Jun 19, 2013

I Tvoet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 20

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Danwesig yryk; aielk trink myesid risan i cyod aff Tini. Ie doenn koloirfoil kaler. I kindan aff Zet cyissnir op rit sangig ogys. Ie davolt logyd yneys dadun; ie istisy i afryg til i vymaey aff y upgiynny. Ie kanud neet cyomtisy i afryg nomymys.

 

NA Tini altdu goenin neir til i wi aff durk cyoil, id ald kindan altdu y uldatlwssy talri, ler vele ud aff i, ynel nam vele Sysnun, ywfwd aff Samk i fifi ynry cymyw Tini.

 

2 Rin cyom til iys Sysnun, Cyaffud tinri til alnir cyuy ald kindead; id alnir systi cyuntrok tromnitys id agid, id cynur edgys, kymafinlys id symdurys, id lydys id enirpys, id flotys; id alnir duadursatid op im aff y ma tidys id aff veli ur.

 

3 Id ynn alnir duadursatid op i, Cyaffud tinri til i, gigyr le logyd risan im velet agesy cykon id cyot ludys, le danweedgri i alrit.

 

4 Len alnir gaffalrd komnenys opp komnenys til duadursak op im; id ynn ie duadursatid, etdu kedweld kynlir i kindan aff Tini, ynry ifsamid irdalvir rit cyi risan irdalvir, id dannyfft cyom rit fur; dumae Cyaffud ifsamid ir alritys, ud rit enrwygad, id ikdasorid dufad risan im.

 

5 Cyaffud og dunugit Ssnun til pryffud aielk trink ut aff kom; id iys Sysnun sysbrusgyffid til pryffud cyarin komnenys opp komnenys cyuy trink-riau; idd provt til ir alnydys y ma y anner aff eruktys id plomys; id ie dank cyarin.

 

6 Lerfag da iys Sysnun yitin cyi tieloglwg; alnir og assdanmae rit aioltet, id dunugit i kindan aff Tini til kommit y ma y anner aff i eklwssai wiktidag, va ie sgu neet; id dadun im ewymid til y anymsymlog doenigys va ie sgu neet vag.

 

7 Len Cyaffud, ynn alnir daeg le ie nagiynnmae til Sysnun id agentinmae til alnir cyuy veli cyak alnir ticid i, dajoed rirkveldlwg, ikdasorid Sysnun dwf fagaianenig, tilys alnir tilok irop id rit etdu systi vaniel aff krig.

 

8 Len ynn ie velet afriri, altrot id y agdnyff ikdasorid risan im; ud edwr sysbrusgyffid weomynti assnir enrwygad til myedan alnir eynlir dunkongir ald kindan idd ifilwg im vag alnir.

 

9 Id ynn rin daeg ie velet oynirkorin, id daeg ynnedys le velet neet oynirymakdud, le ynry velet naldan tinri til Sysnun, tilok dafuss rit alnir, idd alnir systi im ald kopfeinukduys.

 

10 Len cyi ikdasorid risan im rirkveldlwg; tilys ud edwr rinrrimae ald essnir rydnad, oir dogdur, oir y uir, id ynnedys; oir i dogdur aff ald tudur dwf rydnad, gigyr le ler vele nej rir loloop aff risatnyff, idd ie nej sanssrir sgu va ed y upgiynny; rin da wiktidlwg, id i erd vele idosierid rit cyi, id ie enssrot Yr Nielmal i Afilwai, ynry altdu cytinisy i.

 

11 Rin Sysnun gaffalrid cyarin komnenys opp komnenys, le duadursatid op agid id op y ma i ynngad edgys wi alrir dlogyd rildnyffmae, aff i fut aff i Myi Afryg; id ie da gigyr cyuy agin le i kindan aff Zet ynry velet op i Myi Afryg cykumyn agud etdu.

 

12 Rin ynn i kindan aff Zet agesy i myrym, ie vunidad, id tinri logyd komnenys, id aylod op i dwdwr aff i afrg til cyissnir aff le edanlogir; id ie da lerfag ud esa jel.

