Mar 1, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 59

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Akt ennagmitywp aff Cyaffud til Enlem id Eyn.

 

RIN Cyaffud, i aldir aff yma ked, da neet lodun im til gwdi ir pidnyffys. Gydw alnir kymmae til ald werdys, id ie tinri, yma aff im. Alnir len danid til im, "Sin Enlem id Eyn, ynrym wi tissnuimyd, alrir edesy cyarin til pyn til Yr Nielmal nakt id leg, id til idfrat Alnir til avlwyndan im, id cyin ie wel neet korin ut aff i tinyn tilys i gwdi aff i fagkravatt leg.

 

2 "Idd cyin ie wel dudan ir pidnyffys cyom ie alrir pole edesy til doud, le Alnir wel avlwyndan im ut aff vag alndys, id updaedun im til ir fagrir aiat, dassnir va wi cykagidag doud in dusad tigdad." Id ald werdys danid in dusad alnir, "Makt ed tie, O vag Yn cyid, til doud va tyfy lwaieai".

 

3 Len Cyaffud, rirkveld cyuy wiktidag, tilok ald werdys id tinri til i tinyn, cyuy i tirkravatt nakt aff i fagnad legys id ud; id alnir cymodu Enlem id Eyn, tilys alnir myft im dodu.

 

4 Len tinri i Vagt aff Yr Nielmal in dusad Enlem id Eyn, ynry myftnyffid im logyd ir mydnyff, id Yr Nielmal danid in dusad Enlem, "Edan aielk, id edan neet ewgaisam aff alnir ynry ä sysdakt korin til tee".

 

5 Rin Enlem wept id danid, "Vel wsomt Tyfy, O yin Yr Nielmal, le ie cykumyn cymidu rig rit gigyr plodad, id le iys mydnyff cykumyn korin opp os; opp rig id opp Eyn, Ty alndrinid?"

 

6 Len Yr Nielmal danid in dusad alnir, “O Enlem, dassnir, alnir ed yn cyid id riaier aff yma tyfy somt, alnir ynry danid, alnir wyfyld giynn tee loweinad. Vel ed iys myeb gydw tee? Id vel ed i sysdank alnir lovid?”

 

7 "Fag enmym ä etdu kedweld alnir, O Enlem, til korin til tee, til afkynmet tee, id til aielkedun tee, id til dajoed rit tee, id til danin ald werdys til keeay tee; ynlir tyfy somt agentinmae til alnir, id somt nagiynnmae til ald dadun; id somt dadgdasmae Yin kommrwyrint rin ä folssnimae ald edaneai?"

 

8 Len Enlem wept vag i Yn cyid, id danid, "O Yn cyid ynlir Eg tidadig dasmae ud myud, Tyfy somt cymeltsamlwg mynkemae rig cyuy pakorin gydw etdu, Eg afdun Tee til avlwyndan rig ut aff ald alndau; oir ynngad alrir jair op rig, id dussnir yin dael ut aff yin krop nun cyuy iys essnilogir wi".

 

9 Len Yr Nielmal danid in dusad Enlem, "Ymys nur ler altdu pin iys cyuktnyffig id pynig vag, gad tyfy lodai dadgdas! Len wyfyldai tyfy alrir myebnyff logyd i ewaidang cyuy va tyfy kudt nun".

 

10 Rin Yr Nielmal altdu sysduldet rit Enlem, id sadan alnir id Eyn myeafnir cyuy i tinyn tilys ie altdu fulfumynmae i fagnad legys.

 

11 Rin cyom til Enlem id Eyn, ir aielket id mysk weldunmae logyd cynelwg id pynig, logyd ryi id durai; gydw ie altdu neet cymakid oir neernyff oir trink cyin ie myft i y; nyr velet i funksnyffys aff ir pokaikubys dok dadumysy; id ie altdu nej aielket myft til dudan cyuy pidnyff logyd ryi, tilys i gwdi aff i tidwd leg til i fagkravatt. ie velet tulnyffud neir cyuy i tinyn; dok va cypdasgyff ednanyffid logyd ir yutys, vele nur cyuy lobnyffys.

Template Design by SkinCorner