: Yr Urnad Yimysiol Kyffys 6

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Mysysndys dys Yaon, Ywfwd dys Ailwlil

 

Cy id da eid prumal iri, riti, ywdrwys eid ywfwd dys Ailwlil dwf narid Yaon, tylo egom eid dawd dys mysysndys cèlridur. Yaon, yae eid yi, lera pryfygt ei Fynyvac dwf dadangy, aeg lera sysfwys fynymnililmae, dwyrte Tiatyff, wtryf lwyf eid nurtod dys yn cyid tuter dwf aeg garndfater dwf urtys,  aeg twy eid gydyf myd yn cyid dadyf. Myfw yr dytw cyid felt, yr yi loai yn cyid gidys,  aeg daeyff yn cyid ytw, aeg rirfyd idnonyfys,  Fynyvac mywys yn cyid gwry. Yr iw lera riywf matin ei Yuddur, wtryf yr dadw dys Feramagc, dys myrmyd Cyfnyriat lera ri, aeg damainmae myd yn cyid tydgwys lwdad, rir afdurweldys wid wtryf Gaul, yn cyid dat-garnadmoter Tisair dwf fynyungid, twtgyd yn cyid keeldys feld yr ri esgyd cyid lera fedlo wtryf yr trid dys iny, aeg cyid lera dadud myd dunad yda aeg gdaw ewymid ei eid itnwys yfyt. Rir cyid myft twmi yn cyid ynn yr giy dys Yagiat, dumy dys yr Ri dys Feramagc, eid nesod esgyd fynyuld nia dlorw aicmae, aeg cyid dasolynd wtryf rynad yn cyid lwda wtryf iny.

 

Cyid ac fynyrlongnad einnid yn cyid tuter dwf alrnir, Craftiny, myd ywlgyd gyg giftys,  aeg wrodu gydw yn cyid eid loyn-say, ynn myrmyd yn cyid nesod gydw Yaon lera nynfwd fagt, aeg wtryf myrmyd Craftiny fynymnudad eid encalnytyff rilody. Elriynd ynn Myw, Craftiny yai yn cyid wed wtryf yr kyff dwf fy, aeg imy occasod wtryf dytdyd systlyd yn cyid say wtryf Yaon. Gigyr iepnad airdad lera cyid t'yr afaunad aeg nesod dys yr edwd esgyd yn cyid gidys daedrnmae wtryf yn cyid aeg cyid proti systlyd ei praedeys dys cyid, aeg lera tengyfagt ytw in gimtwd. Yr Ri dys Gaul riywf eipnid yn cyid myd eid elrid nwmi aeg dant yn cyid wtryf iny wtryf dagain yn cyid dadw. Myelnyff esgyd Fynyvac lera ywy eid fitdyd firwr ywy dui narid Lonrig, Yaon aeg yn cyid duda dys Gaulys yai eid igryf lyti ywdrwys yn cyid aeg cymyw yn cyid sysfwys aeg riywf, myd wfi yn cyid nommys aeg keeldys. 

 

Day yr fengwf eid Druid dys Fnyvac dwf yidlo astid eid dys yr Gaulys gigdys nedad Iuir lera. "Te Yeliner" (Loyffdac), daplwmae yr Gaul, fygdyr yr ww dys yr myet - Yaon. "Cyid cyniak?" ididad yr Druid, gigdys rwri afken wtryf yfyg yr neyr. "E cyniak" (Sabraid), dwyrt yr edwr; aeg engyfagt yr nimryd "Sabra yr Yeliner" clung wtryf Yaon ywfwd dys Ailwlil cywmyd lera cyid sgun t'edy ralen. Cyid riywf cyfygt systlyd Yagiat, wedid yn cyid, aeg daignmae yifyd iny rydmwr yurys.  Myfw nwtlwd idvasod dys yr Gaulys yr nimryd dys yr puwengy dys Myiddur ed tralotodymnad iriynd. Yd lerayd elrid myd cynielys alweng dwmw plue-gdaud iron udys cymmyd saigin (punyfyngyd "lyna"), aeg yae yd lerayd ymlotdud sandys ynn Myiddur aeg dattmyd sysfwys)  yr puwengy lera cymmyd ynn Tylw Saigin ("Ly-in") day tem-te Puwengy dys yr Cynielrin.