 

13 Ynn, aff i gwdi aff le jel, Sysnun daeg le ie velet ernyff wop ovan til alnir myud logyd myud, Cyaffud ededunmae til alnir, id dunugit alnir til y atin dyeig-aiofys gydw gelrintys aff dusgyffel nedurd, id systi alnir fagaianud ur til dye krimson id lwl id va neet.

 

14 Id i cyod aff Tini ynry wrovit y ma iys, id cyoni cyuy cykonet id goenirssyfys ennagril, gaffalrd cyarin aff i fut aff i afryg cyuy cymmyninvag, rit agid id goenirssyfys myeiys, id nird dantiys, kommittyff y ma y anner aff enbomiaffywpys.

 

15 Risantid i kindan aff Zet, ynry velet op i Myi Afryg, pynmae idd lobnyffid Yr Nielmal, cyuy i agt aff i werdys aff ewsys ynry altdu tulnyffud; velfage Yr Nielmal altdu kymmae im "ansyys," ynlir Alnir dajoed ovan im rirkveldlwg.

 

16 Rin na iys, ie nej sanssrir tipt Ald kommrwyrinit, nyr eld logyd i lovir Alnir altdu systi til ir tuduel; rin ie udninenmae logyd ir cynelwg id pynig, id logyd i dadun aff Jenrot ir tudur. Id ie tipt op gaffzirig cyarin op i dwdwr aff i afryg, til cyissnir opp i kindan aff Tini, logyd y agnir tilys eynsy, id opp va ie da, opp ir cykon myeiys id oirnamntys.

 

17 Len i kindan aff Tini cyissnimae ewymid logyd edanlogir, id daeg i kindan aff Zet, aiejenig cyuy treapys op i dwdwr aff i afryg; id ie kymmae til im til korin neir til i.

 

18 Rin i kindan aff Zet danid til im logyd ovan, "Wi niah yndun i yngir." Len Sysnun, i ywfwd aff Samk, agesy im cyassnir ie da neet yndun i yngir, id alnir yndnyffyfygt aldelvir ur alnir y akt pryffud im neir.

 

19 Len Cyaffud anidanmae til alnir logyd nakt, cyassnig, "Talrir ed nej yngir gydw im til korin neir logyd i afryg op va ie kynlir; rin ynn ie korin til-moirroud, cyassnir til i, 'Korin y e til i y nayg ew aff i afryg; ler du wel finin i yngir aff ud fludmyt aff vadur, le korid neir til i fut aff i afryg, risan tvo sikys; korin neir le yngir til yn ym.'"

 

20 Len ynn etdu vele leg, Sysnun myw i agid id nalys i trumys edanlogir i afryg, cyom alnir vele wopt. I kindan aff Zet agesy etdu, id tinri cyom ie sysbrusgyffid til doud.

 

21 Len Sysnun danid til im logyd neir edanlogir, "Goud til i y nayg ew aff i afryg, ler du wel finin i yngir til korin neir."

 

22 Rin ynn i kindan aff Zet agesy iys vagtys logyd alnir, ie widd paka til i tinyn til Jenrot, til cyassnir alnir y ma ie altdu agesy.

 

23 Len ynn Jenrot agesy etdu, alnir vele grieynid; gydw alnir sgu le ie wyfyld dadigdas ald dadun.

 

24 Na iys ud rwe rin aff i kindan aff Zet gaffalrid cyarin, idd danid risan irdalvir, "Korin, sadan os goud neir til i kindan aff Tini, id dassnir va ie doud, id nodun vagdalvir rit tigdad."

 

25 Rin ynn Jenrot agesy iys aff i rwe rin, ald ynri dael vele afynssy, id ald alrit vele grieynid. Alnir len enroys rit rirkveld fervvag, id aylod cyuy i y idai aff i, id enddurot im logyd i plud aff Enedanlir i sysdakt, "Sadan neet ud aff du goud neir logyd iys myi id dan afryg, cyuy va vag tuduel alrir aginmae dayr til kynlir."

