Mar 12, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 63

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

I enet erud aff pumys.

 

RIN Enlem id Eyn, cyom ie daw ner til i tinyn, daeg tvo fig-bumys, itid rit erukt, id oynrskugig i tinyn.

 

2 Len Enlem danid til Eyn, "Ed daened til rig wi alrir goenin cyomtidag. Ynn da iys tvo pumys groud alrir? Etdu daened til rig le i feesy yndnyffeys til mytnyff os cyomtdag, Cyassneai tyfy le ler ed cyuy i erd enrwygad tinyn len?

 

3 "Dok, O Eyn, sadan os goud til i tinyn, id finin cyuy etdu i tvo figys; gydw iys ed vag tinyn, cyuy va wi velet. Rin ymys wi cykumyn neet finin i tvo figys cyuy etdu, len etdu kanenneet edan vag tinyn."

 

4 Ie widd len til i tinyn, id cyissnimae til i yiw ukys aff etdu, rin fonin neet i tvo figys.

 

5 Id Enlem wept id danid til Eyn, "Enda wi korin til ud fel tinyn, len, O Eyn? Etdu daened til rig iys tvo fig-bumys enda i tvo figys le velet cyuy i tinyn." Id Eyn danid, "Eg, gydw yin il, doud neet yndun."

 

6 Len Enlem aylod ewymid id pynmae id danid, "O Yr Nielmal, Tyfy lodai kommio os til korin paka til i tinyn, til dussnir i tvo figys, id len til pakorin til Tee.

 

7 "Rin nun, wi alrir neet fonin im. O Yr Nielmal, somt Tyfy dussynn im, id cyneninn iys tvo pumys, oir alrir wi goenin cyomtdag cyuy i erd; oir ä i feesy ityynd ri? Ymys etdu edan ynirtil, len, O Yr Nielmal, daynenlir til os i sysem aff iys tvo pumys id aff i tvo figys."

 

8 Len tinri i Vagt aff Yr Nielmal til Enlem, id danid in dusad alnir, "O Enlem, ynn Eg danit tee til komidan i figys, Cyaffud widd vag tee til i tinyn, tilok i figys, id purimae im uman, oaikrigid aff i tinyn, intinig til fagnidun im; id neet cyneninig im rit ked afdulnyff.

 

9 "Neet gydw ald rida danti, len, alrir iys pumys groenn ewymid aff enmym; rin Eg altdu pritalritet op tee id Eg kommrwymae im til groud. Id ie daw til edan tvo grot pumys, le du edan oynirskussid logyd ir prantiys, id finin myebnyff; idd le Eg yatin du dassnir Yin y akt id Yin rinrynlilyfys ynrykys.

 

10 "Id, og, til zeegnyff du CYafjen dwf rienenag, id ald eynlir ynrkys, gydw ity cyin ye tinri ut aff i y, alnir ä neet aldusy, nej, neet ud leg, logyd doenig du cyoma alrm. Rin Eg alrir neet giynnn alnir y akt ovan du."

 

11 Id Yr Nielmal danid, "Entifagt, O Enlem, daoed op kondw aff i pumys, tyfy id Eyn; id myebnyff undur im ynn ye fomyn trassny. Rin edun neet aff ir erukt, nyr korin ner tigdad."

 

12 Len Enlem wept, id danid, "O Yr Nielmal, weldun Tyfy nomymys dolodan os, oir weldun Tyfy driyn os fagt logyd vag Ty sysik, id tririn vag salda logyd av i sysik aff i erd?

 

13 "O Yr Nielmal, Eg edadessnk Tee, ymys Tyfy ynduneai le ler edan cyuy iys pumys oir dod oir cyoma ynngad eynl, cyom aff i enet tid, ralokym im ewymid logyd ner vag tinyn, id weldun im; id sadan os til kaikub aff i eetet, aff ryi id aff durai.

 

14 "Fag wi yndun Ty rinrynlilyfys ynrykys, O Yr Nielmal, le ie enda rirkveld, id le logyd Ty yakt Tyfy kanedit pryffud ud cyak ut aff enrwygad, tyri oni dwf yndnyff. Gydw Ty y akt kanud y atin rokys til vagin pumys, id pumys til vagin rokys."

Template Design by SkinCorner