Apr 16, 2013

Ti esdeose di Talpe 1

 

Talpe jodeutria in te sitzo ro tilul. Žo tatri ĭnde di cušefa, tŏnntre cade demese adeupcasi co papeintre iel lé are to alatri mi tatala in peraparier ver li feijre esunsre. Sizde ti pacrĭco Etlpe mi špearpe, orcre te roéalre iţinišul, uipe siesca tasticpste dedegeita ver tafanni deaicézcisi esamecut.

 

Mi si paric, žipri i anpašai di ti pacrit, nusdeal ti rizecuei di ži fąfionni canperĭrat ce anote. Taparizin in tiltre curen, tavefuafąver li paşure parnjitadesu i ce it petate. Li pacri iz peste te fiaštěcăit li prišre co ededeste iel onntre ro triulfěs. Uid triulfecu alipenno are ricudea, aladialtri ce altripe te děpulean žuloata in iel trijan i ce ante, alądi zizinča anpeult. Te fire petdi nje Etlpe ceceafĭc, mi žo nasta ture mi fe de El Ješafie. Daj cozre altrĭdi nje iel tilo di si anta tula rŏparu rat ce aresca talvessi di triulfeul, Talpe ceceafĭc ta žo tatri te deon pe aitcăit cuošan i oršeru i, ta ži peit, žo alatri, peraparintre iel lé siji, alalajalru iel esunsre daj dějălru e fastucui di nemešes... orcre e zŭlsut.

 

"Talpe, ce epusi sacu izve aleşala paste padier nje tri tazfianzĭastve žo nasta ver uid ucu i lope daj tea edeoja di cuzin; féastve li dezo co potan lope daj tea edeoja co se séfastgě". Tate decide iel pacri. Re eşatde "rat tefes". Li pacritean decide "rat tefes". Pudere etdeie si coşde co algeiditea fiš i ce oncri: "eš nastre a lo tatri, Talpe, uner tefes".

 

Talpe ipapeza. Potan daj ripotan mi iel dezul. Siceaseste tea onpeja di lope sija co tea andea edeoje. "Eonmesa, Talpe, taonmesa, lope taonmesa" decide si oncri. Fusfde a potaner co arceaseste te uncu i lope taonmesa. "No cude rizastaz" decide si oncri. "Etulcru!" demeve li pacri, daj eşatde "njeisu iuer ąnopecăi in paš". "Paš" iz uipe tilepste nje petveřode Elpe. Ce it veřode petdi nje pežie, unnnje pežie mi te cufimecumere rŏparu rat ti atrigět. Ti fion peait căit rŏpafa, peripe pul căit rŏparu cozre altrĭdi are to tatri icilfia di cušeru papeintre lé siji.

 

Iičre Elpere žepde a cărcă cafive njé tie perucasu, žu ce rŏpažie atrigėre to tatri cecušeru papeintre lé siji. Iiči, teirta are, mi curu anti, li esunsre i dępepu tăitzapěr a si rŏpažie, ta ce cuntri i ži fionni co a ti peripuei pacrit. Izre peirta si părea Etlpe. Uner azre idia e esunse di dęsi păreşa Elpe.

Template Design by SkinCorner