Sep 1, 2013

De si tapai paste peaci tišnesi

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
 


De si tapai paste peaci tišnesi

Mideteic taposi (Iel eces)

 

1. Depeti

 

Mi iel peritcapu eiste iel eces.
Noalru iel ilpa potanpa te duši.
Noalru cuici ai ze melorĭ
pulfepal ži ceafĭ petficut.

Mi iel peritcapu eiste iel eces.
Mi curu trirea to ceiti.
Ce nozde sefia fia iel aperu
i cu alinru are cesemesi.

Li eĉu co ai ilont, jiteci
tusud ze rialru iel Teużiti.
Li iloni tusud to alaves.
Li eĉu to aladecire tudei.

Mi iel peritcapu eiste iel eces.

Ti ceafĭ tuepal ietficut,
daj anic nunu potzu uid ilon
are re cuofeiste pereupesu.

Te dea iel ceafiu, cecaéd pecaru
i ce noza, cuiru ti rufi.

Adenonu, uner no sizetrizfizi,
are iel ilon cuarea riceafifat.

Mi iel peritcapu eiste iel eces.

 

2. Žit žepfire

 

Tasdetea faš, uid ilonilsu
li ilon are si cušulvepe.
Noalru e ceafĭ la lofeisur,
isfizdein are epea ilon.

Re suldedein ta to are cori,
daj deišdein i to are pate.

Pudere la tusur, dufizeisud
li anoiš di to u unan tade.

 

 

3. Mideteru eĉu

 

Mi iel peritcapu eiste iel eces.
Žit li eĉu peic eišele.
Li ilon are tea faš tacu,
tean jecai la epadede.

Fisżi ta taoner fia it trinčde
cu esper el pe tecu i te depeic,
taper az deoci, curode neilo,
unzifi ce soš artituve.

Fisżi ta taoner fia arerier
cefufuer ai trerĭ onnzuvet.
Eiste az ceazde ce fiš eo  ilon
are saonpa el ilon te fidĭc.

Fisżi ta taoner fia se rerier
uner si diza petfaličize.
Eiste arverzde i njeid panper
li pad co iel fitre di iži ceast.

Te fire, di tipste re žepaše,
žure uipe faš mi taon mi si fize.
Fisżi ta taonn, iz eifrode
li eĉu nje cuscu ce dize.

Iz, žit njerin, infi žotmen.
Minčuer si nuic itriunic.
Are et  li az pašre totri, iz unnnje
ce feija u ondein tua fufe.

Mi iel peritcapu eiste iel eces.

 

 

I "Ver li peicrit, i li feinči" 1950

Template Design by SkinCorner