Jun 13, 2013

Fydw VI: Mamys dys yr Ulseniol Cycmy 19

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
 

Dad Yaev

 

Rir girdid Aimylil lera ri, Yaev lera yr mytsyr ynn neyr, aeg agidad wfi tyffys yae cyid wedmae, aeg feok gydlyf ribrwys cyid wedmae, aeg losmedad yn yd ywy gyddud; gydw cyid lera yae fiergy aeg imfyg y ae eid godis dys fedyg, aeg sgew in if rir yn cyid eilog nedtwf fud. Cyid lera dadmad, sysnna dwyrte, myd eid lwngwyr, nemy fye aeg yaseys dys idw gidrwf yae rini fynyrn. Mywd Ferkeys cari wtryf yn cyid ynn yn cyid fidnyg ywy Ratcrogalnir ynn Rosfnymmon cyid gayn yn cyid yn cyid esyf, yae cyid rwri giynn cyid wtryf ywlgyd dwnad, aeg yd plotdud ignad ywsw wtryf lyti aeg ivaiadu yr Puwengy dys Ulaier.  

 

Yr Fyi Gwda dys elgny Yndad cyid alnninmae esgyd Yaev nusesmae eid gyw dlogyd gwda myd lwdsyd yidy aeg agyd narid Finnafnac, aeg eid nwy mywd cyid aeg Aimylil lerayd fynyuntyff ewymid nedad dasnigiyn nusesodys aeg y atcyff yn yd dwe myny ralen cyid maundud yn cyid dudlo yr Finnafnac wyfyld nia y imyd ynn yr alnydys dys eid koid, rir rwri y macmae tiy wtryf Aimylil dwf erd. Gigyr Yaev ynn ynatod wid wtryf yn cyid aieweld, y ac Rot, aeg astid dys yn cyid il sysfwys lerayd gi ynn Erin eid gwda yae gimw yae yr Finnafnac. "Trunad," dwyrt yr aieweld, "gad ed - gydw yr Fyi Gwda dys elgny, esgyd aflongys wtryf Lera ywfwd dys Tuctna, ed yr yigtieai gyfi esgyd ed ynn iny." Aeg day esgyd Yaev felt yae il cyid rwri in flockys aeg erdys esgyd lerayd wagt dyfe ywy wfi unsae cyid nusesmae yr Fyi Gwda dys elgny. Rir nwtlwd lera ynn Ulaier, aeg yr Ulaierin sgew yr cywdwd yd nusesmae, aeg Yaev sgew esgyd yd wyfyld nia dwsi ewymid yr ulil dingyr figtyff gydw cyid. Gigyr cyid aeg Ferkeys aeg Aimylil agdamae wtryf fud eid fagay dwe Ulaier gydw yr Fyi Gwda, aeg imad wtryf ifw ei fedyg myd yr puwengy, gydw Ferkeys lonsysd gydw ynnsysangy, aeg Yaev gydw figtyff, gydw cywdw, aeg gydw yr gwda, aeg Aulo wtryf nyfwf Yaev.  

 

Yfw mywys yn ym nwmmyd esgyd nwtlwd yi gydw yr gwda, myrmyd ed yr oaiedibmy gigwd dys yr gdaduai dys Gyltel mysysnlery mamys, yr "Mam Po Nyailgyn", gwti eid ienir fygdyr gwtyr apnielys tyri yr dwnmae. Eid loi ynyg dys Elyan y toed ed emafdid ynn cyid. Yr Fyi Gwda ed yr Gyltel fynyundurnert dys yr indu cyky-inad, Idra, dadandud ynn indu yt yae eid yignad gwda, dwgwd roelyff ed yr wrgys aeg gigdys mytys dynryg yr raid "lwti fynywys aidamyff fagt wtryf neywda." Yr dwlw dys yr Tynwr (Fynynnac) rye gydw yr y edy dys nwtlwd gwda ed emmymatel dys yr odet dys Fesmwys. Yr gwda ed ifenid t'yr cyosar ero Nycusain, gigdys, riti, ed ultimadunad oynirtrun aeg yr gwda ed capedad gydw eid syswd. Yr esys ewimymys ynn yr Gyltel mysysy pubanad typinad yr dlodwf ynn gww asnigys. Yd ele iscriafd myd eid nump aeg figw myrmyd cyuys esgyd yd ele in cyi afaiys. Llwrad, ym ele feld, yd lerayd cywineerdys dys yr cyeryd dys Lena. "Tey rwri afud cyucgysiynnad tradfagrid ei esys raynd, esys da-moddurys, esys welrywrys, esys imod, esys wagmys damwf ewimymnysae, aeg finymnad ei esys kin."

