May 2, 2013

Skotted Sagtiry

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Skotted Sagtiry Cover

Skotted Sagtiry

 

Ynn du intin "wjuk", va korid til sysai? Ud krigt sysikid ymlog eru cyuy ud svelt kymymae rit ud fessir? Ynrytil, yma etdu tilok vele ud afrynyffmyk oir erek, oir cyffenig id inkig uman, oir cyimplwg ewman dwf enkriaffywp le kyfyld alrir du utlwisy som ud wjuk.

 

Obynlir ler alrir pin aylrys aff wjukalnyleraft cyin i loe aff tid, nirdatririnywpys da neet afginud tilys i 1500 ys. I Wjukalnileraft Assdan aff 1563 systi etdu unsagig gydw ynlykaman til edan oir kopseart rit ud wjuk. I enet grotsam nirdatririnywp, i Nagid Edanrwik Trienlys, tissnud suy 1590 rit Kongir Jakob I id VI. Pakorinig logyd Lenmelk rit ald nu pridnyff, ud y aktfoil dumniai nai dolodanmae im. I Kongir aflwynsy wjukalnleraft vele i fagsak aff i dwrwr id altdu nerlwg 100 folk eldunmae. Y ika velet feredrid id dannyffit lwynn.

 

 

marija virginis

I Fagfer Wjuk Jassnir aff 1661 id i Enulilifyn Trienlys aff 1662 velet pusanssid logyd enkriaffywpys systi logyd "wjutiys" suy agin til snedan irdalvir. Aff i Enedanriud Trienlys, 7 kuid velet akriesy aff riyffud y agedek til y agydnyff ynnedys id riyffud krop ilys logyd i oniel til stinin nutywpys. I Tirndunweud Trienlys aff 1704 velet pasid op i vagt aff ud 16 jel ymlog jongir. Eek aff i akriesy vele feredrid. Ud vele gwdlo kalainyffmae til dod undur grot aied. Etdu vele satir unitinmae le i jongir altdu systi etdu yma ewymid.

 

I Danerewsaddumyn Trienlys aff 1695 tissnud ynn 11 jel ymlog Kredtiud Cyenw tinugit ud ririnid trinkig fagbudnyffin dufad id droenmae til cyassnir zi y uir. I ririnid ticid i rimae le i ynlir wyfyld dussnir zi til elynt. Kredtiud tissnud enweg fitys id dagnyffys, afettnyffig le i rinid vele neaiedkysangir zi. Zi upkainyffmae ewymid feiel, eny, vakys, aied, gwdlo ud eet koenlir. Ler velet konseys aff zi flwdunig runt i rom id y oweg sakys tyri rasgyffig im. Zi og akriesy fymyr ynnedys aff wjukalnileraft. Ovan 20 rin, kuid id kindan velet ifanssmynmae id prufesy logyd "wjuk priktiel". Fymyr kindan id ud gygad velet fonin dodu op i yagnir aff i trienlys. Firduud aff i kelgid velet fonin neet feltsam. I myebnyff velet alnissnmae id dannyffmae. Kredtiud vele kudarid na i etririnywpys.

 

I Wjukalnileraft Assdan vele ersadanmae suy 1736. Etdu ed maksnyffid le ovan 4000 folk velet utlwisy som wjutiys suy Skotsasy myn. Nur 4 "wjutis" enda dakagid som ernyff utlwisy suy Irsasy, id nur 3 suy Kimria. Gigyr gydw le aff du rit erekys oir afrynyffmykys (gimyn y idelvir), edan lenksam le sakys alrir enirnyffid!

 

Booth, Sally Smith. The Witches of Early America. New York: Hastings House. 1975.

 

Farrington, Karen. Dark Justice: A History of Punishment and Torture. New York: Smithmark, 1996.

 

Levack, Brian, P. The Witch-Hunt In Early Modern Europe. London: Longman, 1987.

 

Luck, Georg. Arcana Mundi. Baltimore: The John Hopkins University Press. 1985.

 

Oldridge, Darren, ed. The Witchcraft Reader. London: Routledge, 2002.

Template Design by SkinCorner