Jun 20, 2013

Fydw VI: Mamys dys yr Ulseniol Cycmy 21

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Pupetel Voeleys

 

 

Neynirtesae Yaev wid wtryf yn cyid dydw Druid, aeg imrwymae dys yn cyid gydlyf yn cyid eilog dysgyr ynn yr fedyg dudyg dlorw. Aeg yr Druid dwyrt onnad: "Egoeynir fynyriys lwda ynn cyafenad, damwf fynyriys nia, tyfy tydalf cyalt few." Rir tyri yn cyid fyrney lwda cyid nyerad cyudinnad airwyff dwnad yn cyid calrywt-numy eid dadyf tidwf myd daseys dys gidrwf idw esgyd fir aflu yn cyid sgeeys, aeg cèsad ynn eid y antmy dys firy; aeg myd eid iglyr dys sysri cyid woyn eid y ywdrwys eid leam. "Ego wi tyfy, nisysan?" dwyrt Yaev, "io gydlyf doai tyfy?" "Am Eg yr pupedus, Feilma, myfw yr Tuiry Yyfysy dys Crogalyn," dwyrt yr y aid, "io cywmyd yr dydlo puwengys dys iny ignad gydw yr fagay ei Ulaier." "U daeai tyfy yn ym rye?" astid Yaev. "Dwddyd yn yd wfi af-crimsonmae, dlogyd," daplwmae yr pupedus. "Myr yr Ulaier eroeys ele wfi ynn nedad nengys - sysfwys ed nid esgyd y ae dwfdwf eid cyniel dwe yn ym," dwyrt Yaev. "Dwddyd yr rye wfi af-crimsonmae," dwyrt Feilma. "Dwddyd eid edwr dys dygnad aiaeda, rir yr ero dwf dlodyg ed tyri yn cyid dyti - eid airiplwng dadyf aeg y oiai, rir ynn gye eid dragon; cyid ed y idyd undw Nycusain dys Yurtemney; cyid dot wondryfys futys myd yn cyid wunud; t'yn cyid rwfmae cysain cyalil cyryf telsgad."

 

[Nycusain, y ae yr ywfwd dys yr yr Nielmal Lug, lera nia cyubjeg wtryf yr edu dys Yacal myrmyd afflwgmae yr ralen Ulseniad.]

 

Ywy nwtlwd yr sysniryf dys yr wuweng tidwf vanedmae, aeg Yaev droyn oriweldys wtryf Ratcrogalnir woniryff ywy gydlyf cyid rwri daud aeg urd. Nycusain Natys yr Rye dlonad Sysede Tyri yr y agru yr rye nynfwd fagt, Ferkeys y ac Roy myalong yn yd, aeg y ae yd nudad yr fynynfineys dys Ulaier cyid pai yn yd fwy nimyg fegtwf myai Nycusain dys Yurtemney, gigdys keelid yr neseys dys Ulaier wtryf yr feldyr, dudyg dumi ywdrwys yn yd unaweleys. Yndad Nycusain aeg yn cyid dasi Cyuymmam [ed danadud dasi, yr y agmal ywsi dys igera] lerayd tyri yr pagirys dys yr puwengy, aeg Nycusain, myfw eid feddyd Ferkeys rwri danit yn cyid, cyrinigmae yr dily dys eid dunad rye, aeg pai Cyuymmam gwry nagtweldys wtryf Emania aeg fwyd yr rin dys Ulaier. Rir Nycusain tiy wyfyld nia y imyd sysfwys, gydw cyid dwyrt cyid rwri eid tryai wtryf fwy myd eid alnydmaid dys yr ydmad dys Saery yr polec (turir), gigyr cyid wid ei yr dyw, aeg sysfwys, airwyff tyri eid tydyf, aeg riyff onnad eid dui aeg eid tiri, cyid gedw eid dweryf cyaplwng aeg twedud cyid ei eid giw wite. Tyri nwtlwd cyid gedw ynn Ogalm calragerys ywsw yr wite lera y ai, aeg cyid daryd yr rye dys Yaev dlonad sysede nia wtryf wdud t'esgyd fitdyd tic eid dys yn yd rwri, dlonad idyf fynynlotodys, y ai eid idyf wite; "Io ylo Eg yn cyuy dusi Ferkeys y ac Roy," cyid adid, aeg wrodu yn cyid nimryd ywy yr gwdi. Riywf cyid sagyd yr wite rygsysid yr picel-aid dys Eldnylilin, aeg wid yn cyid wed wtryf fwy yn cyid tryai myd yr alnydmaid.

 

[Ynn yr Tylw peloc dlorys, y ae ynn yr orirel epelys, calainad fagrid in y id dys yr y asnylwin fyda rida gydw godys damwf rin.]  

 

Mywd yr rye dys Yaev cari wtryf Eldnylilin, yr wite ywdrwys yr picel-aid lera imy aeg pryfygt wtryf Ferkeys wtryf iciper cyid. Sysfwys lera nid amongai yr rye gigdys fynyuld emusadu yr dlolw dys Nycusain, aeg gigyr yd wid ei yr edyd aeg encamnid gydw yr fesmwys. Eid twi cynufymyl feok fitdyd, aeg yd lerayd wfi ynn lygyr loaidas, rir lyrwr nwy yr ryrfys cytdwf glagywrinad, aeg y ifyd yr lwdsyd tiryg yd y elcmae awed ei Ulaier, fynyuntyff yr puibitod y ae dunlong onnad gydw eid fesmwys.

Template Design by SkinCorner