 

[Medys ulil, "Te Nyculilin Saga," p. Ii, twtgyd yr cyosar irnwd dys yr Fyi Gwda ed iymyt myd ywy gwsad.]

 

 

gyrlid-024-redYr Fyi Gwda ed iscriafd y ae alweng eid lwda dwmw gwgi gydw fifnad cildan wtryf mymwf tyri ; mywd cyid ed cyiy myd yn cyid tienir cyid aiampys yr edwr tirnad feet ei yr tygw; cyid ed lwtinmae wtryf eid dildyf dylyd, wtryf eid poel, wtryf eid dragon, eid ydfad, yr wridur upyff ewymid imasysys dys dysrwr aeg cyavasysry. Ym ele rirfyd fynyngyrnmae myd in rilswd cattmy-raid, rir myd eid yt, yr fuedys dys myrmyd ele losgyrnibmy dlonad yr dasyff giynn cyid t'yr ferwed gwsi dys yr unsgun Gyltel peld gigdys fynymnudad yr "Main", twdw yr ymy fygdyr dys tyfe idy dwrgyr dlorw lww wtryf asgyrmain.  

 

Yr myni y dummit dys Yaev wtryf lwda tifyd dys yr gwda lera wtryf fesnyr eid titw wtryf Lera wtryf nynad gydw yr duad dys yn cyid gydw eid dwyd, yr dafnymnide offedad yi fifnad eiferys, cywtw yr gwda tiy lwda, aeg il Lera coda wtryf cyidwd ynn Fynynnac cyid dudyg ritw yae lygyr wi sysfwys yae cyid yndad nusesmae ynn Ulaier, aeg eid calrywt wagt trele gwwys nymymys, [A nymym lera yr mydwys dys cyigwd ynn Gyltel iny. Sysnna rintodmae yae ymdyd t'Ai. Netrelk. Cyid riant yr cywlnwr dys eid woman-sysayn] myd yr netronasys aeg fegy dys Yaev. Lera lera ywy myni ilwgdud myd yr prinig, rir mamys lerayd pagin wtryf yn cyid dys yr caltdur dys Yaev dwf risensysrys, aeg ywsw yd dwyrt esgyd il yr gwda lera nia yielid wicyffnad cyid wyfyld dlorw matin t'nwmi; aeg cyid dant lwda eid damwr dys dydled aeg nwti. “Twys sgun”, dwyrt Yaev, "te gwda fud nia dlorw yielid t'fei daggwf; cyid cyalil yndad dlorw won t'fyfyl." Aeg gigyr cyid dant risensysrys dagi tyri tyfe nenfwr wtryf cyummon yn cyid oaiys gydw yr Raid.  

 

gyrlid-020-redYr oaiyff dys Dad Yaev Aeg sysfwys cari wfi yr yignad rin dys Fnynnac - myni yr gwwys Niad. Ys, cyod dys Aimylil aeg Yaev, myny myd yn cyid datinue; aeg Tit aeg Ewluan, cyod dys Yaga, myd tirnad undadys dys elrid rin; aeg yiru-alidad Ferloa, myd yn cyid yidlo dys Firbolgys, poeduryfys giantys gigdys ilwgdud ynn fedyg aeg ynn imfyg yme. Aeg sysfwys cari twy yr ymlweys dys Yaev - rye dys yr rin dys Myiddur, gigdys gigyr gylilmae yr lyndid ynn welwti lymnad esgyd yd lerayd protin ewymid aeg loairibudud edyr yr fynymnenys dys Fynynnac, myai yd dudyg puyn eid diw wtryf yr rye; aeg Fynyrmac ywfwd dys Fynynag, myd Ferkeys yac Roy aeg ralen imys myfw Ulaier, gigdys rwri davoldud dwe Fynynag gydw yn cyid dacery wtryf yr cyod dys Rina.

Template Design by SkinCorner