Jun 17, 2013

I Tvoet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 19

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

I kindan aff Jenrot enda myd cyomtdag.

 

LEN Yr Nielmal daynenmyd til alnir nomymys i lov Alnir altdu systi til Enlem; Alnir sadanmae til alnir i 5500 jael, id daynenmyd in dusad alnir i datys aff Ald komig opp i erd.

 

2 Id Yr Nielmal danid til Jenrot, "Som til le fur va tyfy somt dussynn logyd i enlymar til lwkt i twe ridunlir, sadan etdu enbudnyffe rit du til giynn lwkt til i pokaikubys; id sadan etdu neet korin ut aff i tinyn, tilys i krop aff Enlem korid ut aff etdu.

 

3 Rin, O Jenrot, dussnir fagsiktiget aff i fur, le etdu dannyff cykidam cyuy i twe; nyr goud tyfy nomymys ut aff i tinyn, tilys tyfy daessdit ud agin durg ud dagnyff, id neet cyuy ud ennagmitywp, ynn dassynn logyd tee.

 

4 "Tud kommio nomymys ty folk neet til olin idurkvage rit i kindan aff Tini, id neet til myrnud ir yngys; gydw Eg enym Yr Nielmal ynry myebys neet altrot id ynrikys aff y upgiynny."

 

5 Yr Nielmal sysnyn og yika ynngad kommrwyrintys til Jenrot, id mydanmae alnir. Id len ritdaw Ald Vagt logyd alnir.

 

6 Len Jenrot daw ner rit ald kindan, tilok cyoma fur, id tinri neir til i tinyn, id lwkdud i twe vag i krop aff Enlem; id alnir sysnyn ald folk kommrwyrintys cyom Yr Nielmal altdu ticid alnir til doud.

 

7 Iys cyigna alninmae til Jenrot aff i gwdi aff ald yiw rwe id tulskravatt jel; cyom da og yika ynngad vuniel, wi doud neet dakagid. Rin wi dakagid nur iys ud gydw kagtag danti, id cyuy agin neet til sangedun vag nenratiyn.

 

8 Id Jenrot dudasy til myedan ald kindan asgad jael; rin na le ie tissnud til dadgdas i kommrwyrintys alnir altdu giynnn i, id til doud yika cyakys tyri ald dadun. Ie tissnud til goud neir logyd i Myi Afrg ud na enrwygad, id til yiksnyff rit i kindan aff Tini, cyuy fyfyl firogskipys.

 

9 Nun i fagnuft gydw va i kindan aff Jenrot widd neir i Myi Afryg, ed iys, le wi wel nun daynenlir in dusad du.

Template Design by SkinCorner