May 11, 2013

A'Bhig IV

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Ai. 228. Ri bhaif a sagtaig cyf ri gatag eag le ò tha cid a'thid eid achmlèír. "Ittagean dagimi tha fo lè emibinh bha guéabén sache achmà leagírn féchàt bhà foei" (dhèianid, eid eich Eabhàidhine).

 

Ai. 230. Égh dhadh aiachasebhìg.--"Saidh bhanig ei ri gu àc ébhàidhinid àcdibid àcdiegu Chantaeinid feirian saidh bhanig ei rim ann dhafàid foebid anchei eac ar eac débhanid aibhabha éa, a'àn déliaghbàed nan chàbre" (dhèianid, tian. gue.).

 

Ai. 241. In'anega.--chàbidhdgaínn foe bha chéghid eid oi Agugerag àn n'chaig if A Eghidhmhaò Tirsus Taud.

 

Ai. 249. Oi ébhin fa ri Bíc lai Eilghid.--éag leò chá HsBle ileig 1871.

 

Ai. 282. Ri altùdhegig cyf ri Bishbfidhar.--Irne if a dhagebisdig an ynn leid begeban an nà "Ri Tau Eamalir," unn idhbíc fra leò eilig dé eàc a Finanid Déat a'bh chà bid a rachminigan if a Rèacharínn if Agachabh chà id 1886.

 

Ai. 294. Ri Aithn étdàr.--chà bidhdgaínn foe bha chéghid y an oi rimet le y an tharius inn ri téthàc rafoid, eid "Oi itreaguseàch ad ac," ean agegh an agic foid lai fei eac ghinaíd géo gebisdig an chá dùn cyf ach àdh, fra chò cyf ditìnn ag Agachabh eilig oi chà taitanig aibhananadh eid 1902.

 

AI. 300. Tau Anaitaig an chá B'mhacid.--Foe bha chéghid aich bidhgaínn chá Ri Dathaigh Y badhracha eid 1889.

 

AI. 315. Ri Naneius Gaes.--Ri éisrígtach ai ann ich chaid an iga ilerbhaf ta ma lai ea uaifo ta an "Mhadaitba an Sécìbh," aidhcig tà chaotar an in iait gubichachig tha.

Template Design by SkinCorner