Apr 17, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 75

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

I tumilw dafsusgyffys i Tinyn aff Cykats. Afrynyff aff Enedanlir id Enkmymiud.

 

LEN Enlem fagafdaisy ud erbidnyffig, id alnir id Eyn erbidnyffmae etdu ewymid gydw ir kindan, id provt etdu til i enlymar ie altdu puilt aff enet.

 

2 Id Enlem erbidnyffmae ewymid i erbidnyffig, id edadyfygt Yr Nielmal til akdaddun ald erbidnyffig.

 

3 Len Yr Nielmal akdaddunmae Enlem dwf erbidnyffig, id danit ud lwkt logyd eeynn le cyoni opp i erbidnyffig. Id Enlem id i ywfwd daw ner til i erbidnyffig, rin Eyn id i dogdur da neet idnäaiyff in dusad etdu.

 

4 Len Enlem tinri neir logyd opp i enlymar, id ie velet erudfoil; id Enlem id Eyn ynndunmae tilys i dogdur vele asgad legys ymlog; len Enlem fagafdaisy ud erbidnyffig id tilok etdu til Eyn id til i kindan; id ie widd til i enlymar, vel Enlem erbidnyffmae etdu ewymid, cyom alnir vele wopt, afdunig i yn cyid til akdaddun ald erbidnyffig.

 

5 Id i Yn cyid akdaddunmae i erbidnyffig aff Enlem id Eyn. Len Enlem, Eyn, idd i kindan, daw ner cyarin, id tinri neir logyd i afryg, dajoikig.

 

6 Rin ie pakorinmae neet til i tinyn cyuy va ie velet poirnir; rin tinri til i Tinyn aff Cykats, cyuy agin le i kindan cykumyn goud rusy etdu, idd edan mydanmae rit i tiltid provt logyd i y.

 

7 Rin na ie altdu pin mydanmae rit iys tiltid, ie widd paka til i tinyn cyuy va ie velet poirnir.

 

8 Ekdur, vag Eyn altdu erbidnyffmae ewymid i erbidnyffig, Enlem altdu dussynn zi, idd altdu goenin rit zi til i flud aff vadur, cyuy va ie daw irdalvir aff enet; id ler ie vastinmae irdalvir. Enlem vastinmae ald krop id Eyn zir og dan, na i mydnyff id loaidys le altdu korin opp i.

 

9 Rin Enlem id Eyn, na vastinig irdalvir cyuy i flud aff vadur, pakorinmae veli nakt til i Tinyn aff Cykats, vel ie pynmae id velet mydanmae; id len widd paka til ir tinyn vel i kindan velet poirnir

 

10 Gigyr da Enlem id Eyn tilys i kindan altdu doenin cyussnig. Len, ynn ie velet weenmae, Enlem systi ud erbidnyffig gydw i daelys aff ald kindan; ynngad len i tri tidys alnir systi ud erbidnyffig gydw i, veli vok.

 

11 Ynn i legys aff nursyffud i kindan velet enid, Eyn nomymys konzeeynsy, id ynn zi legys velet utdaedunmae zi provt fagt enrwygad ywfwd id dogdur; id ie namid i ywfwd Enedanlir, id i dogdur Enklwud.

 

12 Len aff i gwdi aff fagnad legys, Enlem systi ud erbidnyffig gydw i ywfwd, id aff i gwdi aff asgad legys alnir systi enrwygad erbidnyffig gydw i dogdur, id da logyd i, cyom alnir altdu doenin vag logyd Tini id ald rydnad Luluwud.

 

13 Alnir provt im til i Tinyn aff Cykats, vel ie kdaessy ud pmydanig, id len pakorinmae til i tinyn vel ie velet poirnir. Na i afrynyff aff iys, Eyn aldusy logyd kindbjerig.

Template Design by SkinCorner