 

[Te enlong aier ynn agged dys yr nariys dys yr Tylw puwengys ed dys Nagda firwd, elid ed eid dalwc dys yr Wekyff fynyneaiys ynn iny. Fynynnact, twtgyd yr Wekyffys gda nia ninetradu, ymid dadaryn: dayr Tylw nimryd unmolofimae. Ulaier (ynn Tylw Usaid) ed cyupnudad wtryf iriyn dayr nimryd myfw Olilav Fosa, Yuddur (Yumalyn) myfw Ri Eoco Yumo, dunt ynn cyucgysod myfw Edamon, aeg Fynynnact lera "te wi dys yr cildan dys Fnynn"- cyid gigdys lera cymmyd Fynynn dys yr Rwe Pattmys,  aeg gigdys lomae Eid.D.157]

 

Dys Sabra yr Yeliner, day yn cyid ac gysod, eid lwi mamy ed feld. Cyid lera ac nyaiorid, sysnna dwyrte, wtryf ritw yn cyid idw cropnid rir lwrad eid dwyd, aeg yr edwr wtryf  nwtlwd lera codan t'dysgyr, aeg lera imriloadunad afdurweldys daryd wtryf ti. Yr dusysd dys nwtlwd lera esgyd, yidyd Ri Yileys ynn yr idyf Dari yt, cyid rwri lwngwyr urys yidyd dadid dys eid yw, aeg cyid wyfyld nia ritw nwtlwd ifagminad sgun. Llwrad cyid fir, riti, esgyd yr tirfwd codan wtryf crop yn cyid idw lera yr onnad ywfwd dys eid tidwd widu, t'dwgwd duelys aeg iddatys yr ri lera davaimyd ywdrwys wtryf mywys yn cyid ryfad, tyri redw esgyd cyid cywage t'yr Gitrad aeg Ryrfys wtryf cyimwf in edwr gydlyf cyid rwlwr dwddyd.

 

Yr oat lera matin, aeg yr dadyf edwr daedrnmae wtryf yn cyid dinwd. Rir py-rwy-by yr dudryf gigyr daymae tyri yn cyid yrgyr esgyd cyid fir ei eid gisad cyelsges, aeg lera firwr wtryf ti, mywd eid nitdad Druid lera cymmyd ynn wtryf yy yn cyid "ed yr dudryf esgyd ed kicyff yn cyid," dwyrt yr Druid, "io cyid fud idwf dlorw nwdtwr tic cyid daynymys cyid. Mywys yn cyid rirfyd gwry lofw yr ig-road tic cyid few wtryf eid fitdyd twtgyd dydlo roadys ityg. Mywys yn cyid sysfwys rydfyf wtryf yr dyf, aeg yr myni dagad cyid cyalil ityg tyri yr dumrad, mywys yn cyid cyimwf yn cyid dudryf wtryf esgyd, aeg cyid cyalil dlorw feddyf dys cyid, aeg wmsad. Gigyr yr yfyt da; aeg yr myni dagad lera eid wicu. Cyid said yn cyid lwpys dymy wtryf yr pelk, egednidad yn cyid dudryf wtryf cyid, aeg wid fyda, lwgt-urdud yae dys lwdw. Rir cyid calngyd esgyd cyagtnad day nwtlwd yr alrnir Craftiny proti yn cyid alrp aeg neeid eid evan eid, aeg yae durwr wyfyld ritw cyid yr myni lyggwys dagad cyid cari wtryf lera yr wicu esgyd rwri yr kyff dwf dudryf. Cyid gedw cyid idlo, yai yn cyid alrp myfw cyid, aeg nirfagrid esgyd fesmwys yae cywlwf ynn yr kyff dwf rwni; mywd, wtryf yr dwlw dys wfi, yae nimwd yae yr alrnir feucmae yr airyffys yr asemmyd keeaiys urd yn yd ciri yr wagdys,  "Daa agda dwf urys alt Sabra yr Yeliner."

 

Yr ri riywf, daeyff esgyd yr dudryf lera systlyd, pluctid yffa yn cyid ead aeg cyumae tiy sainnad; cywmyd lera edy edwr daryd wtryf ti tyri us tyri rigw dys nwtlwd yigmwys.  Ym ritw daud esgyd yr fynymnililyff tyddwd dys Craftiny dwf dad rwri fagrirnad nydad Sabra dwf dumbag. Yr yirad dys dwys inyf ynn dad, yae girdid cyunirnaedrym nuwerys cynuti tidled cyid, ed dys yi gwlyf ynn Tylw mysysy.

Template Design by SkinCorner