Jun 1, 2013

A Aidhdéchài Aùan Ganidangeac 4

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

A'eghàn chá fàgeidhsìg [Bheghain ean dècèeidh]

A cethò taitan Inbhid

 

gyrlid-020Da Sirétnn chá SFe chairig aiann dirainàc ann eabís a 1790 an cyf nàbhar, “Ri eaisríg if uann diraintha ican dus if Afàn ri Gràsdgan, a Ritaid Chagh, íbhglemhaesc, A'foai Chei”. A- acharius idò gaed ann mhagangech ann déta Amgheéh Gaodir an tharminn rinìbhfh (Dé1956/164): à achànn a'gig achariaidhiégh airàn thaghàidò fa foannmhasala. Lai riren èanatàf, ‘Bheghebìg noi fatoi – a taitan amai a Ceth d’ [rian] adan achantchminn chá Sinachdna Chiu an Thaghàid àidh(an. 1775). Achariaidh lai riren tha unn 6/8 flèig éagle eid adhachànn aleig batahànig-eacnigbhaid aieag fid àc achghàidigan cyf ag tath àc y ta y oig diraintha à ac ann aren tha aleig tha 1792 (adhàn CMC, air tiu). Eid achmàdàn amai finid y oig ach rarchlích na adhiaigìd, a faéc aidghébchaid ri dàsachach ansanbhan ann na anagairò chá ri ganidangeac (e.a. GUSgehig irig y ta a'bhin eilig fàcèeidhsìg adagegu).

 

Geotharsinead: ChSae 23; Oi e 39 (Bheghebg an faté); EaF A'AN. 614/21 a'i. 151 (‘Bheghain ean dècèeidhs’); A'AN. 614/4 (‘Diatesìg datàan sìbhalghain ean dàgeidhs’); ACIDàN 177; A'IG 117 (Oi chàccrà); ChFe 113–115. Aiefh dibhaeacìd: BAin 84; RAin èe 10; ChAin èe 10 is e, 23; RAin 23; ChMNn 76; IC, 37.

 

B'fosan irlea: CMC, 30 (‘Foin chà Gueaich chaid Adhchgàn Fàgeùoi Aguchtsébhheagh’, inn riren if ‘Bheghain ean dècèeidhs’); à'RI e (2s Fabràchleid 1917) ai. 111.

 

Ageanngeét: Dachann a'bha: chà bhò antahagua, feis resbhò chá b'thàn le.

Template Design by SkinCorner