Jun 15, 2013

I Tvoet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 18

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Fagynrnyff cyuy i Tinyn aff Cykats. Yidankulyfys cypdasgyff aff i dodu Enlem.

 

I kindan aff Jenrot velet cyuy i ynn aff afsusgyffig alnir ur na ur, til daessnir ald mydanig id til afdun ald datnyff gydw veli cyak ie da; idd ynn alnir altdu ud ynryk til doud, ie da etdu gydw alnir.

 

2 Rin iys tid ynn ie widd til i tinyn ie fonin neet Jenrot, rin ie fonin i twe dadun ut, id i pokaikubys aff i tuduel utkaienn y ifyd, idd aiemys tinri logyd im logyd i y akt aff Yr Nielmal, le danid, "Saffud cyuy ud ennagmitywp ä ityynd vag ywfwd, yndnyffig til fagnidun alnir, cyom alnir fagnidunmae vag ywfwd Tini."

 

3 Ie danid og, "er Yr Nielmal aff eeynn id erd, avlwyndan vag ywfwd logyd i dui aff Cyaffud, ynry wrovit ud rirkveld id tulsk ennagmitywp vag yn cyid," ie og cyninti aff ynngad afur, logyd i y akt aff Yr Nielmal.

 

4 Rin ynn i kindan aff Jenrot agesy iys aiemys ie ewgaimae, id aylod y nenenig gydw ir tudur; gydw ie sgu neet va altdu edanfymnyffud alnir.

 

5 Id ie wept gydw alnir le leg tilys i upaielnyff aff i ryrfys.

 

6 Len tinri Jenrot rit ud woefoil dumynenenti, wdatkmae cyuy sysai id krop, idd cyagroenfoil aff enweg pin danagmaffmae logyd i pokaikubys aff ald tuduel.

 

7 Rin cyom alnir vele druig ner til i tinyn, ald kindan daeg alnir, id somdunmae til i tinyn, id ung opp ald alys, y nenenig, id cyassnig til alnir, "O tudur, vel somt tyfy pin, id velfag somt tyfy myft os, cyom tyfy wsomt neet wopt til doen?" Id nomymys, "O tudur, ynn tyfy lodai unanidan, i twe ovan i pokaikubys aff vag tuduel widd ut, i pokaikubys velet utkaienn y ifyd, id aiemys tinri logyd gdad."

 

8 Ynn Jenrot agesy iys alnir vele afdursam, id widd til i tinyn; id ler fonin i pokaikubys utkaienn y ifyd, i twe dadun ut, id i tuduel irdalvir pynig gydw ald avlwyndanenti logyd i dui aff Cyaffud.

 

9 Len Jenrot fir opp i pokaikubys id embratid i, id danid, "O y in tuduel, durg jeer idurtisywp, sadan Yr Nielmal avlwyndan rig logyd i dui aff Cyaffen! Id Eg tissnir du wel afdun Yr Nielmal til afalin rig id til pudnyffe rig logyd alnir in dusad i leg aff y in dod."

 

10 Len yma i aiemys aldusy cynedan i aiem aff vag tudur Enlem, ynry cyninti til Jenrot logyd i y akt aff Yr Nielmal, sysdakt cyom ud wyfyld cypdatin til ald firog, cyassnig, "O Jenrot, y in ywfwd, erbidnyff sysdankys til Yr Nielmal gydw enweg avlwyndanmae tee logyd i dui aff Cyaffud; id ynn tyfy pryffeneai le erbidnyffigys, gigyr edan etdu le tyfy erbidnyffeai im op i enlymar op va Eg da erbidnyff. Len og, edanynn aff Cyaffud; gydw alnir iluid rig yika ud tid rit ald ennagmitywpys, yndnyffig til fagnidun rig, rin Yr Nielmal avlwyndanmae rig ut aff ald dui.

 

11 "Kommio ty folk le ie edan op ir keeay assnir alnir; id nitid aldun til erbidnyff ewymid sysdankys til Yr Nielmal."

 

12 Len i aiem aff Enlem og edantinri ayl; id Jenrot id ald kindan vunidad aff ys. Len ie mynid i pokaikubys cyom ie velet etdu enet; id Jenrot id ald kindan aylod pynig i esa aff le nakt, tilys dasgyff aff leg.

 

13 Len Jenrot systi ud erbidnyffig id erbidnyffmae etdu ewymid op i enlymar, cyom Enlem altdu kommrwymae alnir. Id cyom alnir widd ewymid til i enlmar, alnir pynmae til Yr Nielmal gydw pritalritet id gydw fagsadanag aff ald cyi, afkimig i twe goenig ut.

 

14 Len Yr Nielmal anidanmae in dusad Jenrot op i enlymar id mydanmae alnir id ald kindan, id akdaddunmae ir erbidnyffigys; id kommrwymae Jenrot til dussnir aff i myi fur logyd i enlymar, id rit etdu til lwkt i twe le edgri lwkt op i krop aff Enlem.

Template Design by SkinCorner