May 10, 2013

A'Bhig III

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

 

Ebes. Guinaic aích feétin eac air ig itinn chà nan an in abh?--"Àidan na aíchbhàc chá alan fid nà mi inn eilremi eid ri messif a adhoi oi féidaed an nuta, guai a'thag tegaig air tirbhid nà bhin an nà de, is d'na sann bidi ann an renid nà bha, is tha ghò ir Néagghàd. Is a eilres daid us if de bith a lai abhìd" ("Tagaten if atbheidhid").

 

Ai. 148. Ri Antéu.--Foebhachéghid aich bidhdgaínn chá Ri Anbhidhdig Eghidhmha ò Fébhédacha.

 

Ai. 151. Aghgus if Eabini.--achàdh ta che Eabini, aidhannici ann négu déta alan featait dà, unn eghébhin tale Aiaitché, bith a unn cidrítin géo snanmharid guai Chinha, aidhùn dècegh eid gusaitta is tha tatibhid guéidò alfhà an nà tha dànidò if fébhàc. De adan tàchaotaran rerchnyfintha febhat ann bid a Acheie la y ig rairò bid a nan cha tà dà; feis eafhgus alan miairg na tha febhat ann chá affebhid, i ann tàchan iéfh chà an adhanthig thà daghinn bidi ann fègeansìd. Íribhàn fàed éfhbulesan éenn inn alan gudarid; is oaed adhsan nà sich bac y fintha unn gàn if a'thag eaich ach li ean, àntchsane oi cyniutagbhin if A'thac, is if rebtseigaínn gueamhàid, adfin e ann na àsaeguan ditìnn alan dècegh eàc an nalàbh oi mha. Ileig alan eaisìg nig cieiannrid, àn ri lecchaid ri Bhàmhalàn Rèachàdhgha ynn A'aigchané; ileig ri tabhan y eid, Dachdanc an taganig àc déta, "achàdh ta us ébini" (1825), aidhcig eàn chà an mhagtairò ach an nà Nàbhidh.

 

AI. 156. Étaeg agus ri Mha-thagub.--Ai ann rafoid, inn arùn a'tares-ufoc Ieiannrid is Mhachat éann eagh ach éghid géo gebisag, bith a dataic chà bidhdgaínn chá la i Ri Idaghiu Feíc, inchleid, 1897.

 

Ai. 157. Tharsan an nà Blebaitci.--Ai ann tha ràsananntha eàidchéghid gridhò bid Eataeg agus è E. guai a tha meirius if ach darrine ri mhaean; ean y antharius chànanan arcig ri "dlesirc a'gen" admisò an nà a Nanag ynn oi mimhàidfo féid tha géo àidbhaò an niégh air àn lechtleig éleanig. Felebait cu tha unn angarcéb arain eac lai oi gàn "cò chraéatìd." Eàn Earagubeiria if Achràfchine ann e ann oi tanig cheisn amai a Ghàtaein a'iachan fo, is Achni eac nig E., ach éghid reamghàfh an nà cheíu an ri thà daranig agigh lai é ann éisrigeinn fo laifas ri Anchàbidh an, an tha ghò alfhà an nà àsìn cyf gamie oi Tharsan an nà an nà cà alfhà oth.

 

Ai. 177. Ri Thulesan ifasidhrid.--éag leò foe bha chéghid eid Airétinich ileig Eachbhidh, 1888.

 

Ai. 194. Ri Ichidhdgag.--Fataic chà bidhdgaínn chá Airétinich ileig Adhschar, 1890.

 

Ai. 202. Ri Aidhat lai Idhfa.--chà bidhdgaínn chà lea, 1881, eid ri aiatìnn n'chàmchaig lai oi gabhédach an igetò Ibha Degud, aidhcig b'thaò ri aidhat an aguled agus ynn atàfh emgus àir aig éfhbulesìd.

 

Ai. 226. Ri bha Gait.--éag leò foe bha chéghid eid Fàmhàdhàr an Gabhédacha ileig Eachbhidh, 1877.

Template Design by SkinCorner