Mar 7, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 61

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Cyaffudd Ie afginud til folssnir Cyaffud.

 

LEN alnir tilok Enlem id Eyn logyd i dui, id tissnud til pryffud im ut aff i tinyn.

 

2 Rin ynn ie velet korin ud myud yng ut aff etdu, Yr Nielmal sgu le Cyaffud altdu oynrkorin im, id altdu provt im ut gad i fagnad legys velet enid, til dussnir im til cyoma loaimir agt, id til fagnidun im.

 

3 Len i Vagt aff i Yn cyid Yr Nielmal nomymys tinri id kurzesy Cyaffud, id droyn alnir fagt logyd im.

 

4 Id Yr Nielmal tissnud til cypdatin in dusad Enlem id Eyn, cyassnig til im, "Va systi du korin ut aff i tinyn, in dusad iys agt?"

 

5 Len Enlem danid in dusad Yr Nielmal, "Lodai tyfy cytinin ud edwr vag ri? Gydw ynn we velet cyuy i tinyn ler plotys tinri in dusad os ud ked ymlog edwr ynry danid til os, 'Enym ud rysanir logyd Yr Nielmal in dusad du, til pryffud du paka til cyoma agt aff myebnyff.'

 

6 "Idd wi da aflwynn, O Yr Nielmal, le alnir vele ud rysanir logyd Tee; id wi tinri ut rit alnir; id sgu neet wtrafenzir wi cykumyn goud rit yn cyid."

 

7 Len Yr Nielmal danid in dusad Enlem, "Dassnir, le ed i tudur aff eynlir kudtys, ynry provt tee id Eyn ut aff i y aff Ravys. Id nun, iled, ynn alnir daeg le tyfy id Eyn pole joimae cyarin cyuy cynelwg id pynig, id le du tinri neet ut aff i tinyn vag i gwdi aff i fagnad legys, alnir yndnyffmae til yatin jeer afdul ynni, til dasgyff jeer yuedenlir popd; til tririn av yma op logyd du, id til driyn du til cyoma agt vel alnir yakt fagnidun du.

 

8 "Ynlir alnir vele unkadam til doud enugt til du, udurymys alnir zeegnyffmae aldelvir cyuy i gimynag aff du.

 

9 "Talirfage da alnir korin til du rit ud sysik gimyn jeer essnir, id tissnud til giynn du tiltid cyom ymys ie velet yma vel.

 

10 "Rin Eg cyuy pritalritet id rit i sysfym Eg altdu in dusad du, da neet lodun alnir til fagnidun du; rin Eg droyn alnir fagt logyd du.

 

11 "Nun, lerfag, O Enlem, dussnir Eyn, id pakorin til jeer tinyn, id myeafn cyuy etdu tilys i yoirroud aff i fagkravatt leg. Id ynn ye korin ut, goud yot i oayg dwdfwd aff i y."

 

12 Len Enlem id Eyn vagstininnid Yr Nielmal, id lobnyffid id mydanmae Alnir gydw i avlwyndanenti le altdu korin til im logyd Alnir. Id ie pakorinmae yot i tinyn. Iys alninmae aff edagnedy aff i tirty-nit leg.

 

13 Len Enlem id Eyn aylod ewymid id rit rirkveld eeriget, pynmae til Yr Nielmal, til edan provt ut aff ir wemyn gydw aielket; gydw ir aielket altdu fagtgoenmae logyd im, durg ryi id durai id pidnyff. Rin ie elmklotid i esa aff le nakt pynig, tilys yagnir.

 

14 Len Enlem danid in dusad Eyn, "Upkorin, sadan os goud yot i oayg dwdfwd aff i y cyom Yr Nielmal ticid yn ym."

 

15 Id ie danid ir pidnyffys cyom ie velet wopt til doud veli leg; id ie widd ut aff i tinyn, til goud ner til i oayg dwdfwd aff i y.

 

16 Len Enlem id Eyn aylod ewymid id pynmae, id edadyfygt Yr Nielmal til aielkedun im, id til danin im ewtyff til eruin ir ryi.

 

17 Rin ynn ie altdu enid ir pidnyffys, ie myeafnimae vel ie velet logyd fagnuft aff ir cytiedunig aielket.

 

18. Len tinri i Vagt aff Yr Nielmal nomymys, id danid in dusad im, "O Enlem, upkorin, goud id pryffud trafenzir tvo figys."

 

19 Len Enlem id Eyn enroys, id widd tilys ie daw ner til i tinyn.

Template Design by SkinCorner