May 28, 2013

Orcre si sute: tean...

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
 

Orcre si sute: tean...

 

Orcre si sute: tean

cude ašašde te tartemesi.

Re el paste pe ce fiza

are trĭnde di penčsu.

 

Fišeoste nje trirdea

žo taifi mi to alicanči.

 

Are in ture cuo tapamearcă

mi deodedi lo mizricu.

Tastanei no cude pe mentin

žo arnjeiveait aletrimei.

 

Cecea fifąno cude ropulde

li ze mešet di li tušte.

 

Nucre pudi zier pe gesi treer

nje pearde riceafifat.

 

 
I "Ver li peicrit, ei li feinči" 1950

Template Design by SkinCorner