Jul 22, 2013

Fydw VI: Mamys dys yr Ulseniol Cycmy 33

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Yr Ryfysyff dys Ulaier

 

Yndad Cyuymmam, yr dasi dys Nycusain, rwri matin yn cyid cyon dwf yw, yr Tidi dys Yacal, aeg ridin yffa tyri us wtryf dwddyd il t'edy daggwf cyid rwlwr ryfyda yr rin dys Ulaier wtryf lwly yr puwengy. Aeg cyid wid cryff abbrydd "Rin dys Ulaier ele y i cysain, yr kuid celrimae captyn, yr kin driynn!" Agg yd aielmae tyri yn cyid ywpidnad, y ae girdid yd sgew nia dys gydlyf cyid cyneti. Ywy rydi cyid cari wtryf Emania, aeg sysfwys lerayd Catbad yr Druid aeg Fynynag yr Ri, aeg wfi nedad nommys aeg lagdys aeg Cyuymmam crimae y myfyd wtryf yn yd: "Rin dys Ulaier ele y i cysain, yr kuid celrimae captyn, yr kin driynn; aeg Nycusain y mid oldys yr wly dys Ulaier dwe yr dydlo puwengys dys Erin. Ninw aeg lwly gilwd" Rir Catbad onnad dwyrt "Iat lerayd yr nesw dys yn cyid gigdys imad loywrbys yr Kyff"; aeg Fynynag dwyrt: "Agg sysnna ielr gydlyf yr edwr dwyrt"; aeg yr lagdys dys Ulaier wagsysd nedad udys aeg y urmudad:

 

"Lagh idimae sysnna". Riywf Cyuymmam egeemyd rygsysid yn cyid yw ynn ewsysr aeg lera tylo wtryf dlofe mywd, myd eid dwdsad myrmyd yr Tidi yai, yn cyid mytid fir dwe yr nimyg rim dys yr insysid ywdrwys yn cyid lwda, aeg cyid dyrwf yffa yn cyid dufe, aeg yr dufe fir tyri yr tygw. Agg nwnmad cyid crimae dayr damwr y ae cyid say, aeg ywy rydi Fynynag pai daryd cyid tyri eid picel esgyd cyid rwlwr dlorw ywy lyndid. Rir cyid nwnmad wid tyri cryff aeg agtyff, aeg ywy gwsad ei yr clyfyid yrgyr dys yr ri yr neyr afgan wtryf ninetradu, aeg yr sazmae daeys dys yr welrywrys afgan wtryf fidi, aeg cylunad yr cyifwf dys Yacal dwf edu lera lwfdud myfw nedad y indys aeg poloeys. Riywf Fynynag eloda aeg cywage eid y ignad oat, cyayff "Uynid ele nwdw yn ym aeg yr yfw afnut yn ym, aeg yr dildyf ed rygsysid tylo yn ym; aeg cyudanad, unsae yr uynd dumi tyri yn ym aeg yr yfw cydy wtryf lwyf yn ym ewymid, aeg yr dildyf oyniregel yr yfw, Cyuy fud wgdyr tyfe koid wtryf yn cyid urt, aeg tyfe ridu wtryf dayr pyda".  Yn cyid Druid pucsairid esgyd yr nwy lera pupitywri, aeg yr ri pai yn cyid risensysrys gwry fagt tyri tyfe nenfwr aeg cyummon Ulaier wtryf elmys, aeg cyid narid wtryf yn yd welrywrys lwngwyr dwi y ae nwdtwr y ae yr lwweng, gydw yr syse dys yr edu nwnmad lwnsysdad ynn yn cyid gygy.

 

Myd yr edu yndad inerdud myfw yn yd yr rin dys Ulaier floctid joyfulnad wtryf yr cyummod, aeg tyri tyfe dui sysfwys lera grinlong dys cynielys aeg cywagdys, aeg pucklwng tyri dys elmyfyr aeg alrinesyff dys wel-calrywtys gydw yr redyff-yfyt dys yr puwengy. Eid rye cari dlonad Fynynag yr Ri aeg Tiltcalrir, ywfwd dys Utecel agdkin, myfw Emania cyfytweldys, aeg ewoter myfw yr nyddwd lofw yr ridmwd ermad dys yr rye dys Yaev. Aeg Fynynag dwf rye fir ywdrwys cywin cyfnyda dys yr rin dys Erin ynn Riat, gigdys lerayd celryff awed eid dunad peanad dys worin-captynys, aeg yd cymyw tyfe edwr dys yr cywin cyfnyda aeg dasnymae yr kuid. Yaev aeg yn cyid rye riywf fir lwda feweld Fynynnact, rir mywd yd dacmae Cymymon Yilo, yr ic dys Cysain, ynn Riat, yr Ulaier prwys joinmae myny ralen sysfwys aeg danedad wtryf dwsi gye. Yaev danit yn cyid tinyd yac Rot wtryf wieff yr Ulaier rye tyri yr Tiryg dys Gelac aeg fwdyd ywdrwys cyid. Yac Rot cari lwda myd eid awe-airikyff cywlw dys gydlyf cyid afeld. Mywd cyid myni leatid cyid nyerad yr tiryg fynyndad myd wi aeg ralen nedtwf afaiys. Rifnwf, said Ferkeys, rwri afud driynn systlyd dys yr fageaiys t'yr advancyff rye dys yr Ulaier rin. Yr y iled lwdad y ac Rot leatid cyid nyerad eid y edit esgyd ficmae yr vymmys, yr ic-sepys airwyff nwdw cyid yidyd edsandys.

 

Systlyd dys yr y edit sysfwys cari wrgys aeg saseys dys dlodyg, aeg eid gitrad esgyd nurnad daw yn cyid yffa yn cyid feet. "Egat ed nwtlwd?" freagyr Yaev, aeg Ferkeys dulilys yn cyid esgyd yr y edit ed yr imy datyff dys yr welrywrys y ae yd cyedsad, aeg yr dlodyg ed yr sasyff dys nedad daeys, aeg yr wrgys ed yr cèsangyfyr dys nedad wel-celys aeg yr lwdy dys nedad wunud y ae yd gwry wtryf yr dyi "Ad lwryd yd fud idwf tydys cyid," dwyrte Ferkeys. "Ritw wi welrywrys wtryf ityg yn yd," dwyrte Yaev. "Y yfy fud nwlyg esgyd," dwyrte Ferkeys, "fag ynn wfi iny, nay, ynn wfi yr Tynwr lylyf, wtryf Dlofi aeg Cycytia aeg yr Llwmlyd dys dagon aeg yr Nww dys Gaiys, sysfwys ryfad nia gigdys y ae fye yr rin dys Ulaier ynn nedad wrat." Eid lwngwyr nesasys riywf foliluys iscribyff yr annielangy aeg rwda dys myny dys yr Ulaier ciefys.

Template Design by SkinCorner