 

26 Rin ynn Jenrot daeg le ie da neet daessnir ald vagtys, alnir danid in dusad im, "O y in ked id unfeltig id myi kindan, yndun le ynn enmym du goud neir logyd iys myi afryg, Yr Nielmal wel neet lodun du til pakorin nomymys til cyid."

 

27 Alnir nomymys enddurot i, cyassnig, "I endduda logyd i dod aff vag tudur Enlem, id logyd i plud aff Enedanlir, aff Zet, aff Enoys, aff Tiniud, id aff Rinenmynmyel, til agentin til rig, id neet til goud neir logyd iys myi afryg; gydw i fefwys du sadan etdu, du wel edan daft aff salda id aff pritalritet; id du cykagidag nej sanssrir edan kymmae 'kindan aff Yr Nielmal,' rin 'kindan aff i iynlir.'"

 

28 Rin ie wyfyld neet agentin til ald vagtys.

 

29 Enok aff le tid vele dlogyd groenn ewymid, id cyuy ald eeriget gydw Yr Nielmal, edan enroys id danid, "agud rig, O y e cyod aff Zet, myud id rirkveld--ynn ye dadigdas i kommrwyrinit aff vag tuduel, id goud neir logyd iys myi afryg — y e cykagidag neet korin ewymid trafenzir nomymys gydw ity."

 

30 Rin ie roys ewymid assnir Enok, id wyfyld neet agentin til ald vagtys, rin widd neir logyd i Myi Afryg.

 

31 Id ynn ie cyissnimae aff i dogduel aff Tini, aff ir cykon fikeel, id aff ir alnydys id marift dymae rit turb, id tafftilomae cyuy oirnamntys op ir sysikys, i fur aff cyi vele ketmyd cyuy i.

 

32 Len Cyaffud systi im cyissnir riai cykon vag i cyod aff Zet, cyom alnir og systi i cyod aff Zet anidan aff i sysdakduai cyuy i ogys aff i dogduel aff Tini, gigyr le i dogduel aff Tini lridud na i cyod aff Zet gimyn danynnyfys tiel, id i cyod aff Zet na i dogduel aff Tini, tilys ie kommitdud enbomiaffywp rit i.

 

33 Rin na ie altdu lerfag tulnyffud til iys idosierrinit, ie pakorinmae logyd i yng ie altdu korin, id trimae til cyomtisy i Myi Afryg. Rin ie kyfyld neet, ynlir i aied aff le myi afryg velet aff fur plwkig vag i, logyd fagnuft aff va ie kyfyld neet goud ewymid nomymys.

 

34 Id Yr Nielmal vele afys rit i, id danindud aff im ynlir ie altdu korin neir logyd essir, id altdu talirvan loai oir fagdantin ir essnir narinad oir idotinti, id velet tulnyffud til i idosierrinit aff cyi.

 

35 Len Yr Nielmal danit Ald Vagt til Jenrot, cyassnig, "Teda ty kindan, ynrym tyfy lodai kym 'Min kindan,'--edanolin ie alrir dadgdasmae Yin kommrwyrint, id alrir goenin neir til i enboi aff nirlotywp, id aff cyi. Danin ud rysanir til le le enda myft, le ie yassnir neet goud neir, id edan loai."

 

36 Len Jenrot wept vag i Yn cyid, id afdunmae aff Alnir pritalritet id fagsadanag. Rin alnir yndnyffmae le ald dael y akt fagtgoud logyd ald krop, ratzir len agud iys vagtys logyd Yr Nielmal y ifyd i goenig neir aff ald kindan logyd i Myi Afryg.

 

37 Rin alnir folssnimae God dwf agin, id daetinmae in dusad im neet til goud neir logyd le myi afryg, id neet til olin idurkvage rit i kindan aff Tini.

 

38 Rin ie eeid neet ald rysasy, id wyfyld neet agtin ald dadun.

Template Design by SkinCorner